Přeskočit navigaci

Deferoxamine – slibný přípravek v terapii karcinomu jater u jedinců s pokročilým onemocněním?

V prestižním medicínském periodiku New England Journal of Medicine byla publikovaná zpráva o novém protirakovinném léku s antiproliferativním účinkem na nádorové buňky hepatocelulárního karcinomu.

Deferoxamine – slibný přípravek v terapii karcinomu jater u jedinců s pokročilým onemocněním?

V prestižním medicínském periodiku New England Journal of Medicine byla publikovaná zpráva, že deferoxamine, protirakovinný lék s antiproliferativním účinkem na nádorové buňky, vedl ke zlepšení nálezu hepatocelulárního karcinomu (HCC) u dvou z deseti pacientů se středně těžkým až těžkým postižením jater. Antiproliferativní účinek deferoxaminu totiž zpomaluje buněčný cyklus a indukuje apoptózu. Takahiro Yamasaki spolu s kolegy hodnotili terapii deferoxaminem u pacientů s pokročilým HCC a závažným poškozením jaterních funkcí.

Zmiňované japonské studie se účastnilo celkem 10 pacientů (6 mužů a 4 ženy) s pokročilým HCC, kteří nereagovali na standardní infuzní chemoterapii aplikovanou do jaterní tepny. Průměrný věk pacientů byl 64 let. U sedmi pacientů byla prokázána hepatitida C (HCV), u dvou hepatitida B (HBV) a u jednoho ani jedna z uvedených.

Při vstupu do studie trpěl jeden pacient HCC ve stadiu II, dva pacienti byli ve stadiu nemoci IV.A a sedm pacientů odpovídalo stupni IV.B (staging dle kritérií Liver Cancer Study Group of Japan). Co se týče jaterních funkcí, tři pacienti měli Child-Pugh skóre A (nejméně závažné onemocnění jater), pět skóre B (středně těžké) a dva skóre C (nejzávažnější). Účastníci obdrželi arteriální infuze deferoxaminu v dávce 10–80 mg na kilogram tělesné hmotnosti 1× za 24 hodin ob den s použitím injekčního portu. V průměru bylo podáno celkem 27 infuzí deferoxaminu (rozmezí 9–78 infuzí).

Výsledky

  • u dvou pacientů došlo k částečné odpovědi, u tří k udržení stabilního stavu nemoci a u pěti došlo k progresi nemoci (dle kritérií Eastern Cooperative Oncology Group)
  • celková míra odpovědi byla 20 %
  • hladiny onkomarkerů (alfafetoprotein, alfafetoprotein L3, des-gamma-karboxy-protrombin nebo všechny z uvedených) poklesly u pacientů s parciální odpovědí
  • u jednoho z pacientů došlo dle autorů na terapii deferoxaminem k vymizení masivního hepatocelulárního tumoru s plicními metastázami
  • roční kumulativní míra přežití byla 20 %
  • u čtyř pacientů došlo k rozvoji středně závažné nebo závažné intersticiální pneumonie a u jednoho k dysfunkci ledvin (grade 2)
  • u žádného z pacientů nebyl zaznamenán závažný život ohrožující nežádoucí účinek léku

(mik)

Zdroj: Yamasaki T., Terai S., Sakaida I. Deferoxamine for Advanced Hepatocellular Carcinoma. New England Journal of Medicine. 2011 Aug; 365 (6): 576–8.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Srovnání účinnosti kombinace ribavirinu s Peg-IFN alfa-2a a alfa-2b: metaanalýza

Srovnání účinnosti kombinace ribavirinu s Peg-IFN alfa-2a a alfa-2b: metaanalýza

Exprese genů v jaterní tkáni jako prediktor odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Exprese genů v jaterní tkáni jako prediktor odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Vliv subtypu a kvazidruhu HCV na virologickou odpověď na terapii interferonem

Vliv subtypu a kvazidruhu HCV na virologickou odpověď na terapii interferonem

Standardní léčba chronické infekce virem hepatitidy C

Standardní léčba chronické infekce virem hepatitidy C

Poruchy nálady při léčbě hepatitidy C: Víte, jak se cítí váš pacient?

Poruchy nálady při léčbě hepatitidy C: Víte, jak se cítí váš pacient?

Rizikové faktory vertikálního přenosu viru hepatitidy C

Rizikové faktory vertikálního přenosu viru hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci