Přeskočit navigaci

Aktivní antivirová terapie hepatitidy B – přehled současné léčby

Ve světě existuje téměř 350 milionů nosičů viru hepatitidy B (HBV), kteří jsou ohroženi řadou komplikací.

Aktivní antivirová terapie hepatitidy B – přehled současné léčby

Ve světě existuje téměř 350 milionů nosičů viru hepatitidy B (HBV), kteří jsou ohroženi řadou komplikací: cirhózou, hepatocelulárním karcinomem a úmrtím. Studie REVEAL-HBV stanovila rizikové faktory pro vývoj komplikací, mezi které patří zvýšení sérové HBV DNA na 10 000 kopií v 1 ml nezávisle na HBeAg, ALT a cirhóze. Pokud pacienti dostávali lamivudin, progrese choroby a vývoj hepatocelulárního karcinomu byly značně redukovány. Tyto údaje podporují aktivní přístup k antivirové terapii chronické hepatitidy B, jejímž cílem je dosáhnout trvalé suprese replikace HBV a remise jaterní choroby, normalizace ALT, vymizení HBeAg, zlepšení histologických nálezů v játrech a prodloužení přežití v případě komplikací.

Pro léčbu HBV je v současné době v USA registrováno 7 léků, zahrnujících 2 formy interferonu a 5 orálních nukleotidových preparátů. Nejstarší z nich je interferon-alfa 2b, který má přímý efekt na imunitní systém (stimulace CD8+ cytotoxických T-lymfocytů), léčba trvá v průměru 4–6 měsíců a její prodloužení zlepšuje setrvalou virovou odpověď.

Pegylovaná forma interferonu IFN-2a (PegIFN-2a) je účinnější než standardní interferon, výhodou je aplikace l× týdně, délka podávání u HbeAg(+) i HbeAg(−) pacientů je 48 měsíců. V kombinaci s lamivudinem dosahuje u HbeAg(−) pacientů lepších výsledků.

Lamivudin je orálně podávaný inhibitor virové replikace s minimálními negativními účinky. Doba podávání u HbeAg(+) pacientů je určována sérokonverzí, u HbeAg(−) je zvažována celoživotní aplikace. Nevýhodou lamivudinu je vzrůstající rezistence, v tomto případě je možné lék nahradit adefovirem (ADV) nebo entecavirem (ETV). ADV je hlavně užíván v monoterapii u pacientů s infekcí "wild" typem HBV a s precore mutací viru. Ostatní perorální preparáty jsou telbivudin a tenoforin, používaný také v terapii HIV.

Indikací pro zahájení léčby je hladina HBV DNA nejméně 100 000 kopií/ml u HbeAg(+) pacientů a 10 000 kopií/ml u HbeAg(−) spojená s abnormálními hladinami ALT.

(moa)

Zdroj: Time for an active antiviral therapy for hepatitis B: An update on the management of hepatitis B virus infection. Therapeutics and Clinical Risk Management 2007: 3 (4); 605–612.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Rizikové faktory vertikálního přenosu viru hepatitidy C

Rizikové faktory vertikálního přenosu viru hepatitidy C

Odpověď na léčbu pegintronem u asijské a bělošské populace

Odpověď na léčbu pegintronem u asijské a bělošské populace

Hodnocení účinnosti fluvastatinu v léčbě chronické hepatitidy C

Hodnocení účinnosti fluvastatinu v léčbě chronické hepatitidy C

Infekce virem hepatitidy C po transplantaci ledvin

Infekce virem hepatitidy C po transplantaci ledvin

Lékové interakce při terapii boceprevirem a telaprevirem

Lékové interakce při terapii boceprevirem a telaprevirem

Ribavirin s interferonem beta chrání před rozvojem hepatocelulárního karcinomu

Ribavirin s interferonem beta chrání před rozvojem hepatocelulárního karcinomu

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci