Přeskočit navigaci

Účinnost a bezpečnost terapie pegylovaným interferonem u dětí a dospívajících – výsledky metaanalýzy

Terapie pegylovaným interferonem (PEG-IFN) s ribavirinem (RBV) je v současnosti u dospělých pacientů již zlatým standardem léčby chronické hepatitidy C (HCV).

Účinnost a bezpečnost terapie pegylovaným interferonem u dětí a dospívajících – výsledky metaanalýzy

Terapie pegylovaným interferonem (PEG-IFN) s ribavirinem (RBV) je v současnosti u dospělých pacientů již zlatým standardem léčby chronické hepatitidy C (HCV). Na otázku, jak je tomu u dětských pacientů, se pokusili odpovědět kanadští lékaři. Ti vypracovali systematickou review a metaanalýzu, která hodnotila účinnost a bezpečnost terapie PEG-IFN alfa-2a a PEG-IFN alfa-2b s ribavirinem u dětí a dospívajících s chronickou hepatitidou C (HCV).

Autoři za tímto účelem vyhledávali kontrolované studie v databázích Medline, Embase a Cochrane. Do zmiňovaného přehledu byly zahrnuty klinické studie zabývající se terapií PEG-IFN alfa-2a nebo PEG-IFN alfa-2b s RBV u dětí s HCV ve věku 3–18 let. Hledané údaje zahrnovaly časnou virologickou odpověď (EVR), setrvalou virologickou odpověď (SVR), relaps, přerušení léčby, hematologické a kožní nežádoucí účinky a inhibici růstu.

Vstupní kritéria splnilo celkem osm studií. Výsledky ukazují, že EVR dosáhlo 70 % (95% CI, 58–81 %) a SVR 58 % (95% CI, 53–64 %) dětí. Míra dosažení EVR a SVR byla vyšší u jedinců s HCV genotypem 2/3 než u těch s 1/4. K přerušení léčby v důsledku nežádoucích účinků nebo k přerušení v důsledku virového průlomu došlo ve 4 %, k přerušení z důvodu nedostatku odpovědi došlo u 15 % a k relapsu u 7 % dětí. Anémie byla zaznamenána u 11 %, neutropenie u 32 %, leukopenie u 52 % a trombocytopenie u 5 % pacientů. V průběhu terapie pak byla pozorována pouze malá inhibice růstu.

Výsledky této metaanalýzy naznačují, že kombinovaná terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem je u dětí a dospívajících s HCV účinná a bezpečná.

(mik)

Zdroj: Druyts E., Thorlund K., Wu P. Efficacy and Safety of Pegylated Interferon Alfa-2a or Alfa-2b Plus Ribavirin for the Treatment of Chronic Hepatitis C in Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-analysis. Clin Infect Dis. Publikováno on-line 27. prosince 2012.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Přežití HCV-pozitivních pacientů po transplantaci jater od živého dárce – japonská studie

Přežití HCV-pozitivních pacientů po transplantaci jater od živého dárce – japonská studie

Léčba virové hepatitidy C genotypu 4

Léčba virové hepatitidy C genotypu 4

Léčba rekurentní hepatitidy C po transplantaci jater

Léčba rekurentní hepatitidy C po transplantaci jater

Vztah mezi mírou dodržování terapie hepatitidy C a časnými virologickými výsledky

Vztah mezi mírou dodržování terapie hepatitidy C a časnými virologickými výsledky

Nízké hladiny 25-hydroxyvitamínu D mohou ovlivnit odpověď na léčbu u pacientů koinfikovaných HIV a HCV

Nízké hladiny 25-hydroxyvitamínu D mohou ovlivnit odpověď na léčbu u pacientů koinfikovaných HIV a HCV

Role viru Epsteina–Barrové a polymorfizmů v genu pro interleukin-28B na predikci odpovědi na léčbu hepatitidy C interferonem

Role viru Epsteina–Barrové a polymorfizmů v genu pro interleukin-28B na predikci odpovědi na léčbu hepatitidy C interferonem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci