Přeskočit navigaci

Účinnost a bezpečnost terapie pegylovaným interferonem u dětí a dospívajících – výsledky metaanalýzy

Terapie pegylovaným interferonem (PEG-IFN) s ribavirinem (RBV) je v současnosti u dospělých pacientů již zlatým standardem léčby chronické hepatitidy C (HCV).

Účinnost a bezpečnost terapie pegylovaným interferonem u dětí a dospívajících – výsledky metaanalýzy

Terapie pegylovaným interferonem (PEG-IFN) s ribavirinem (RBV) je v současnosti u dospělých pacientů již zlatým standardem léčby chronické hepatitidy C (HCV). Na otázku, jak je tomu u dětských pacientů, se pokusili odpovědět kanadští lékaři. Ti vypracovali systematickou review a metaanalýzu, která hodnotila účinnost a bezpečnost terapie PEG-IFN alfa-2a a PEG-IFN alfa-2b s ribavirinem u dětí a dospívajících s chronickou hepatitidou C (HCV).

Autoři za tímto účelem vyhledávali kontrolované studie v databázích Medline, Embase a Cochrane. Do zmiňovaného přehledu byly zahrnuty klinické studie zabývající se terapií PEG-IFN alfa-2a nebo PEG-IFN alfa-2b s RBV u dětí s HCV ve věku 3–18 let. Hledané údaje zahrnovaly časnou virologickou odpověď (EVR), setrvalou virologickou odpověď (SVR), relaps, přerušení léčby, hematologické a kožní nežádoucí účinky a inhibici růstu.

Vstupní kritéria splnilo celkem osm studií. Výsledky ukazují, že EVR dosáhlo 70 % (95% CI, 58–81 %) a SVR 58 % (95% CI, 53–64 %) dětí. Míra dosažení EVR a SVR byla vyšší u jedinců s HCV genotypem 2/3 než u těch s 1/4. K přerušení léčby v důsledku nežádoucích účinků nebo k přerušení v důsledku virového průlomu došlo ve 4 %, k přerušení z důvodu nedostatku odpovědi došlo u 15 % a k relapsu u 7 % dětí. Anémie byla zaznamenána u 11 %, neutropenie u 32 %, leukopenie u 52 % a trombocytopenie u 5 % pacientů. V průběhu terapie pak byla pozorována pouze malá inhibice růstu.

Výsledky této metaanalýzy naznačují, že kombinovaná terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem je u dětí a dospívajících s HCV účinná a bezpečná.

(mik)

Zdroj: Druyts E., Thorlund K., Wu P. Efficacy and Safety of Pegylated Interferon Alfa-2a or Alfa-2b Plus Ribavirin for the Treatment of Chronic Hepatitis C in Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-analysis. Clin Infect Dis. Publikováno on-line 27. prosince 2012.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Neinvazivní sérové markery fibrózy pro skrínink a staging chronické virové hepatitidy C

Neinvazivní sérové markery fibrózy pro skrínink a staging chronické virové hepatitidy C

Predikce virologické odpovědi na kombinovanou léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Predikce virologické odpovědi na kombinovanou léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Ovlivňuje steatóza a steatohepatitida dosažení setrvalé virologické odpovědi?

Ovlivňuje steatóza a steatohepatitida dosažení setrvalé virologické odpovědi?

Vliv ribavirinu v kombinaci s pegylovaným interferonem alfa2b na léčbu chronické hepatitidy C u starších pacientů

Vliv ribavirinu v kombinaci s pegylovaným interferonem alfa2b na léčbu chronické hepatitidy C u starších pacientů

Peginterferon s ribavirinem u HCV pozitivních pacientů s kompenzovanou cirhózou a portální hypertenzí: role rychlé a časné virologické odpovědi v předpovědi setrvalé virologické odpovědi

Peginterferon s ribavirinem u HCV pozitivních pacientů s kompenzovanou cirhózou a portální hypertenzí: role rychlé a časné virologické odpovědi v předpovědi setrvalé virologické odpovědi

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba