Přeskočit navigaci

Genetická variance v genu IL28B predikuje účinnost léčby virové hepatitidy C

Chronická infekce hepatitidou C postihuje celosvětově 170 milionů lidí. V Kanadě a USA je současně hlavní příčinou cirhózy jater. Doporučená léčba zahrnuje 48týdenní podávání peginterferonu alfa 2b nebo-alfa-2a v kombinaci s ribavirinem.

Genetická variance v genu IL28B predikuje účinnost léčby virové hepatitidy C

Chronická infekce hepatitidou C (HCV) postihuje celosvětově 170 milionů lidí. V Kanadě a USA je současně hlavní příčinou cirhózy jater. Doporučená léčba zahrnuje 48týdenní podávání peginterferonu alfa 2b (PegIFN-alfa2b) nebo-alfa-2a (PegIFN-alfa2a) v kombinaci s ribavirinem (RBV).

Ne všichni pacienti se však touto léčbou vyléčí. Navíc jedinci s evropskými předky mají významně vyšší pravděpodobnost vyléčení oproti populaci s africkými kořeny. Léčba HCV má limitovanou účinnost, a nebývá navíc vždy dobře tolerována, zejména vzhledem k častým nežádoucím účinkům. Proto také ne všichni pacienti mohou léčbu dokončit. To vše jsou dostatečně pádné důvody k tomu, aby byly stanoveny determinanty odpovědi na léčbu.

Autoři referované studie, která byla publikována v zářijovém čísle časopisu Nature, zjistili, že genetický polymorfismus v genu IL28B je spojený s až dvojnásobnými změnami v odpovědi na léčbu. Tento gen kóduje interferon lambda-3 (IFN-lambda-3). Změny v odpovědi na léčbu byly zaznamenány jak u evropské linie (P = 1,06 × 10−25), tak u africké linie (P = 2,06 × 10−3).

Genotyp s lepší odpovědí na léčbu se výrazně častěji vyskytuje u potomků s evropskými kořeny než u potomků s africkými kořeny. Tento polymorfismus vysvětluje také přibližně polovinu případů rozdílných odpovědí na léčbu mezi výše zmíněnými populacemi.

(jos)

Zdroj: Genetic variation in IL28B predicts hepatitis C treatment-induced viral clearance. Nature, 2009 Sep 17; 461 (7262): 399–401. DOI: 10.1038/nature08309

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Predikce virologické odpovědi na kombinovanou léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Predikce virologické odpovědi na kombinovanou léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Chirurgická terapie hepatocelulárního karcinomu u pacientů s nealkoholickou jaterní steatózou

Chirurgická terapie hepatocelulárního karcinomu u pacientů s nealkoholickou jaterní steatózou

Terapie hepatitidy C u dětí

Terapie hepatitidy C u dětí

Vliv železa na hemoxygenázu v jaterních buňkách napadených VHC

Vliv železa na hemoxygenázu v jaterních buňkách napadených VHC

Vliv dávkovacího režimu na adherenci k terapii chronické hepatitidy C

Vliv dávkovacího režimu na adherenci k terapii chronické hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Odvykání kouření