Přeskočit navigaci

Genetická variance v genu IL28B predikuje účinnost léčby virové hepatitidy C

Chronická infekce hepatitidou C postihuje celosvětově 170 milionů lidí. V Kanadě a USA je současně hlavní příčinou cirhózy jater. Doporučená léčba zahrnuje 48týdenní podávání peginterferonu alfa 2b nebo-alfa-2a v kombinaci s ribavirinem.

Genetická variance v genu IL28B predikuje účinnost léčby virové hepatitidy C

Chronická infekce hepatitidou C (HCV) postihuje celosvětově 170 milionů lidí. V Kanadě a USA je současně hlavní příčinou cirhózy jater. Doporučená léčba zahrnuje 48týdenní podávání peginterferonu alfa 2b (PegIFN-alfa2b) nebo-alfa-2a (PegIFN-alfa2a) v kombinaci s ribavirinem (RBV).

Ne všichni pacienti se však touto léčbou vyléčí. Navíc jedinci s evropskými předky mají významně vyšší pravděpodobnost vyléčení oproti populaci s africkými kořeny. Léčba HCV má limitovanou účinnost, a nebývá navíc vždy dobře tolerována, zejména vzhledem k častým nežádoucím účinkům. Proto také ne všichni pacienti mohou léčbu dokončit. To vše jsou dostatečně pádné důvody k tomu, aby byly stanoveny determinanty odpovědi na léčbu.

Autoři referované studie, která byla publikována v zářijovém čísle časopisu Nature, zjistili, že genetický polymorfismus v genu IL28B je spojený s až dvojnásobnými změnami v odpovědi na léčbu. Tento gen kóduje interferon lambda-3 (IFN-lambda-3). Změny v odpovědi na léčbu byly zaznamenány jak u evropské linie (P = 1,06 × 10−25), tak u africké linie (P = 2,06 × 10−3).

Genotyp s lepší odpovědí na léčbu se výrazně častěji vyskytuje u potomků s evropskými kořeny než u potomků s africkými kořeny. Tento polymorfismus vysvětluje také přibližně polovinu případů rozdílných odpovědí na léčbu mezi výše zmíněnými populacemi.

(jos)

Zdroj: Genetic variation in IL28B predicts hepatitis C treatment-induced viral clearance. Nature, 2009 Sep 17; 461 (7262): 399–401. DOI: 10.1038/nature08309

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Poruchy nálady při léčbě hepatitidy C: Víte, jak se cítí váš pacient?

Poruchy nálady při léčbě hepatitidy C: Víte, jak se cítí váš pacient?

Vývoj biodegradabilních nanočástic k cílenému transportu ribavirinu

Vývoj biodegradabilních nanočástic k cílenému transportu ribavirinu

Trvalá i dočasná eliminace viru hepatitidy C snižuje riziko vzniku hepatocelulárního karcinomu

Trvalá i dočasná eliminace viru hepatitidy C snižuje riziko vzniku hepatocelulárního karcinomu

Vliv polymorfizmů v genech pro MRC-1 a IL-28B na výsledky léčby hepatitidy C

Vliv polymorfizmů v genech pro MRC-1 a IL-28B na výsledky léčby hepatitidy C

Intersticiální pneumonie spojená s interferonovou terapií u hepatitidy C

Intersticiální pneumonie spojená s interferonovou terapií u hepatitidy C

Novinka v predikci fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C – index FI-PRO

Novinka v predikci fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C – index FI-PRO

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci