Přeskočit navigaci

Prediktivní faktory odpovědi na terapii pegylovaným interferonem u starších pacientů s chronickou hepatitidou C

Starší pacienti s chronickou hepatitidou C (HCV) představují část populace, která se jen málokdy stává předmětem klinických studií.

Prediktivní faktory odpovědi na terapii pegylovaným interferonem u starších pacientů s chronickou hepatitidou C

Starší pacienti s chronickou hepatitidou C (HCV) představují část populace, která se jen málokdy stává předmětem klinických studií. O prediktivních faktorech dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) u těchto pacientů se tedy ví v současnosti opravdu málo. Právě na tyto pacienty se však ve své práci zaměřili italští gastroenterologové.

Cílem zmiňované studie bylo zhodnotit účinnost terapie pegylovaným interferonem (PEG-IFN) s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C ve věku 65 let a více a identifikovat prediktory dosažení SVR před zahájením této terapie.

Do studie bylo zařazeno 57 pacientů ve věku 65 let a starších, kteří podstoupili kombinovanou terapii PEG-IFN s ribavirinem. Autoři hodnotili jak procento dosažení SVR, tak i další s ním související demografické, klinické, biochemické a virologické parametry. Mimo jiné také hodnotili, jestli by mohla sérová hladina HCV-RNA ve 12. týdnu terapie predikovat dosažení SVR.

Při analýze bylo zjištěno, že SVR dosáhlo celkem 25 pacientů (45 %). Jediným prediktivním faktorem dosažení SVR byl HCV genotyp 2 a 3 (p = 0,02). Pozitivní nález sérové hladiny HCV-RNA nebo pokles virové nálože o méně než dva dekadické logaritmy ve 12. týdnu představoval stoprocentní negativní prediktivní hodnotu pro dosažení SVR. V průběhu terapie nebylo zaznamenáno žádné úmrtí. Léčba však byla u 10 pacientů (17 %) přerušena z důvodů nežádoucích účinků, a to zejména kardiovaskulárních.

Z uvedených zjištění autoři usuzují, že hodnocení virologických parametrů před léčbou PEG-IFN i během ní může pomoci identifikovat zejména ty starší pacienty, kteří můžou při antivirové terapii chronické hepatitidy C dosáhnout SVR s větší pravděpodobností.

(mik)

Zdroj: Giannini E. G., Basso M., Savarino V., Picciotto A.: Predictive factors for response to peginterferon-alpha and ribavirin treatment of chronic HCV infection in patients aged 65 years and more. Dig Dis Sci. 2010; 55 (101): 3193–3199.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Genetická variance v genu IL28B predikuje účinnost léčby virové hepatitidy C

Genetická variance v genu IL28B predikuje účinnost léčby virové hepatitidy C

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Deprese po terapii interferonem: nové poznatky

Deprese po terapii interferonem: nové poznatky

Metabolické poruchy jako prediktory rozvoje hepatocelulárního karcinomu u pacientů s chronickou hepatitidou C

Metabolické poruchy jako prediktory rozvoje hepatocelulárního karcinomu u pacientů s chronickou hepatitidou C

HCV infekce genotypu 3 – terapeutická výzva

HCV infekce genotypu 3 – terapeutická výzva

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci