Přeskočit navigaci

Adherence k doporučenému dávkovacímu schématu a setrvalá virologická odpověď u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 1 léčených boceprevirem a peginterferonem alfa2b/ribavirinem

Efektivitu peginterferonu alfa a ribavirinu při léčbě chronické hepatitidy C genotypu 1 silně ovlivňuje adherence k terapeutickému režimu.

Adherence k doporučenému dávkovacímu schématu a setrvalá virologická odpověď u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 1 léčených boceprevirem a peginterferonem alfa2b/ribavirinem

Efektivitu peginterferonu alfa a ribavirinu při léčbě chronické hepatitidy C genotypu 1 silně ovlivňuje adherence k terapeutickému režimu.

Cílem studie bylo zjistit, zda adherence ovlivňuje účinnost i u léčby trojkombinací, která zahrnuje boceprevir (BOC) a peginterferon s ribavirinem (P/R). Úspěšnost léčby byla vyjádřena pomocí setrvalé virologické odpovědi (SVR).

Adherence byla určována ve třetí fázi klinických zkoušek bocepreviru: SPRINT-2 (dříve neléčení pacienti) a RESPOND-2 (pacienti, kteří nereagovali na předešlou léčbu P/R). Byly porovnávány dva režimy dávkování, jednak doporučené dávkovací schéma a dále podávání třikrát denně v intervalu 7–9 hodin. Výsledná data byla získána z pacientských dávkovacích deníků a podle množství vydaného a navráceného léčiva.

Výsledky studie ukázaly, že většina pacientů (63–71 %) vykazovala vysokou adherenci k doporučenému dávkovacímu schématu (≥ 80 %) a míra setrvalé virologické odpovědi u nich byla 86–90 %. Na rozdíl od nich ti, kteří dodržovali dávkovací režim z méně než 80 %, dosáhli setrvalé virologické odpovědi pouze v 8–32 % případů. Nejnižší úspěšnost byla zaznamenána u těch pacientů, kde i předchozí léčba byla neúspěšná (SVR 8–15 %). 

Různé hodnoty adherence u pacientů s dávkováním v 7–9hodinových intervalech neovlivnily míru SVR (60–83 %). Výjimku tvořili opět pacienti, u kterých byla předchozí léčba neúspěšná a jejichž adherence k tomuto dávkování byla < 60 %. Tito měli opět nižší SVR než ostatní (48–50 %).

Závěrem lze říci, že dosažení SVR je závislé na adherenci zvláště u doporučených dávkovacích schémat. U dávkování třikrát denně není adherence tolik významná. Naopak u pacientů, kde předchozí léčba P/R selhala, je adherence > 60 % velmi důležitá pro úspěch další léčby při tomto dávkování.

(jez)

Zdroj: Gordon S. C. et al. Adherence to Assigned Dosing Regimen and Sustained Virological Response Among Chronic Hepatitis C Genotype 1 Patients Treated With Boceprevir Plus Peginterferon Alfa-2b/Ribavirin. Aliment Pharmacol Ther. 2013; 38 (1): 16–27

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Pacienti s hepatitidou C, kteří se nakazili při užívání injekčních drog, mají větší šanci na dosažení trvalé virologické odpovědi na léčbu pegINF a ribavirinem

Pacienti s hepatitidou C, kteří se nakazili při užívání injekčních drog, mají větší šanci na dosažení trvalé virologické odpovědi na léčbu pegINF a ribavirinem

Účinek alpha2b-pegylovaného interferonu na symptomy posttraumatické stresové poruchy

Účinek alpha2b-pegylovaného interferonu na symptomy posttraumatické stresové poruchy

Výsledky léčby HCV genotypu 1 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu u pacientů s nekonzistentním vývojem odpovědi na léčbu mezi týdny 4 a 12

Výsledky léčby HCV genotypu 1 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu u pacientů s nekonzistentním vývojem odpovědi na léčbu mezi týdny 4 a 12

Vztah mezi mírou dodržování terapie hepatitidy C a časnými virologickými výsledky

Vztah mezi mírou dodržování terapie hepatitidy C a časnými virologickými výsledky

Alogenní transplantace hematopoetických buněk u pacientů s hepatitidou C

Alogenní transplantace hematopoetických buněk u pacientů s hepatitidou C

Steatóza a ALT jsou prediktory progrese fibrózy u nonresponderů léčených interferonem

Steatóza a ALT jsou prediktory progrese fibrózy u nonresponderů léčených interferonem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba