Přeskočit navigaci

Adherence k doporučenému dávkovacímu schématu a setrvalá virologická odpověď u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 1 léčených boceprevirem a peginterferonem alfa2b/ribavirinem

Efektivitu peginterferonu alfa a ribavirinu při léčbě chronické hepatitidy C genotypu 1 silně ovlivňuje adherence k terapeutickému režimu.

Adherence k doporučenému dávkovacímu schématu a setrvalá virologická odpověď u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 1 léčených boceprevirem a peginterferonem alfa2b/ribavirinem

Efektivitu peginterferonu alfa a ribavirinu při léčbě chronické hepatitidy C genotypu 1 silně ovlivňuje adherence k terapeutickému režimu.

Cílem studie bylo zjistit, zda adherence ovlivňuje účinnost i u léčby trojkombinací, která zahrnuje boceprevir (BOC) a peginterferon s ribavirinem (P/R). Úspěšnost léčby byla vyjádřena pomocí setrvalé virologické odpovědi (SVR).

Adherence byla určována ve třetí fázi klinických zkoušek bocepreviru: SPRINT-2 (dříve neléčení pacienti) a RESPOND-2 (pacienti, kteří nereagovali na předešlou léčbu P/R). Byly porovnávány dva režimy dávkování, jednak doporučené dávkovací schéma a dále podávání třikrát denně v intervalu 7–9 hodin. Výsledná data byla získána z pacientských dávkovacích deníků a podle množství vydaného a navráceného léčiva.

Výsledky studie ukázaly, že většina pacientů (63–71 %) vykazovala vysokou adherenci k doporučenému dávkovacímu schématu (≥ 80 %) a míra setrvalé virologické odpovědi u nich byla 86–90 %. Na rozdíl od nich ti, kteří dodržovali dávkovací režim z méně než 80 %, dosáhli setrvalé virologické odpovědi pouze v 8–32 % případů. Nejnižší úspěšnost byla zaznamenána u těch pacientů, kde i předchozí léčba byla neúspěšná (SVR 8–15 %). 

Různé hodnoty adherence u pacientů s dávkováním v 7–9hodinových intervalech neovlivnily míru SVR (60–83 %). Výjimku tvořili opět pacienti, u kterých byla předchozí léčba neúspěšná a jejichž adherence k tomuto dávkování byla < 60 %. Tito měli opět nižší SVR než ostatní (48–50 %).

Závěrem lze říci, že dosažení SVR je závislé na adherenci zvláště u doporučených dávkovacích schémat. U dávkování třikrát denně není adherence tolik významná. Naopak u pacientů, kde předchozí léčba P/R selhala, je adherence > 60 % velmi důležitá pro úspěch další léčby při tomto dávkování.

(jez)

Zdroj: Gordon S. C. et al. Adherence to Assigned Dosing Regimen and Sustained Virological Response Among Chronic Hepatitis C Genotype 1 Patients Treated With Boceprevir Plus Peginterferon Alfa-2b/Ribavirin. Aliment Pharmacol Ther. 2013; 38 (1): 16–27

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Vliv antivirové terapie na trombocytopenii spojenou s infekcí virem hepatitidy C – kazuistika

Vliv antivirové terapie na trombocytopenii spojenou s infekcí virem hepatitidy C – kazuistika

Zvládnutí neuropsychiatrických nežádoucích účinků antivirové léčby hepatitidy C umožňuje dosáhnout trvalé virologické odpovědi

Zvládnutí neuropsychiatrických nežádoucích účinků antivirové léčby hepatitidy C umožňuje dosáhnout trvalé virologické odpovědi

Antivirová terapie rekurentní HCV infekce po transplantaci jater

Antivirová terapie rekurentní HCV infekce po transplantaci jater

Staging jaterní fibrózy pomocí postupné analýzy sérových markerů fibrózy (FibroSteps) u pacientů s chronickou hepatitidou C

Staging jaterní fibrózy pomocí postupné analýzy sérových markerů fibrózy (FibroSteps) u pacientů s chronickou hepatitidou C

Vliv polymorfizmů genu pro interleukin 28B na účinnost léčby interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 3

Vliv polymorfizmů genu pro interleukin 28B na účinnost léčby interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 3

Koinfekce HCV a HIV je terapeutický oříšek vyžadující spolupráci hepatologa

Koinfekce HCV a HIV je terapeutický oříšek vyžadující spolupráci hepatologa

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Láká vás vyzkoušet vodní dýmku? Pak pozor nejen na infekce!