Přeskočit navigaci

Sérové hladiny HCV RNA nejsou u pacientů s chronickou hepatitidou C spojeny s výskytem inzulinové rezistence a metabolického syndromu

Několik v minulosti publikovaných prací naznačovalo, že inzulinová rezistence (IR) je spojena s chronickou infekcí virem hepatitidy C (HCV).

Sérové hladiny HCV RNA nejsou u pacientů s chronickou hepatitidou C spojeny s výskytem inzulinové rezistence a metabolického syndromu

Několik v minulosti publikovaných prací naznačovalo, že inzulinová rezistence (IR) je spojena s chronickou infekcí virem hepatitidy C (HCV). Nicméně korelace mezi IR, metabolickým syndromem (MS) a sérovými hladinami HCV RNA jsou stále sporné. Nedávno však byla publikována práce zabývající se vztahem mezi IR, MS a hladinami HCV RNA u pacientů s HCV genotypu 1 nebo 2.

Do zmiňované studie bylo prospektivně zařazeno celkem sto dvacet pacientů s chronickou hepatitidou C s genotypem 1 nebo 2. Autoři studie shromáždili základní vstupní a laboratorní údaje, které byly následně analyzovány. IR byla definována jako HOMA-IR (homeostatic model assessment IR) skóre větší než 2,5.

Ze 120 pacientů zařazených do studie mělo 47 (39,2 %) HOMA-IR skóre > 2,5 a 42 (35 %) splňovalo kritéria metabolického syndromu. IR byla signifikantně spojena s vysokým body mass indexem (p < 0,0001), velkým obvodem pasu (p < 0,0001) a vysokou hladinou triglyceridů (p = 0,025). IR byla nezávislým prediktorem vzniku MS. Nicméně dle vícerozměrné lineární regresní analýzy se sérové hladiny HCV RNA významně nelišily u pacientů s IR a bez ní (p = 0,761), a stejně tak s MS a bez něj (p = 0,292).

IR a MS nejsou u pacientů s chronickou hepatitidou C neobvyklým nálezem. Dle výsledků této studie však sérové hladiny HCV RNA u pacientů s HCV genotypu 1 a 2 nebyly spojeny s přítomností IR nebo MS.

(mik)

Zdroj: Huang H. C. et al. Serum HCV RNA level is not associated with insulin resistance and metabolic syndrome in chronic hepatitis C patients with genotype 1 or 2 infection. Chang Gung Med J. 2011 Sep–Oct; 34 (5): 487–95.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Pegylovaný interferon alfa v léčbě pacientů koinfikovaných hepatitidou B a C – pilotní studie zaměřená na komplikovanou skupinu pacientů

Pegylovaný interferon alfa v léčbě pacientů koinfikovaných hepatitidou B a C – pilotní studie zaměřená na komplikovanou skupinu pacientů

Účinnost a bezpečnost léčby HCV-pozitivní smíšené kryoglobulinémie kombinací peginterferonu alfa-2b a ribavirinu

Účinnost a bezpečnost léčby HCV-pozitivní smíšené kryoglobulinémie kombinací peginterferonu alfa-2b a ribavirinu

Podle von Wilebrandova faktoru lze stanovit stadium jaterní fibrózy u chronické hepatitidy C

Podle von Wilebrandova faktoru lze stanovit stadium jaterní fibrózy u chronické hepatitidy C

Terapie chronické hepatitidy C u drogově závislých a osob užívajících opiátovou substituční léčbu

Terapie chronické hepatitidy C u drogově závislých a osob užívajících opiátovou substituční léčbu

Výskyt MALT lymfomů u pacientů infikovaných virovou hepatitidou typu C je asociován s translokací t(14;18)

Výskyt MALT lymfomů u pacientů infikovaných virovou hepatitidou typu C je asociován s translokací t(14;18)

Přežívání viru hepatitidy C v jehlách injekčních stříkaček je závislé na jejich tvaru a objemu mrtvého prostoru

Přežívání viru hepatitidy C v jehlách injekčních stříkaček je závislé na jejich tvaru a objemu mrtvého prostoru

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci