Přeskočit navigaci

Byl by screening hepatitidy C v těhotenství nákladově efektivní?

Studie britských autorů se zaměřila na nákladovou efektivitu rutinního testování těhotných na hepatitidu C (HCV). Autoři se ve své práci zaměřili na cenu tohoto screeningu a jeho vliv na následnou kvalitu života nově diagnostikovaných a léčených pacientek.

Byl by screening hepatitidy C v těhotenství nákladově efektivní?

Do studie bylo celkem zahrnuto 35 355 žen, které screeningové vyšetření HCV podstoupily mezi 1. listopadem 2003 a 1. březnem 2013. Z tohoto počtu bylo sérologicky HCV-pozitivních 136 žen (0,38 %), virémie byla zachycena u 78 (0,22 %) z nich. U tří nově diagnostikovaných pacientek by zachycen vertikální přenos na dítě. Biopsie byla po porodu provedena u 16 pacientek, všechny byly ve stadiu fibrózy F0–F2, polovina z nich měla HCV genotypu 1. Terapie pegylovaným interferonem a ribavirinem byla v poporodním období zahájena u 19 žen, 14 (74 %) z nich dosáhlo setrvalé virologické odpovědi.

Celková cena screeningu a potvrzujících vyšetření byla 240 641 £, na jeden nově diagnostikovaný případ tedy připadaly náklady ve výši 5 469 £. Náklady na screening a léčbu po přepočtu na získaný rok života standardizované kvality (QALY) byly 2 400 £. Léčba novými antivirotiky by pak s sebou nesla náklady ve výši 9 139 na jeden QALY £.

Tato studie dokládá, že screening VHC v těhotenství je proveditelný a efektivní, a to vše s náklady, které jsou v kontextu britského zdravotnictví autory považovány za akceptovatelné.

(epa)

Zdroj:
Selvapatt N., Ward T., Bailey H., et al. Is antenatal screening for hepatitis C virus cost effective? A decade's experience at a London centre. J Hepatol. 2015 May 26; pii: S0168-8278(15)00342-6; doi: 10.1016/j.jhep.2015.05.015. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Úspěšná terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem v kombinaci s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Úspěšná terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem v kombinaci s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Role G-CSF v pegintronem indukované neutropenii u pacientů s transplantací jater

Role G-CSF v pegintronem indukované neutropenii u pacientů s transplantací jater

Terapie chronické hepatitidy C u hemodialyzovaných pacientů

Terapie chronické hepatitidy C u hemodialyzovaných pacientů

Riziko rozvoje hepatocelulárního karcinomu je u pacientů s cirhózou vysoké i přes úspěšnou antivirovou léčbu

Riziko rozvoje hepatocelulárního karcinomu je u pacientů s cirhózou vysoké i přes úspěšnou antivirovou léčbu

Adherence k doporučenému dávkovacímu schématu a setrvalá virologická odpověď u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 1 léčených boceprevirem a peginterferonem alfa2b/ribavirinem

Adherence k doporučenému dávkovacímu schématu a setrvalá virologická odpověď u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 1 léčených boceprevirem a peginterferonem alfa2b/ribavirinem

Specifická genová exprese v jaterních buňkách predikuje odpověď na terapii interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Specifická genová exprese v jaterních buňkách predikuje odpověď na terapii interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Nemoci srdce