Přeskočit navigaci

Vliv dávky pegylovaného interferonu na výsledky léčby chronické hepatitidy C u dětí

V posledních letech jsou již i děti s chronickou hepatitidou C (HCV) léčeny pegylovaným interferonem α2b (PEG-IFNα2b) a ribavirinem (RBV). Léčba má celou řadu nežádoucích účinků, které mohou vyústit v redukci dávky nebo přerušení léčby. Vztah mezi dávkou PEG-IFN a odpovědí na léčbu zatím není zcela jasný. Cílem této studie bylo tento vztah zmapovat a zhodnotit její vliv na účinnost terapie.

Vliv dávky pegylovaného interferonu na výsledky léčby chronické hepatitidy C u dětí

Všechny děti s HCV (n = 16) byly léčené kombinací PEG-IFNα2b a RBV mezi lety 1996 a 2006 v Neapoli. Celkem 7/16 pacientů (43,7 %) dosáhlo rychlé virologické odpovědi; 13/16 pacientů (81,2 %) dosáhlo časné virologické odpovědi; 5/16 pacientů (31,25 %) zaznamenalo na léčbě relaps a 1/16 pacientů na léčbu neodpověděl. Podle podávané dávky byli pacienti rozděleni do dvou skupin: v první bylo 7 pacientů, kteří dostávali dávku PEG-IFNα2b ≥ 75 % plné dávky; ve druhé skupině bylo 9 pacientů, kteří dostávali dávku PEG-IFNα2b < 75 % plné dávky. Nebyly ale zaznamenány žádné rozdíly v míře dosažení setrvalé virologické odpovědi.

Změny dávkování kvůli nežádoucím účinkům PEG-IFNα2b jsou u dětí relativně časté, nicméně úprava dávkování pravděpodobně na výsledek léčby nemá vliv.

(epa)

Zdroj:
Tufano M., Pia Cicalese M., Immacolata Spagnuolo M., Terlizzi V., Iorio R. Treatment of chronic hepatitis C in children with pegylated interferon and ribavirin: the impact of dose. Acta Gastroenterol Belg. 2015 Jan–Mar; 78 (1): 8–11.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Deferoxamine – slibný přípravek v terapii karcinomu jater u jedinců s pokročilým onemocněním?

Deferoxamine – slibný přípravek v terapii karcinomu jater u jedinců s pokročilým onemocněním?

Pleurovenózní shunt jako řešení refrakterního hydrothoraxu u pacienta a chronickou hepatitidou C

 Pleurovenózní shunt jako řešení refrakterního hydrothoraxu u pacienta a chronickou hepatitidou C

Možnosti použití pegylovaného interferonu a ribavirinu u hepatitidy C s cirhózou a neutropenií a/nebo trombocytopenií

Možnosti použití pegylovaného interferonu a ribavirinu u hepatitidy C s cirhózou a neutropenií a/nebo trombocytopenií

Deprese při léčbě pegintronem

Deprese při léčbě pegintronem

Prospektivní hodnocení progrese jaterní fibrózy pomocí jaterní biopsie

Prospektivní hodnocení progrese jaterní fibrózy pomocí jaterní biopsie

Poruchy nálady při léčbě hepatitidy C: Víte, jak se cítí váš pacient?

Poruchy nálady při léčbě hepatitidy C: Víte, jak se cítí váš pacient?

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci