Přeskočit navigaci

Vliv dávky pegylovaného interferonu na výsledky léčby chronické hepatitidy C u dětí

V posledních letech jsou již i děti s chronickou hepatitidou C (HCV) léčeny pegylovaným interferonem α2b (PEG-IFNα2b) a ribavirinem (RBV). Léčba má celou řadu nežádoucích účinků, které mohou vyústit v redukci dávky nebo přerušení léčby. Vztah mezi dávkou PEG-IFN a odpovědí na léčbu zatím není zcela jasný. Cílem této studie bylo tento vztah zmapovat a zhodnotit její vliv na účinnost terapie.

Vliv dávky pegylovaného interferonu na výsledky léčby chronické hepatitidy C u dětí

Všechny děti s HCV (n = 16) byly léčené kombinací PEG-IFNα2b a RBV mezi lety 1996 a 2006 v Neapoli. Celkem 7/16 pacientů (43,7 %) dosáhlo rychlé virologické odpovědi; 13/16 pacientů (81,2 %) dosáhlo časné virologické odpovědi; 5/16 pacientů (31,25 %) zaznamenalo na léčbě relaps a 1/16 pacientů na léčbu neodpověděl. Podle podávané dávky byli pacienti rozděleni do dvou skupin: v první bylo 7 pacientů, kteří dostávali dávku PEG-IFNα2b ≥ 75 % plné dávky; ve druhé skupině bylo 9 pacientů, kteří dostávali dávku PEG-IFNα2b < 75 % plné dávky. Nebyly ale zaznamenány žádné rozdíly v míře dosažení setrvalé virologické odpovědi.

Změny dávkování kvůli nežádoucím účinkům PEG-IFNα2b jsou u dětí relativně časté, nicméně úprava dávkování pravděpodobně na výsledek léčby nemá vliv.

(epa)

Zdroj:
Tufano M., Pia Cicalese M., Immacolata Spagnuolo M., Terlizzi V., Iorio R. Treatment of chronic hepatitis C in children with pegylated interferon and ribavirin: the impact of dose. Acta Gastroenterol Belg. 2015 Jan–Mar; 78 (1): 8–11.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Boceprevir – další krok v léčbě hepatitidy C

Boceprevir – další krok v léčbě hepatitidy C

Výskyt náhodné aneuploidie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Výskyt náhodné aneuploidie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Užívání bocepreviru významně neovlivňuje farmakokinetiku preparátů užívaných v udržovací substituční léčbě při závislosti na opioidech

Užívání bocepreviru významně neovlivňuje farmakokinetiku preparátů užívaných v udržovací substituční léčbě při závislosti na opioidech

Asociace hepatitidy B a karcinomu pankreatu

Asociace hepatitidy B a karcinomu pankreatu

Suplementace acetyl-L-karnitinu během terapie HCV infekce pegylovaným interferonem α-2b a ribavirinem – vliv na pracovní výkon

Suplementace acetyl-L-karnitinu během terapie HCV infekce pegylovaným interferonem α-2b a ribavirinem – vliv na pracovní výkon

PegIntron v opakované léčbě chronické hepatitidy C v České republice

  PegIntron v opakované léčbě chronické hepatitidy C v České republice

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Poruchy imunity