Přeskočit navigaci

Farmakokinetika a farmakodynamika bocepreviru u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Boceprevir je indikován u virové hepatitidy C (genotyp 1) i u pacientů, kteří jsou současně koinfikováni virem lidské imunodeficience (HIV).

Farmakokinetika a farmakodynamika bocepreviru u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Boceprevir je indikován u virové hepatitidy C (genotyp 1) i u pacientů, kteří jsou současně koinfikováni virem lidské imunodeficience (HIV). Jelikož se v pilotních experimentech na zdravých dobrovolnících ukázalo, že koncentrace bocepreviru jsou sníženy v důsledku ritonavirem vystupňované farmakokinetiky inhibitorů proteáz HIV, rozhodl se tým z Johns Hopkins University ověřit farmakokinetické a farmakodynamické parametry bocepreviru u pacientů koinfikovaných HIV a virem hepatitidy C (HCV).

Autoři studie analyzovali data ze studie trvající 48 týdnů. Účastníky studie byli pacienti koinfikovaní HCV a HIV. Zahrnuto bylo 64 pacientů léčených kombinací bocepreviru a peg-interferonu s ribavirinem a 34 pacientů léčených peg-interferonem s ribavirinem. Pro odhad farmakokinetických parametrů bocepreviru byl použit populační farmakokinetický model založený na 281 měřeních koncentrací u 51 pacientů. Mezi farmakodynamické výstupy (endpoints) patřila setrvalá virologická odpověď 12 týdnů po ukončení terapie, anémie (hemoglobin < 10 g/dl) a těžká anémie (hemoglobin < 8,5 g/dl). Pro některé z analýz byla získaná data porovnána s výsledky získanými u 209 monoinfikovaných pacientů ze studií RESPOND-2 a SPRINT-2.

Farmakokinetické parametry bocepreviru u pacientů koinfikovnaných HCV a HIV byly o 20–27 % nižší než u monoinfikovaných pacientů. Nebyla identifikována statisticky významná závislost mezi farmakokinetikou bocepreviru a setrvalou virologickou odpovědí nebo těžkou anémií (p = 0,27 a p = 0,88), společná analýza ukázala na signifikantní vztah k anémii (p = 0,01). Celková dávka ribavirinu nekorelovala s farmakokinetickými parametry bocepreviru.

Autoři shrnují, že expozice bocepreviru byla snížená u pacientů koinfikovaných HCV/HIV ve srovnání s monoinfikovanými. Přesto nebyla nalezena žádná závislost mezi farmakokinetickými parametry bocepreviru a setrvalou virologickou odpovědí, což naznačuje, že snížená expozice bocepreviru nijak nezhoršuje účinnost proti HCV, navíc byla spojena s méně častým výskytem anémie.

(onse)

Zdroj: Wenning L. A. et al.Assessment of Boceprevir (VICTRELIS™) Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Relationships for Sustained Viral Response (SVR) and Occurrence of Anemia: Results in HCV/HIV Co-infected Patients and in Combined Mono- and Co-Infected Patients.Abstrakt z the American Association for the Study of Liver Diseases Liver Meeting (AASLD, Boston, 9.–13. listopadu 2012), sekce clinical HCV 1, poster 770.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Počet úmrtí v důsledku hepatitidy C překonal v USA úmrtí na HIV

Počet úmrtí v důsledku hepatitidy C překonal v USA úmrtí na HIV

Úspěšnost léčby chronické hepatitidy typu C je u uživatelů intravenózních drog stejná jako u ostatních pacientů

Úspěšnost léčby chronické hepatitidy typu C je u uživatelů intravenózních drog stejná jako u ostatních pacientů

Nízké dávky interferonu v monoterapii hemodialyzovaných pacientů s HCV infekcí

Nízké dávky interferonu v monoterapii hemodialyzovaných pacientů s HCV infekcí

Pegylovaný interferon s ribavirinem jsou účinné v terapii pacientů s koinfekcí HBV a HCV

Pegylovaný interferon s ribavirinem jsou účinné v terapii pacientů s koinfekcí HBV a HCV

Diabetes zdvojnásobuje riziko hepatocelulárního karcinomu u pacientů s rozvinutou hepatitidou

Diabetes zdvojnásobuje riziko hepatocelulárního karcinomu u pacientů s rozvinutou hepatitidou

Vliv terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem na kardiovaskulární riziko u pacientů s hepatitidou C

Vliv terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem na kardiovaskulární riziko u pacientů s hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Alergie, astma, senná rýma