Přeskočit navigaci

Počet trombocytů jako prediktor setrvalé virologické odpovědi u znovu přeléčených pacientů s HCV, kteří původně nereagovali na léčbu interferonem a ribavirinem

Pravděpodobnost setrvalé virologické odpovědi (SVR) u dosud neléčených pacientů s virem hepatitidy C (HCV) závisí na stupni fibrózy.

Počet trombocytů jako prediktor setrvalé virologické odpovědi u znovu přeléčených pacientů s HCV, kteří původně nereagovali na léčbu interferonem a ribavirinem

Pravděpodobnost setrvalé virologické odpovědi (SVR) u dosud neléčených pacientů s virem hepatitidy C (HCV) závisí na stupni fibrózy. Nižší hodnoty trombocytů korelují s pokročilou fibrózou, autory tedy zajímal vztah počtu destiček k SVR. Použili k tomuto účelu data ze studie EPIC.

Studie EPIC hodnotila bezpečnost a účinnost opakované léčby peginteronem alfa 2b v dávkování 2,5 mg/kg/týden subkutánně v kombinaci s ribavirinem v dávce 800–1 400 mg/kg/den. Léčba trvala do 48. týdne u těch jedinců, kde selhala předchozí léčba jakýmkoli alfa-interferonem plus ribavirinem. Cílem analýzy získaných dat bylo stanovit, zda hladina trombocytů může být prediktorem setrvalé virologické odpovědi.

Pacienti s HCV a těžkou fibrózou nereagující na léčbu interferonem a ribavirinem (IR) nebo ti, kteří vyvinuli relaps po předchozí léčbě založené na IR, byli přeléčeni peginterferonem (pegylovaný interferon – pegintron) a ribavirinem (PR). Všichni pacienti podstoupili před léčbou jaterní biopsii a byla u nich stanovena hladina HCV-RNA v plazmě.

Souhrnně dosáhlo SVR 22 % pacientů. Ti, kteří měli nedetekovatelnou hladinu HCV-RNA, dosáhli SVR v 56 %. U pacientů s pokročilou fibrózou nebylo dosaženo SVR tak často. Tam, kde byla výchozí hladina trombocytů nízká, bylo též dosaženo v menší míře SVR.

Závěrem lze říci, že nízká hladina trombocytů a pokročilá fibróza jsou prediktory horší odpovědi na přeléčení po původní léčbě jakýmkoli alfa-interferonem a ribavirinem. Trombocytopenie pod 150 tisíc destiček v mililitru může být jednoduchým neinvazivním prediktorem SVR při léčbě pegintronem/ribavirinem u pacientů nereagujících na předchozí léčbu interferonem a ribavirinem.

SVR je dosaženo 2,5–5× častěji u pacientů s mírnou až střední fibrózou než u pacientů s přemosťující fibrózou nebo cirhózou. Tyto biomarkery (stupeň fibrózy a počet trombocytů) by se tak v budoucnu mohly stát alternativou k jaterní biopsii.

(jos)

Zdroj: Presented at the 43rd Annual Meeting of the European Assotiation for the Study of the Liver, April 23–27, 2008, Milan, Italy.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Srovnání 14týdenní a 24týdenní terapie u pacientů s HCV genotypem 2/3

Srovnání 14týdenní a 24týdenní terapie u pacientů s HCV genotypem 2/3

Chronická hepatitida C reaguje špatně na kombinovanou léčbu u chronické hepatitidy B

Chronická hepatitida C reaguje špatně na kombinovanou léčbu u chronické hepatitidy B

Vliv železa na hemoxygenázu v jaterních buňkách napadených VHC

Vliv železa na hemoxygenázu v jaterních buňkách napadených VHC

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Predikce virologické odpovědi na kombinovanou léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Predikce virologické odpovědi na kombinovanou léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě chronické hepatitidy C genotypu 6

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě chronické hepatitidy C genotypu 6

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba