Přeskočit navigaci

Navýšení dávky ribavirinu zlepšuje dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů částečně odpovídajících na léčbu peginterferonem a ribavirinem

U pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří jsou léčeni dvojkombinací peginterferon/ribavirin (PEG-IFN/RBV) a nedosáhnou redukce RNA viru o ≥ 2 log po 12 týdnech léčby (pacienti neodpovídající na léčbu – null responders, NR) nebo v týdnu 12 dosáhnou poklesu HCV-RNA ≥ 2 log, ale v týdnu 24 mají stále detekovatelnou hladinu HCV-RNA (pacienti částečně odpovídající na léčbu – partial responders, PR), je šance na dosažení setrvalé virologické odpovědi (sustained virological response – SVR) mizivá. Cílem studie italských autorů bylo zhodnotit účinnost postupného zvyšování dávky RBV v rámci léčby PEG-IFN/RBV.

Navýšení dávky ribavirinu zlepšuje dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů částečně odpovídajících na léčbu peginterferonem a ribavirinem

Do studie byli zahrnuti PR a NR indikovaní k léčbě PEG-IFN/RBV, u kterých by za normálních okolností byla léčba ukončena. V rámci studie byly dávky RBV postupně navyšovány, dokud nebylo dosaženo předem dané teoretické koncentrace (tRBV), která byla stanovena s ohledem na farmakokinetiku RBV a glomerulární filtraci (tRBV ≥ 15 μmol/l). HCV-RNA byla kontrolována každé 4 týdny, a pokud byla její hladina detekovatelná, byl RBV podle schématu postupně navyšován až do vymizení HCV-RNA nebo dosažení tRBV. Po 12 týdnech byla léčba u pacientů, u kterých nedošlo během studie k vymizení HCV-RNA, ukončena. Pacienti s nezjistitelnou HCV-RNA pokračovali na dané hladině RBV ještě 48 týdnů.

Do studie bylo zahrnuto 20 pacientů s HCV genotypu 1 (8 NR a 12 PR). Po 12 týdnech 9 (45 %) z nich mělo pořád zjistitelnou hladinu HCV-RNA, a byli proto ze studie vyřazeni. Zbylých 11 pacientů ve studii pokračovalo, protože hladina HCV-RNA u nich byla nedetekovatelná. V dalším průběhu studii ukončil 1 pacient z důvodu nežádoucích účinků, 10 pacientů studii dokončilo. Na konci studie dosáhlo SVR 5 pacientů (všichni PR). Nežádoucí účinky byly obdobné, jako jsou pozorovány při léčbě PEG-IFN/RBV.

Autoři shrnují, že vysoké dávky RBV zvyšují pravděpodobnost dosažení SVR i u PR na léčbu PEG-IFN/RBV, a to v podobném rozsahu, jako je tomu při léčbě trojkombinací, nicméně bez dalšího nárůstu spektra a závažnosti nežádoucích účinků. U částečně odpovídajících pacientů by proto měla i tato varianta léčby být zvažována, zvláště není-li možné je léčit trojkombinací.

(epa)

Zdroj: Conti F., Vukotic R., Lorenzini S., et al. Increase of ribavirin dose improves sustained virological response in HCV-genotype 1 patients with a partial response to peg-interferon and ribavirin. Ann Hepatol. 2014 Mar-Apr; 13 (2): 196–203.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Odpovídavost na terapii pegylovaným interferonem s ribavirinem a s ní spjatá délka terapie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Odpovídavost na terapii pegylovaným interferonem s ribavirinem a s ní spjatá délka terapie u pacientů s chronickou hepatitidou C

NK buňky by mohly vysvětlovat HCV rekurenci po transplantaci jater

NK buňky by mohly vysvětlovat HCV rekurenci po transplantaci jater

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Zvýšený únik Ca2+ ze zásob endoplazmatického retikula je indukován proteinem NS5A

Zvýšený únik Ca2+ ze zásob endoplazmatického retikula je indukován proteinem NS5A

Predikce virologické odpovědi na kombinovanou léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Predikce virologické odpovědi na kombinovanou léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Alkohol a chronická hepatitida C

Alkohol a chronická hepatitida C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba