Přeskočit navigaci

Navýšení dávky ribavirinu zlepšuje dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů částečně odpovídajících na léčbu peginterferonem a ribavirinem

U pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří jsou léčeni dvojkombinací peginterferon/ribavirin (PEG-IFN/RBV) a nedosáhnou redukce RNA viru o ≥ 2 log po 12 týdnech léčby (pacienti neodpovídající na léčbu – null responders, NR) nebo v týdnu 12 dosáhnou poklesu HCV-RNA ≥ 2 log, ale v týdnu 24 mají stále detekovatelnou hladinu HCV-RNA (pacienti částečně odpovídající na léčbu – partial responders, PR), je šance na dosažení setrvalé virologické odpovědi (sustained virological response – SVR) mizivá. Cílem studie italských autorů bylo zhodnotit účinnost postupného zvyšování dávky RBV v rámci léčby PEG-IFN/RBV.

Navýšení dávky ribavirinu zlepšuje dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů částečně odpovídajících na léčbu peginterferonem a ribavirinem

Do studie byli zahrnuti PR a NR indikovaní k léčbě PEG-IFN/RBV, u kterých by za normálních okolností byla léčba ukončena. V rámci studie byly dávky RBV postupně navyšovány, dokud nebylo dosaženo předem dané teoretické koncentrace (tRBV), která byla stanovena s ohledem na farmakokinetiku RBV a glomerulární filtraci (tRBV ≥ 15 μmol/l). HCV-RNA byla kontrolována každé 4 týdny, a pokud byla její hladina detekovatelná, byl RBV podle schématu postupně navyšován až do vymizení HCV-RNA nebo dosažení tRBV. Po 12 týdnech byla léčba u pacientů, u kterých nedošlo během studie k vymizení HCV-RNA, ukončena. Pacienti s nezjistitelnou HCV-RNA pokračovali na dané hladině RBV ještě 48 týdnů.

Do studie bylo zahrnuto 20 pacientů s HCV genotypu 1 (8 NR a 12 PR). Po 12 týdnech 9 (45 %) z nich mělo pořád zjistitelnou hladinu HCV-RNA, a byli proto ze studie vyřazeni. Zbylých 11 pacientů ve studii pokračovalo, protože hladina HCV-RNA u nich byla nedetekovatelná. V dalším průběhu studii ukončil 1 pacient z důvodu nežádoucích účinků, 10 pacientů studii dokončilo. Na konci studie dosáhlo SVR 5 pacientů (všichni PR). Nežádoucí účinky byly obdobné, jako jsou pozorovány při léčbě PEG-IFN/RBV.

Autoři shrnují, že vysoké dávky RBV zvyšují pravděpodobnost dosažení SVR i u PR na léčbu PEG-IFN/RBV, a to v podobném rozsahu, jako je tomu při léčbě trojkombinací, nicméně bez dalšího nárůstu spektra a závažnosti nežádoucích účinků. U částečně odpovídajících pacientů by proto měla i tato varianta léčby být zvažována, zvláště není-li možné je léčit trojkombinací.

(epa)

Zdroj: Conti F., Vukotic R., Lorenzini S., et al. Increase of ribavirin dose improves sustained virological response in HCV-genotype 1 patients with a partial response to peg-interferon and ribavirin. Ann Hepatol. 2014 Mar-Apr; 13 (2): 196–203.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Může steatóza a steatohepatitida ovlivnit dosažení setrvalé virologické odpovědi?

Může steatóza a steatohepatitida ovlivnit dosažení setrvalé virologické odpovědi?

Počet trombocytů jako prediktor setrvalé virologické odpovědi u znovu přeléčených pacientů s HCV, kteří původně nereagovali na léčbu interferonem a ribavirinem

Počet trombocytů jako prediktor setrvalé virologické odpovědi u znovu přeléčených pacientů s HCV, kteří původně nereagovali na léčbu interferonem a ribavirinem

Predikce výsledků v 8. týdnu léčby a dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů léčených kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem

Predikce výsledků v 8. týdnu léčby a dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů léčených kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem

Hodnocení aktuálního stavu výživy u pacientů s HCV asociovanou jaterní cirhózou v kompenzovaném stadiu

Hodnocení aktuálního stavu výživy u pacientů s HCV asociovanou jaterní cirhózou v kompenzovaném stadiu

Aktuální rady pro hepatitidu C

Aktuální rady pro hepatitidu C

Léčba anémie u kombinované terapie chronické virové hepatitidy C: snížené dávky ribavirinu vs. erytropoetin

Léčba anémie u kombinované terapie chronické virové hepatitidy C: snížené dávky ribavirinu vs. erytropoetin

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Křečové žíly