Přeskočit navigaci

Pegylovaný interferon alfa v léčbě pacientů koinfikovaných hepatitidou B a C – pilotní studie zaměřená na komplikovanou skupinu pacientů

Účinnost pegylovaného interferonu alfa a ribavirinu u pacientů infikovaných HCV  a současně HBV nebyla dosud dostatečně zkoumána.

Pegylovaný interferon alfa v léčbě pacientů koinfikovaných hepatitidou B a C – pilotní studie zaměřená na komplikovanou skupinu pacientů

Účinnost užití pegylovaného interferonu alfa a ribavirinu u pacientů infikovaných současně virem hepatitidy C i hepatitidou B nebyla dosud dostatečně zkoumána, neboť se do nedávné doby jednalo o neobvyklou situaci. Vnést světlo do této problematiky se pokusili vědci z Německa pod vedením zkušeného hannoverského pracoviště.

Devatenáct pacientů v multicentrické studii

Do prospektivní multicentrické studie zahrnuli devatenáct pacientů infikovaných hepatitidou B a C (HBsAg a HCV-RNA pozitivní, 10x s genotypem HCV 1, 9x s genotypem 2 nebo 3). Třináct účastníků studie bylo HBV-DNA negativní. Všichni nemocní dostávali PegIntron (pegylovaný interferon alfa-2b) s ribavirinem v dávce podle své hmotnosti po dobu 48 týdnů.

Vysoká úspěšnost při léčbě hepatitidy C

Lékaři dosáhli biochemické odpovědi na léčbu u 12 pacientů a virologické odpovědi u 14 pacientů. Na konci léčby bylo zaznamenáno signifikantní snížení HCV-RNA u 93 % pacientů adherentních k terapii. Znamenalo to 86% úspěšnost u genotypu 1 a 100% úspěšnost u genotypů 2 a 3.

Komplikace léčby

Dva pacienti z pěti HBV-DNA pozitivních se během sledování stali HVB-DNA negativními. Naopak u čtyř pacientů, kteří na počátku byli HBV-DNA negativní, se hladina HBV-DNA stala detekovatelnou.

Kombinovaná terapie je vhodnou metodou, je však třeba pečlivě monitorovat aktivitu onemocnění

Kombinovaná terapie pegylovaným interferonem alfa a ribavirinem je vysoce účinná v dosažení virologické odpovědi HCV u nemocných koinfikovaných viry hepatitidy B i C. Protože se může během léčby zvýšit replikace viru hepatitidy B po snížení replikace viru hepatitidy C, je třeba u pacientů během této terapie častěji monitorovat aktivitu obou virových onemocnění.

(hul)

Zdroj: Potthoff A, et al. The HEP-NET B/C co-infection trial: A prospective multicenter study to investigate the efficacy of pegylated interferon-a2b and ribavirin in patients with HBV/HCV co-infection. Journal of Hepatology 2008;49:688–694.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Terapie na podkladě interferonu snižuje riziko hepatocelulárního karcinomu a komplikací vyplývajících z cirhózy u pacientů s hepatitidou C

Terapie na podkladě interferonu snižuje riziko hepatocelulárního karcinomu a komplikací vyplývajících z cirhózy u pacientů s hepatitidou C

Pegylovaný interferon α-2b a ribavirin v nižších dávkách u starších a/nebo cirhotických pacientů s HCV genotypu 2

Pegylovaný interferon α-2b a ribavirin v nižších dávkách u starších a/nebo cirhotických pacientů s HCV genotypu 2

Riziko rozvoje hepatocelulárního karcinomu je u pacientů s cirhózou vysoké i přes úspěšnou antivirovou léčbu

Riziko rozvoje hepatocelulárního karcinomu je u pacientů s cirhózou vysoké i přes úspěšnou antivirovou léčbu

Úspěšnost léčby chronické hepatitidy typu C je u uživatelů intravenózních drog stejná jako u ostatních pacientů

Úspěšnost léčby chronické hepatitidy typu C je u uživatelů intravenózních drog stejná jako u ostatních pacientů

Chronická HCV infekce je spojena s časným rozvojem aterosklerózy

Chronická HCV infekce je spojena s časným rozvojem aterosklerózy

Účinnost a bezpečnost léčby hepatitidy C u hemodialyzovaných pacientů: monoterapie vs. kombinovaná léčba

Účinnost a bezpečnost léčby hepatitidy C u hemodialyzovaných pacientů: monoterapie vs. kombinovaná léčba

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Poruchy srážlivosti krve