Přeskočit navigaci

Nízké hladiny 25-hydroxyvitamínu D mohou ovlivnit odpověď na léčbu u pacientů koinfikovaných HIV a HCV

Nízké hladiny 25-hydroxyvitamínu D, tedy 25(OH)D, jsou často detekovány v krvi pacientů s infekcí jak virem HIV, tak i hepatitidy C (HCV). Ukazuje se, že tyto nízké hladiny mohou být asociovány s jaterní fibrózou.

Nízké hladiny 25-hydroxyvitamínu D mohou ovlivnit odpověď na léčbu u pacientů koinfikovaných HIV a HCV

Nízké hladiny 25-hydroxyvitamínu D, tedy 25(OH)D, jsou často detekovány v krvi pacientů s infekcí jak virem HIV, tak i hepatitidy C (HCV). Ukazuje se, že tyto nízké hladiny mohou být asociovány s jaterní fibrózou. Známými rizikovými faktory pro selhání kombinované terapie u těchto pacientů jsou HCV genotyp 1 či 4, vysoká nálož HCV-RNA, pokročilá fibróza jater či jednonukleotidový polymorfismus IL28B rs12979860 non C/C. Rakouští autoři se zaměřili ve své studii na další možný rizikový faktor, a to na objasnění možné spojitosti mezi hladinami 25(OH)D a odpovědí na kombinovanou léčbu pegylovaným interferonem α-2a/2b plus ribavirinem (PEGIFN + RBV) u pacientů s koinfekcí HIV/HCV.

Studie byla plánovaná jako prospektivní. Celkem se jí zúčastnilo 65 pacientů, kteří byli léčeni pro chronickou hepatitidu C kombinovanou terapií PEGIFN + RBV. Zaznamenávána byla data epidemiologická, parametry infekcí HIV a HCV, výsledky jaterních biopsií a virologické odpovědi na léčbu. Dále byli pacienti rozděleni do různých skupin podle měřených hladin 25(OH)D vitamínu. Jako normální hladina byla stanovena hodnota > 30 ng/ml (skupiny D-NORM), nedostatečná hladina v rozmezí 10–30 ng/ml (D-INSUFF) a deficit byl definován hodnotou < 10 ng/ml (D-DEF).

Pouze 20 % pacientů mělo normální hladiny 25(OH)D, kdežto u 57 % pacientů byly hladiny nedostatečné a u 23 % deficitní. Podstatné rozdíly byly nalezeny jednak v kompletní časné virologické odpovědi (cEVR), a to v hodnotách D-NORM 92 % oproti D-INSUF 68 % či D-DEF 47 % (p = 0,008). Rozdíly byly pozorovány také v míře dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR), konkrétně D-NORM 85 % oproti D-INSUFF 60 % oproti D-DEF 40 % (p  =  0,029). A zejména u pacientů s více stanovenými rizikovými faktory selhání léčby (3–4) byly nízké hladiny 25(OH)D jasně spojeny s nízkými stupni dosažení SVR (míra u pacientů bez deficience 25(OH)D byla 52 % oproti 0 % u D-DEF).

Závěrem publikované studie je tedy poselství, že nízké hladiny 25(OH)D mohou zhoršit virologickou odpověď na léčbu PEGIFN + RBV u pacientů s HIV/HCV, a to zejména u pacientů špatně léčitelných. Zvážena by v těchto případech mohla být suplementace vitamínem D.

(eza)

Zdroj: Mandorfer M. et al. Low vitamin D levels are associated with impaired virologic response to PEGIFN+RBV therapy in HIV/HCV coinfected patients. AIDS. Publikováno on-line: 1. října 2012; doi: 10.1097/QAD.0b013e32835aa161

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Epidemiologie HCV genotypu 6

Epidemiologie HCV genotypu 6

Schering bude zkoušet nový lék proti hepatitidě C dříve, akcie Vertexu klesly

Schering bude zkoušet nový lék proti hepatitidě C dříve, akcie Vertexu klesly

Epidemiologie HBV a HCV u injekčních uživatelů drog

Epidemiologie HBV a HCV u injekčních uživatelů drog

Vliv profylaxe escitalopramem během antivirové terapie chronické hepatitidy C u pacientů s anamnézou intravenózního užívání drog a deprese

Vliv profylaxe escitalopramem během antivirové terapie chronické hepatitidy C u pacientů s anamnézou intravenózního užívání drog a deprese

Účinnost PegIntronu v kombinaci s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Účinnost PegIntronu v kombinaci s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Lékové interakce při terapii boceprevirem a telaprevirem

Lékové interakce při terapii boceprevirem a telaprevirem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Poruchy imunity