Přeskočit navigaci

Pacienti s genetickou variantou IL28B, kteří nedosáhnou na kombinované terapii rychlé virologické odpovědi, jsou vhodnými kandidáty pro terapii boceprevirem

Někteří odborníci se domnívají, že pacienti s HCV genotypem 1 s variantou CC IL28B by měli být léčeni interferonem (PEG-IFN) s ribavirinem (RBV).

Pacienti s genetickou variantou IL28B, kteří nedosáhnou na kombinované terapii rychlé virologické odpovědi, jsou vhodnými kandidáty pro terapii boceprevirem

Někteří odborníci se domnívají, že pacienti s HCV genotypem 1 s variantou CC IL28B by měli být léčeni interferonem (PEG-IFN) s ribavirinem (RBV). Španělští lékaři se na tuto skupinu pacientů blíže zaměřili a pokusili se u nich zhodnotit míru dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) podle toho, zda u nich na zmiňované terapii bylo dosaženo rychlé virologické odpovědi (RVR).

Popisované španělské studie se účastnilo celkem 220 dosud neléčených pacientů s HCV genotypem 1. Sto šedesát z nich bylo koinfikovaných virem HIV. U všech pacientů byla následně zahájena kombinovaná terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem.

RVR dosáhlo celkem 29 (18 %) HIV/HCV koinfikovaných pacientů a 14 (23 %) pacientů s monoinfekcí HCV (p = 0,44). V rámci celé skupiny dosáhlo RVR 32 (39 %) pacientů s genotypem CC IL28B a 11 (8 %) jedinců s nonCC genotypem (p < 0,0001). Ve skupině s monoinfekcí HCV s genotypem CC IL28B bylo dosažení SVR pozorováno u 12 (92 %) jedinců s RVR, ale pouze u 3 (30 %) pacientů bez RVR (p = 0,0018). Podobně tomu bylo i ve skupině HIV/HCV koinfikovaných pacientů, kdy SVR dosáhlo 19 (100 %) pacientů s RVR a 14 (35 %) jedinců bez RVR (p < 0,0001).

Dosud neléčení pacienti s genotypem CC IL28B by tedy na základě výše uvedených zjištění neměli být léčeni kombinovanou terapií pegylovaným interferonem s ribavirinem, pokud nedosáhnou RVR. Tito pacienti jsou totiž vhodnými kandidáty pro efektivnější terapii boceprevirem.

(mik)

Zdroj: Neukam K., Barreiro P., Rivero-Juárez A. et al. Pegylated interferon plus ribavirin is suboptimal in IL28B CC carriers without rapid response. J Infect.2013 Mar 28; pii: S0163-4453(13)00066-2; doi: 10.1016/j.jinf.2013.03.010.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Účinnost PegIntronu v kombinaci s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Účinnost PegIntronu v kombinaci s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

I transplantovaní pacienti s HCV profitují z kombinace peginterferonu a ribavirinu

I transplantovaní pacienti s HCV profitují z kombinace peginterferonu a ribavirinu

Terapie hepatitidy C u dětí

Terapie hepatitidy C u dětí

Navýšení dávky ribavirinu zlepšuje dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů částečně odpovídajících na léčbu peginterferonem a ribavirinem

Navýšení dávky ribavirinu zlepšuje dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů částečně odpovídajících na léčbu peginterferonem a ribavirinem

Pegasys a Pegintron vykazují podobné léčebné výsledky v terapii chronické hepatitidy C

Pegasys a Pegintron vykazují podobné léčebné výsledky v terapii chronické hepatitidy C

Léčba boceprevirem v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou HCV – genotyp 1

Léčba boceprevirem v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou HCV – genotyp 1

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Alergie, astma, senná rýma