Přeskočit navigaci

HCV pozitivita jako rizikový faktor adenokarcinomu ledvin

Studie provedená v integrovaném zdravotním centru v Detroitu porovnává počet pacientů s chronickou hepatitidou C (HCV) ve skupině s adenokarcinomem ledvin a kolorektálním karcinomem.

HCV pozitivita jako rizikový faktor adenokarcinomu ledvin

V České republice je podle dostupných statistik celosvětově nejvyšší výskyt adenokarcinomu ledvin (14,62/100 000 obyvatel v roce 2010). Incidence adenokarcinomu ledvin v posledních dvaceti letech stoupá přibližně o 2 % ročně, tento nárůst přitom nelze vysvětlovat pouze neustálým zdokonalováním zobrazovacích metod. Jedním z možných důvodů by mohla být i asociace s infekcí HCV, jejíž výskyt celosvětově rovněž roste. Napovídá tomu nález HCV RNA a HCV core antigenu v glomerulech a tubulárních strukturách ledvinného parenchymu. Ve výše zmíněném zdravotním centru v Detroitu již dříve provedli retrospektivní kohortovou studii s velkým množstvím pacientů různých etnických skupin, ze které vyplynulo, že výskyt adenokarcinomu ledvin je u pacientů s infekcí HCV dvakrát vyšší. Tito pacienti zároveň adenokarcinomem ledvin většinou onemocní v nižším věku než pacienti HCV negativní.

Na základě těchto poznatků se autoři předkládané studie rozhodli prokázat, zda je chronická HCV spojena se zvýšeným rizikem vzniku adenokarcinomu ledvin. Jako kontrolní skupinu zvolili pacienty s kolorektálním karcinomem. U dospělých pacientů s podezřením na adenokarcinom ledvin a pacientů s nově diagnostikovaným kolorektálním karcinomem zjišťovali autoři přítomnost antiHCV protilátek a HCV RNA v séru. Nádorové onemocnění bylo diagnostikováno klinicky a potvrzeno vždy histologicky, rizikové faktory byly určeny pomocí multivariantní regresní analýzy. Mezi pacienty s renálním adenokarcinomem bylo 8 % (11/140) pacientů s pozitivními protilátkami proti HCV, zatímco ve skupině s kolorektálním karcinomem to bylo jen 1 % (1/100). Celkem 9 z 11 pacientů s adenokarcinomem ledvin a pozitivitou antiHCV protilátek mělo též detekovatelnou hladinu HCV RNA, zatímco všichni pacienti s kolorektálním karcinomem měli vyšetření HCV RNA negativní.

HCV RNA byla shledána významným rizikovým faktorem pro vznik adenokarcinomu ledvin, pacienti s chronickou HCV jsou tedy ve zvýšeném riziku vzniku renálního adenokarcinomu.

(jak)

Zdroj: Gonzalez H. C., Lamerato L., Rogers C. G., Gordon S. C. Chronic Hepatitis C Infection as a Risk Factor for Renal Cell Carcinoma. Dig Dis Sci. 2015 Jan 17.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Bezpečnost a účinnost adjuvantní terapie pegylovaným interferonem u hepatocelulárního karcinomu s pozitivitou MTA1

Bezpečnost a účinnost adjuvantní terapie pegylovaným interferonem u hepatocelulárního karcinomu s pozitivitou MTA1

Užívání statinů a zvýšený LDL nebo celkový cholesterol ve vztahu k virologické odpovědi u pacientů léčených pro HCV ve studii IDEAL

Užívání statinů a zvýšený LDL nebo celkový cholesterol ve vztahu k virologické odpovědi u pacientů léčených pro HCV ve studii IDEAL

Dosažení setrvalé virologické odpovědi je spojeno se zlepšením inzulinové rezistence

Dosažení setrvalé virologické odpovědi je spojeno se zlepšením inzulinové rezistence

Pegasys a Pegintron vykazují podobné léčebné výsledky v terapii chronické hepatitidy C

Pegasys a Pegintron vykazují podobné léčebné výsledky v terapii chronické hepatitidy C

Léčba peginterferonem a ribavirinem u pacientů koinfikovaných virem hepatitidy C a HIV – výsledky studie OPERA

Léčba peginterferonem a ribavirinem u pacientů koinfikovaných virem hepatitidy C a HIV – výsledky studie OPERA

Vliv dávky pegylovaného interferonu na výsledky léčby chronické hepatitidy C u dětí

Vliv dávky pegylovaného interferonu na výsledky léčby chronické hepatitidy C u dětí

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Zelený zákal