Přeskočit navigaci

Hladina RNA viru hepatitidy C po dvou týdnech léčby telaprevirem/boceprevirem dobře predikuje výslednou virologickou odpověď

Triple terapie chronické hepatitidy C (HCV) telaprevirem/boceprevirem s pegylovaným interferonem (PEG-IFN) a ribavirinem (RBV) dosahuje excelentních výsledků, nicméně i přesto může být u některých pacientů neúčinná. Vzhledem k jejím nežádoucím účinkům je vhodné zachytit případné selhání léčby co nejdříve. Autoři předkládané studie se pokusili odhadnout výsledek léčby na základě časné kinetiky HCV RNA.

Hladina RNA viru hepatitidy C po dvou týdnech léčby telaprevirem/boceprevirem dobře predikuje výslednou virologickou odpověď

Triple terapie chronické hepatitidy C (HCV) telaprevirem/boceprevirem s pegylovaným interferonem (PEG-IFN) a ribavirinem (RBV) dosahuje excelentních výsledků, nicméně i přesto může být u některých pacientů neúčinná. Vzhledem k jejím nežádoucím účinkům je vhodné zachytit případné selhání léčby co nejdříve. Autoři předkládané studie se pokusili odhadnout výsledek léčby na základě časné kinetiky HCV RNA.

V rámci studie stanovili autoři HCV RNA na začátku léčby a po jejím ukončení u 158 pacientů léčených triple terapií, a to buď PEG-IFN/RBV/telaprevir (n = 114), nebo PEG-IFN/RBV/boceprevir (n = 44). Hladina HCV RNA v týdnu 2 byla signifikantně vyšší u pacientů, u kterých triple terapie selhala, než u pacientů, kteří dosáhli setrvalé virologické odpovědi (2,3 log IU/ml [1,9–2,8] versus 1,2 log IU/ml [0,3–1,7], p < 0,001). Nejvyšší senzitivita v předpovědi konečné virologické odpovědi byla prokázána u cut-off hodnoty 100 IU/ml (86 %). U žádného pacienta s nedetekovatelnou hladinou HCV RNA v týdnu 2 nebyl zaznamenán vznik časné rezistence.

U triple terapie založené na první generaci proteázových inhibitorů poukazuje suboptimální pokles HCV RNA v týdnu 2 na vyšší riziko selhání léčby. Tyto pacienty je proto nutné během léčby pečlivěji sledovat.

(epa)

Zdroj: Cento V., Di Paolo D., Di Carlo D., et al. Hepatitis C virus RNA levels at week-2 of telaprevir/boceprevir administration are predictive of virological outcome. Dig Liver Dis. 2015 Feb; 47 (2): 157–63; doi: 10.1016/j.dld.2014.11.010. Epub 2014 Nov 24.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Deprese při léčbě pegintronem

Deprese při léčbě pegintronem

Peginterferon a ribavirin v léčbě pacientů, u nichž předchozí terapie interferonem selhala

Peginterferon a ribavirin v léčbě pacientů, u nichž předchozí terapie interferonem selhala

Pegylovaný interferon α-2b a ribavirin v nižších dávkách u starších a/nebo cirhotických pacientů s HCV genotypu 2

Pegylovaný interferon α-2b a ribavirin v nižších dávkách u starších a/nebo cirhotických pacientů s HCV genotypu 2

Faktory predikující odpověď na terapii boceprevirem

Faktory predikující odpověď na terapii boceprevirem

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

HCV pozitivita jako rizikový faktor adenokarcinomu ledvin

HCV pozitivita jako rizikový faktor adenokarcinomu ledvin

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cílená biologická léčba