Přeskočit navigaci

Hladina RNA viru hepatitidy C po dvou týdnech léčby telaprevirem/boceprevirem dobře predikuje výslednou virologickou odpověď

Triple terapie chronické hepatitidy C (HCV) telaprevirem/boceprevirem s pegylovaným interferonem (PEG-IFN) a ribavirinem (RBV) dosahuje excelentních výsledků, nicméně i přesto může být u některých pacientů neúčinná. Vzhledem k jejím nežádoucím účinkům je vhodné zachytit případné selhání léčby co nejdříve. Autoři předkládané studie se pokusili odhadnout výsledek léčby na základě časné kinetiky HCV RNA.

Hladina RNA viru hepatitidy C po dvou týdnech léčby telaprevirem/boceprevirem dobře predikuje výslednou virologickou odpověď

Triple terapie chronické hepatitidy C (HCV) telaprevirem/boceprevirem s pegylovaným interferonem (PEG-IFN) a ribavirinem (RBV) dosahuje excelentních výsledků, nicméně i přesto může být u některých pacientů neúčinná. Vzhledem k jejím nežádoucím účinkům je vhodné zachytit případné selhání léčby co nejdříve. Autoři předkládané studie se pokusili odhadnout výsledek léčby na základě časné kinetiky HCV RNA.

V rámci studie stanovili autoři HCV RNA na začátku léčby a po jejím ukončení u 158 pacientů léčených triple terapií, a to buď PEG-IFN/RBV/telaprevir (n = 114), nebo PEG-IFN/RBV/boceprevir (n = 44). Hladina HCV RNA v týdnu 2 byla signifikantně vyšší u pacientů, u kterých triple terapie selhala, než u pacientů, kteří dosáhli setrvalé virologické odpovědi (2,3 log IU/ml [1,9–2,8] versus 1,2 log IU/ml [0,3–1,7], p < 0,001). Nejvyšší senzitivita v předpovědi konečné virologické odpovědi byla prokázána u cut-off hodnoty 100 IU/ml (86 %). U žádného pacienta s nedetekovatelnou hladinou HCV RNA v týdnu 2 nebyl zaznamenán vznik časné rezistence.

U triple terapie založené na první generaci proteázových inhibitorů poukazuje suboptimální pokles HCV RNA v týdnu 2 na vyšší riziko selhání léčby. Tyto pacienty je proto nutné během léčby pečlivěji sledovat.

(epa)

Zdroj: Cento V., Di Paolo D., Di Carlo D., et al. Hepatitis C virus RNA levels at week-2 of telaprevir/boceprevir administration are predictive of virological outcome. Dig Liver Dis. 2015 Feb; 47 (2): 157–63; doi: 10.1016/j.dld.2014.11.010. Epub 2014 Nov 24.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Boceprevir – novinka v léčbě chronické hepatitidy C

Boceprevir – novinka v léčbě chronické hepatitidy C

Ovlivňuje genetická varianta IL28B vertikální přenos a spontánní eliminaci viru hepatitidy C?

Ovlivňuje genetická varianta IL28B vertikální přenos a spontánní eliminaci viru hepatitidy C?

Hodnocení účinnosti fluvastatinu v léčbě chronické hepatitidy C

Hodnocení účinnosti fluvastatinu v léčbě chronické hepatitidy C

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Srovnání 14týdenní a 24týdenní terapie u pacientů s HCV genotypem 2/3

Srovnání 14týdenní a 24týdenní terapie u pacientů s HCV genotypem 2/3

Genetické varianty interleukinu 28B a HCV infekce

Genetické varianty interleukinu 28B a HCV infekce

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida