Přeskočit navigaci

Vliv genového polymorfismu IL-1β na trvalou odpověď u protivirové léčby chronické hepatitidy B u Číňanů

Interleukin-1β je prozánětlivý cytokin, který má možná vliv na protivirovou imunitu.

Vliv genového polymorfismu IL-1β na trvalou odpověď u protivirové léčby chronické hepatitidy B u Číňanů

Interleukin-1β je prozánětlivý cytokin, který má možná vliv na protivirovou imunitu. Vědci z univerzity v Hongkongu zkoumali vliv genového polymorfismu IL-1β na trvalou odpověď u protivirové léčby.

Všichni pacienti ve studii měli neléčenou chronickou hepatitidu B s pozitivitou HBeAg, se sérovou koncentrací DNA viru hepatitidy B větší než 500 000/ml a ALT 1,3–5x nad limit. Všichni také absolvovali randomizovanou studii srovnávající monoterapii lamivudinem s kombinací peginterferonu alfa-2b a lamivudinu. Za pacienty s trvalou odpovědí se považovali ti, u nichž došlo k trvalému vymizení HBeAg a byla u nich zároveň maximálně jednou zjištěna hladinu DNA viru hepatitidy B větší než 100 000/ml kdykoli do 76. týdne po terapii. U těchto osob byly sledovány polymorfismy interleukinu-1β-511, -31 a -3954 a antagonista receptoru pro IL-1β.

Ve studii bylo zahrnuto 88 pacientů a u 18 (20 %) se objevila trvalá odpověď. Byla pozorována téměř úplná vazebná nerovnováha mezi lokusem 511 a 31. Výsledky byly hodnoceny po úpravě eliminující vliv možných zkreslení na podkladě přidělené léčby, genotypu viru hepatitidy B a předléčebné úrovně ALT a HBV DNA. Při analýze byla nalezena častější trvalá odpověď u genotypu C/T interleukinu-1β než u genotypu C/C (nastavená pravděpodobnost 10,4; 95% CI 1,1; 96,9, p = 0,040). Podíl pacientů s lepší odezvou měl sklon být vyšší u pacientů s alelou T interleukinu-1β-511 (83%) než u pacientů bez této alely (70 %; p = 0,058).

Na základě těchto dat vědci došli k závěru, že vysoká produkce genotypu interleukin-1β v pozici -511 má příznivou odpověď na protivirovou léčbu.

(zep)

Zdroj: H. L.-Y. Chan, A. M.-L. Tse, M.-D. Zhang, V. W.-S. Wong, A. M.-L. Chim, A. Y. Hui, J. J.-Y. Sung. Genetic Polymorphisms of Interleukin-1-beta in Association With Sustained Response to Anti-viral Treatment in Chronic Hepatitis B in Chinese. Aliment Pharmacol Ther 2006;23(12):1703–1711.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Výsledky jaterní transplantace u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Výsledky jaterní transplantace u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Genotypy viru hepatitidy C

Genotypy viru hepatitidy C

Bezpečnost a účinnost terapie hepatitidy C inhibitory proteáz u pacientů po transplantaci jater

Bezpečnost a účinnost terapie hepatitidy C inhibitory proteáz u pacientů po transplantaci jater

Vliv metabolických faktorů na léčebnou odpověď u chronické hepatitidy C

Vliv metabolických faktorů na léčebnou odpověď u chronické hepatitidy C

Diabetes zdvojnásobuje riziko hepatocelulárního karcinomu u pacientů s rozvinutou hepatitidou

Diabetes zdvojnásobuje riziko hepatocelulárního karcinomu u pacientů s rozvinutou hepatitidou

Odpověď na léčbu pegintronem u asijské a bělošské populace

Odpověď na léčbu pegintronem u asijské a bělošské populace

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta