Přeskočit navigaci

Vliv genového polymorfismu IL-1β na trvalou odpověď u protivirové léčby chronické hepatitidy B u Číňanů

Interleukin-1β je prozánětlivý cytokin, který má možná vliv na protivirovou imunitu.

Vliv genového polymorfismu IL-1β na trvalou odpověď u protivirové léčby chronické hepatitidy B u Číňanů

Interleukin-1β je prozánětlivý cytokin, který má možná vliv na protivirovou imunitu. Vědci z univerzity v Hongkongu zkoumali vliv genového polymorfismu IL-1β na trvalou odpověď u protivirové léčby.

Všichni pacienti ve studii měli neléčenou chronickou hepatitidu B s pozitivitou HBeAg, se sérovou koncentrací DNA viru hepatitidy B větší než 500 000/ml a ALT 1,3–5x nad limit. Všichni také absolvovali randomizovanou studii srovnávající monoterapii lamivudinem s kombinací peginterferonu alfa-2b a lamivudinu. Za pacienty s trvalou odpovědí se považovali ti, u nichž došlo k trvalému vymizení HBeAg a byla u nich zároveň maximálně jednou zjištěna hladinu DNA viru hepatitidy B větší než 100 000/ml kdykoli do 76. týdne po terapii. U těchto osob byly sledovány polymorfismy interleukinu-1β-511, -31 a -3954 a antagonista receptoru pro IL-1β.

Ve studii bylo zahrnuto 88 pacientů a u 18 (20 %) se objevila trvalá odpověď. Byla pozorována téměř úplná vazebná nerovnováha mezi lokusem 511 a 31. Výsledky byly hodnoceny po úpravě eliminující vliv možných zkreslení na podkladě přidělené léčby, genotypu viru hepatitidy B a předléčebné úrovně ALT a HBV DNA. Při analýze byla nalezena častější trvalá odpověď u genotypu C/T interleukinu-1β než u genotypu C/C (nastavená pravděpodobnost 10,4; 95% CI 1,1; 96,9, p = 0,040). Podíl pacientů s lepší odezvou měl sklon být vyšší u pacientů s alelou T interleukinu-1β-511 (83%) než u pacientů bez této alely (70 %; p = 0,058).

Na základě těchto dat vědci došli k závěru, že vysoká produkce genotypu interleukin-1β v pozici -511 má příznivou odpověď na protivirovou léčbu.

(zep)

Zdroj: H. L.-Y. Chan, A. M.-L. Tse, M.-D. Zhang, V. W.-S. Wong, A. M.-L. Chim, A. Y. Hui, J. J.-Y. Sung. Genetic Polymorphisms of Interleukin-1-beta in Association With Sustained Response to Anti-viral Treatment in Chronic Hepatitis B in Chinese. Aliment Pharmacol Ther 2006;23(12):1703–1711.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Délka léčby chronické hepatitidy C genotypu 6 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu

Délka léčby chronické hepatitidy C genotypu 6 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu

Stanovení HCVAg při monitorování léčebné odpovědi u pacientů s hepatitidou C

Stanovení HCVAg při monitorování léčebné odpovědi u pacientů s hepatitidou C

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Deprese při léčbě pegintronem

Deprese při léčbě pegintronem

Buprenorfin a naloxon pomáhají závislým na heroinu

Buprenorfin a naloxon pomáhají závislým na heroinu

Hepatitida C a diabetes mellitus: nevyhnutelná koincidence?

Hepatitida C a diabetes mellitus: nevyhnutelná koincidence?

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci