Přeskočit navigaci

Vliv dávkovacího režimu na adherenci k terapii chronické hepatitidy C

Adherence k terapii chronické hepatitidy C je ovlivněna několika různými faktory. Podle výsledků dostupných studií má na dosažení setrvalé virologické odpovědi významný vliv úprava dávkovacího režimu. V souvislosti s těmito novými poznatky tak v současnosti vznikají léčiva, která jsou aplikována pouze jednou denně.

Vliv dávkovacího režimu na adherenci k terapii chronické hepatitidy C

Úvod

Nové modality kombinované terapie chronické hepatitidy C (HCV) přinášejí větší šanci na dosažení setrvalé virologické odpovědi. Na rozdíl od klinických studií je ale terapie v každodenní běžné praxi ovlivněna adherencí nemocných k terapii. Pacienti s chronickou HCV jsou oproti obecné populaci ve vyšší míře zatíženi psychiatrickými komorbiditami, kognitivním deficitem nebo abúzem návykových látek, s čímž souvisí i významný faktor v podobě sociálního postavení nemocných. Snížená compliance v podobě vynechávání dávek léků následně snižuje efektivitu terapie a šanci na dosažení setrvalé virologické odpovědi. Četné studie přitom ukazují, že klíčem k úspěchu by mohlo být prodloužení terapeutického intervalu, tedy například podáváním léku pouze jednou denně.

Výsledky studií

Studie publikovaná vědeckým týmem v čele s americkým lékařem S. D. Sainim v roce 2009 se zabývala vlivem frekvence dávkování léků na adherenci k terapii chronických nemocí. V této studii bylo zjištěno, že s narůstající frekvencí podávání léčiv současně klesá adherence k terapii. Význam dávkovacího režimu podporuje i dalších pět klinických studií, které hodnotily vliv dávkovací frekvence na adherenci u různých chronických nemocí. Průměrná adherence k dávkám léčiv, které byly podávány třikrát denně, činila 66–89 % a průměrná adherence k dávkovacímu intervalu 5–53 %. Tato hypotéza byla aplikována i na terapii HCV. Při terapii boceprevirem podávaným třikrát denně v intervalu 7–9 hodin dochází k výraznému poklesu dosažení setrvalé virologické odpovědi při adherenci k dávkovacímu intervalu < 60 %.

Obdobných výsledků bylo dosaženo i v případě studie publikované v roce 2013 mezinárodním týmem vědců v čele s americkým lékařem S. C. Gordonem. Tato studie se zabývala tím, jak adherence k terapii peginterferonem alfa-2b a ribavirinem ovlivňuje podíl dosažené setrvalé virologické odpovědi. U většiny pacientů (63–71 %) byla pozorována adherence > 80 %, což vedlo k dosažení podílu setrvalé virologické odpovědi 86–90 %. Naproti tomu pacienti vykazující adherenci < 80 % měli současně i nižší podíl setrvalé virologické odpovědi, který činil 8–32 % (p < 0,0001).

Závěr

Adherence k terapii chronické HCV významně ovlivňuje šanci na dosažení setrvalé virologické odpovědi. Jedním z možných řešení je úprava dávkovacího režimu v podobě prodloužení dávkovacího intervalu.

(holi)

Zdroj: Weiss J. J. et al. The critical role of medication adherence in the success of boceprevir and telaprevir in clinical practice. J Hepatol 2012 Feb; 56 (2): 503–4; doi: 10.1016/j.jhep.2011.05.014.
Gordon S. C., Yoshida E. M., Lawitz E. J. et al. Adherence to assigned dosing regimen and sustained virological response among chronic hepatitis C genotype 1 patients treated with boceprevir plus peginterferon alfa-2b/ribavirin. Aliment Pharmacol Ther 2013 Jul; 38 (1): 16–27; doi: 10.1111/apt.12342.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Léčba boceprevirem v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou HCV – genotyp 1

Léčba boceprevirem v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou HCV – genotyp 1

Dentální obtíže oddalují zahájení terapie interferonem u pacientů s VHC

Dentální obtíže oddalují zahájení terapie interferonem u pacientů s VHC

Boceprevir a telaprevir mají přínos i u pacientů s hepatitidou C s abúzem intravenózních drog

Boceprevir a telaprevir mají přínos i u pacientů s hepatitidou C s abúzem intravenózních drog

Vývoj a validace metody pro stanovení ribavirinu v suché kapce krve

Vývoj a validace metody pro stanovení ribavirinu v suché kapce krve

Role G-CSF v pegintronem indukované neutropenii u pacientů s transplantací jater

Role G-CSF v pegintronem indukované neutropenii u pacientů s transplantací jater

NK buňky by mohly vysvětlovat HCV rekurenci po transplantaci jater

NK buňky by mohly vysvětlovat HCV rekurenci po transplantaci jater

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci