Přeskočit navigaci

Neinvazivní sérové markery fibrózy pro skrínink a staging chronické virové hepatitidy C

Jaterní biopsie má zatím nezastupitelnou roli pro staging jaterního onemocnění u virové hepatitidy typu C (VHC) a dále i pro sledování a hodnocení terapie. Zároveň se však jedná o poměrně nepraktickou invazivní metodu.

Neinvazivní sérové markery fibrózy pro skrínink a staging chronické virové hepatitidy C

Studie publikovaná v časopise Clinical Infectious Diseases hodnotí APRI (poměr hodnot aspartátaminotransferázy [AST] a krevních destiček) a FIB-4, což je index vytvořený ze sérových markerů fibrózy (alaninaminotransferázy [ALT], AST, počtu krevních destiček a věku pacienta), jako možné neinvazivní nástroje pro staging jaterního onemocnění. Jaterní biopsie pacientů s VHC byly rozděleny do skupin F0–F4 podle stupně fibrózy. Hodnoty APRI a skóre FIB-4 ze stejného období, kdy byla provedena biopsie, byly rozděleny do stejných stupňů.

Do studie bylo zařazeno 2 372 jaterních biopsií, u nichž byly k dispozici také potřebné laboratorní hodnoty pro stanovení APRI a FIB-4. Podle vzorků biopsie bylo rozložení pacientů následující: 267 (11 %) pacientů s F0 stadiem, 555 (23 %) s F1, 648 (27 %) s F2, 394 (17 %) s F3 a 508 (21 %) ve stadiu F4. Průměrné hodnoty APRI a FIB-4 znatelně rostly spolu s horšícím se stadiem fibrózy. Například pro FIB-4 byly hodnoty pro jednotlivé podskupiny následující: 0,93 pro F0, 1,29 pro F1, 1,54 pro F2, 2,32 pro F3 a 4,12 pro F4.

AUROC (area under the receiver operating characteristic curve), hodnotící schopnost rozlišení těžké (F3–F4) a střední až mírné (F0–F2) fibrózy, byla 0,80 pro APRI a 0,83 pro FIB-4. Tato hodnota byla také vypočítána a hodnocena pro poměr AST/ALT, jenž se často používá jako skríninková metoda, avšak pro ten byla hodnota AUROC pouhých 0,64.

V široké studované kohortě se skóre FIB-4 ukázalo jako dobrý nástroj pro hodnocení 5 stadií fibrózy. Může být přínosné pro skrínink pacientů, již potřebují biopsii a léčbu, pro monitorování pacientů s méně závažným onemocněním a pro longitudinální studie.

(boba)

Zdroj: Holmberg S. D., Lu M., Rupp L. B. et al.: Noninvasive Serum Fibrosis Markers for Screening and Staging Chronic Hepatitis C Virus Patients in a Large US Kohort. Clinical Infectious Diseases. 2013 July; 57 (2): 240–6.
Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Léčba pegylovaným interferonem alfa a ribavirinem u dětí s chronickou hepatitidou C

Léčba pegylovaným interferonem alfa a ribavirinem u dětí s chronickou hepatitidou C

Genetická variance v genu IL28B predikuje účinnost léčby virové hepatitidy C

Genetická variance v genu IL28B predikuje účinnost léčby virové hepatitidy C

Deprese po terapii interferonem: nové poznatky

Deprese po terapii interferonem: nové poznatky

Závislost virové kinetiky HCV na výchozí hodnotě CD4+ T-buněk v průběhu terapie pegIFN-alpha-2b u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Závislost virové kinetiky HCV na výchozí hodnotě CD4+ T-buněk v průběhu terapie pegIFN-alpha-2b u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Dosažení setrvalé virologické odpovědi při léčbě interferonem / pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 5

Dosažení setrvalé virologické odpovědi při léčbě interferonem / pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 5

Peginterferon s ribavirinem u HCV pozitivních pacientů s kompenzovanou cirhózou a portální hypertenzí: role rychlé a časné virologické odpovědi v předpovědi setrvalé virologické odpovědi

Peginterferon s ribavirinem u HCV pozitivních pacientů s kompenzovanou cirhózou a portální hypertenzí: role rychlé a časné virologické odpovědi v předpovědi setrvalé virologické odpovědi

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba