Přeskočit navigaci

Epidemiologie HBV a HCV u injekčních uživatelů drog

Injekční užívání drog je významným rizikovým faktorem přenosu virové hepatitidy, avšak podrobný a přehledný odhad rozsahu daného problému neexistuje.

Epidemiologie HBV a HCV u injekčních uživatelů drog

Injekční užívání drog je významným rizikovým faktorem přenosu virové hepatitidy, avšak podrobný a přehledný odhad rozsahu daného problému neexistuje. Autoři studie publikované v srpnovém vydání periodika Lancet se pokusili odhadnout národní, regionální i globální prevalenci a velikost populace infikované virem hepatitidy C (HCV) a hepatitidy B (HBV) u injekčních uživatelů drog (IUD). Systematicky vyhledávali v recenzovaných databázích (Medline, Embase a PsycINFO) a v dosud publikované literatuře data týkající se HBV a HCV u IUD.

Použity byly serologické nálezy protilátek proti HCV (anti-HCV), protilátek proti HBV (anti-HBc) nebo pozitivita povrchového antigenu HBV (HBsAg) ze studií čítajících alespoň 40 injekčních uživatelů drog (<100 % HIV-pozitivních). Následně byly vypočteny odhady prevalence anti-HCV a anti-HBc jako ukazatele expozice a HBsAg jako ukazatele probíhající infekce. Tyto odhady autoři kombinovali s velikostí populace injekčních uživatelů drog, aby z nich pak vypočítali počty HBV a HCV pozitivních.

Použity byly záznamy týkající se prevalence anti-HCV pozitivity u IUD v 77 zemích. Odhady prevalence by svědčily pro pozitivitu anti-HCV u 60-80 % IUD v 25 zemích a ve 12 zemích dokonce u více než 80 % IUD. Asi 10 milionů (v rozmezí 6,0 až 15,2) IUD by tak celosvětově mohlo být anti-HCV pozitivních. K největším takovýmto populacím patřila Čína (1,6 mil.), USA (1,5 mil.) a Rusko (1,3 mil.). Dále autoři zhodnotili záznamy týkající se pozitivity HBsAg pro celkem 59 zemí, s odhadem prevalence 5-10 % v 21 zemích a více než 10 % v 10 zemích. Celosvětově je tedy podle těchto odhadů až 6,4 milionu IUD anti-HBc pozitivních (2,3 až 9,7 milionu) a 1,2 milionu (0,3 až 2,7 milionu) HBsAg pozitivních.

Více injekčních uživatelů drog je infikováno virem HCV než HIV, virová hepatitida tak představuje klíčovou výzvu pro veřejné zdraví. Rozdíly v rozsahu a kvalitě dosavadního výzkumu v dané oblasti však vyvolávají nejistotu kolem těchto odhadů. K přesnějšímu odhadu rozsahu tohoto problému budou nezbytné kvalitnější a kompletnější údaje, stejně tak jako i hlášení pozitivních případů. Výsledkem by pak bylo posílení úsilí o prevenci a léčbu HCV a HBV u injekčních uživatelů drog.

(mik)

Nelson PK, et al. Global epidemiology of hepatitis B and hepatitis C in people who inject drugs: results of systematic reviews. Lancet 2011(Aug 13);378(9791):571-583. doi:10.1016/S0140-6736(11)61097-0

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Léčba rekurentní hepatitidy C po transplantaci jater

Léčba rekurentní hepatitidy C po transplantaci jater

Účinky bocepreviru a telapreviru na farmakokinetiku maraviroku: otevřená studie u zdravých dobrovolníků

Účinky bocepreviru a telapreviru na farmakokinetiku maraviroku: otevřená studie u zdravých dobrovolníků

Klasický terapeutický postup léčby hepatitidy C u pacientů s HIV?

Klasický terapeutický postup léčby hepatitidy C u pacientů s HIV?

Koagulační porucha nesnižuje účinnost peginterferonu α-2b a ribavirinu u chronické hepatitidy C

Koagulační porucha nesnižuje účinnost peginterferonu α-2b a ribavirinu u chronické hepatitidy C

Bezpečnost a účinnost terapie kombinace boceprevir/peginterferon/ribavirin u pacientů s HCV genotypu 1 a kompenzovanou cirhózou

Bezpečnost a účinnost terapie kombinace boceprevir/peginterferon/ribavirin u pacientů s HCV genotypu 1 a kompenzovanou cirhózou

Genetická determinace spontánně regredující infekce virem hepatitidy C

Genetická determinace spontánně regredující infekce virem hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba