Přeskočit navigaci

Časný účinek terapie peginterferonem alfa-2b s ribavirinem na krevní tlak a inzulinovou rezistenci u pacientů s chronickou hepatitidou C

Jen nedávno byly v časopise Hepatogastroenterology publikovány výsledky zajímavé studie zabývající se dopady antivirové terapie.

Časný účinek terapie peginterferonem alfa-2b s ribavirinem na krevní tlak a inzulinovou rezistenci u pacientů s chronickou hepatitidou C

Jen nedávno byly v časopise Hepatogastroenterology publikovány výsledky zajímavé studie zabývající se dopady antivirové terapie. Autoři zmiňované studie se zaměřili na časné účinky terapie peginterferonem alfa-2b s ribavirinem na krevní tlak a s ním spojené parametry kardiovaskulárního rizika, stejně tak jako i na vliv této terapie na inzulinovou rezistenci (IR) u pacientů s chronickou infekcí virem hepatitidy C (HCV).

Do studie bylo zařazeno dvacet devět pacientů s chronickou hepatitidou C (CHC). Před zahájením terapie a následně pak po 1. a 8. týdnu terapie proběhlo u těchto pacientů ambulantní 24hodinové měření krevního tlaku (ABPM). Ve stejných časových bodech byl u účastníků studie vyšetřen lipidový profil, IR, body mass index (BMI), kompletní krevní obraz a hladiny aminotransferáz.

Patnáct z 29 pacientů trpělo hypertenzí ještě před zahájením terapie. Záznamy ABPM (denní, noční, průměrný systolický i diastolický krevní tlak) při vstupu do studie a v 1. a 8. týdnu terapie neprokázaly žádné signifikantní změny. U hypertenzních pacientů nebyly rozdíly hodnot mediánu systolického i diastolického krevního tlaku při vstupu do studie, v 1. a 8. týdnu statisticky významné. Po 8. týdnu terapie však došlo k signifikantnímu poklesu hladiny celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, hemoglobinu, leukocytů, trombocytů a poměru AST/ALT (p < 0,05). Došlo k signifikantnímu vzestupu hladiny triglyceridů v séru (p < 0,0001) a ke snížení inzulinové rezistence vypočtené podle modelu homeostázy HOMA-IR (p = 0,07).

Závěrem lze shrnout, že terapie peginterferonem alfa-2b s ribavirinem nevedla ke zvýšení krevního tlaku u hypertenzních i normotenzních pacientů s CHC v počátečním období léčby. Tato léčba vedla u pacientů s CHC k časným, ale nesignifikantním změnám inzulinové rezistence.

(mik)

Zdroj: Taskoparan M, et al. Early effect of peginterferon alpha-2b plus ribavirin treatment on blood pressure and insulin resistance in patients with chronic hepatitis C. Hepatogastroenterology 2011;58(107-108):875-879.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Trvání setrvalé virologické odpovědi u pacientů s chronickou virovou hepatitidou C

Trvání setrvalé virologické odpovědi u pacientů s chronickou virovou hepatitidou C

Setrvalá virologická odpověď na terapii PEG-interferonem u pacientů infikovaných HCV genotypu 2 a 3, s koinfekcí HIV nebo bez ní

Setrvalá virologická odpověď na terapii PEG-interferonem u pacientů infikovaných HCV genotypu 2 a 3, s koinfekcí HIV nebo bez ní

Genetické vlohy ovlivňující riziko rozvoje deprese po léčbě interferonem alfa

Genetické vlohy ovlivňující riziko rozvoje deprese po léčbě interferonem alfa

Léčba anémie u kombinované terapie chronické virové hepatitidy C: snížené dávky ribavirinu vs. erytropoetin

Léčba anémie u kombinované terapie chronické virové hepatitidy C: snížené dávky ribavirinu vs. erytropoetin

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Nový nástroj predikce odpovědi na léčbu hepatitidy C peginterferonem a ribavirinem

Nový nástroj predikce odpovědi na léčbu hepatitidy C peginterferonem a ribavirinem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Křečové žíly