Přeskočit navigaci

Časný účinek terapie peginterferonem alfa-2b s ribavirinem na krevní tlak a inzulinovou rezistenci u pacientů s chronickou hepatitidou C

Jen nedávno byly v časopise Hepatogastroenterology publikovány výsledky zajímavé studie zabývající se dopady antivirové terapie.

Časný účinek terapie peginterferonem alfa-2b s ribavirinem na krevní tlak a inzulinovou rezistenci u pacientů s chronickou hepatitidou C

Jen nedávno byly v časopise Hepatogastroenterology publikovány výsledky zajímavé studie zabývající se dopady antivirové terapie. Autoři zmiňované studie se zaměřili na časné účinky terapie peginterferonem alfa-2b s ribavirinem na krevní tlak a s ním spojené parametry kardiovaskulárního rizika, stejně tak jako i na vliv této terapie na inzulinovou rezistenci (IR) u pacientů s chronickou infekcí virem hepatitidy C (HCV).

Do studie bylo zařazeno dvacet devět pacientů s chronickou hepatitidou C (CHC). Před zahájením terapie a následně pak po 1. a 8. týdnu terapie proběhlo u těchto pacientů ambulantní 24hodinové měření krevního tlaku (ABPM). Ve stejných časových bodech byl u účastníků studie vyšetřen lipidový profil, IR, body mass index (BMI), kompletní krevní obraz a hladiny aminotransferáz.

Patnáct z 29 pacientů trpělo hypertenzí ještě před zahájením terapie. Záznamy ABPM (denní, noční, průměrný systolický i diastolický krevní tlak) při vstupu do studie a v 1. a 8. týdnu terapie neprokázaly žádné signifikantní změny. U hypertenzních pacientů nebyly rozdíly hodnot mediánu systolického i diastolického krevního tlaku při vstupu do studie, v 1. a 8. týdnu statisticky významné. Po 8. týdnu terapie však došlo k signifikantnímu poklesu hladiny celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, hemoglobinu, leukocytů, trombocytů a poměru AST/ALT (p < 0,05). Došlo k signifikantnímu vzestupu hladiny triglyceridů v séru (p < 0,0001) a ke snížení inzulinové rezistence vypočtené podle modelu homeostázy HOMA-IR (p = 0,07).

Závěrem lze shrnout, že terapie peginterferonem alfa-2b s ribavirinem nevedla ke zvýšení krevního tlaku u hypertenzních i normotenzních pacientů s CHC v počátečním období léčby. Tato léčba vedla u pacientů s CHC k časným, ale nesignifikantním změnám inzulinové rezistence.

(mik)

Zdroj: Taskoparan M, et al. Early effect of peginterferon alpha-2b plus ribavirin treatment on blood pressure and insulin resistance in patients with chronic hepatitis C. Hepatogastroenterology 2011;58(107-108):875-879.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Léčba chronické hepatitidy C genotypu 1 pegylovaným interferonem a ribavirinem pouze po dobu 36 týdnů u pacientů s časnou virologickou odpovědí

Léčba chronické hepatitidy C genotypu 1 pegylovaným interferonem a ribavirinem pouze po dobu 36 týdnů u pacientů s časnou virologickou odpovědí

Vliv genotypu viru hepatitidy C a genotypu IL28B na progresi jaterní fibrózy

Vliv genotypu viru hepatitidy C a genotypu IL28B na progresi jaterní fibrózy

Kožní reakce u pacientů s chronickou hepatitidou C léčených kombinací peg-interferonu a ribavirinu

Kožní reakce u pacientů s chronickou hepatitidou C léčených kombinací peg-interferonu a ribavirinu

HCV infekce genotypu 3 – terapeutická výzva

HCV infekce genotypu 3 – terapeutická výzva

Pegylovaný interferon může pomoci tam, kde interferon alfa selhal

Pegylovaný interferon může pomoci tam, kde interferon alfa selhal

Predikce virologické odpovědi na kombinovanou léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Predikce virologické odpovědi na kombinovanou léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida