Přeskočit navigaci

Eradikace viru u chronické hepatitidy C znamená pro pacienty velmi dobrou dlouhodobou prognózu

Dlouhodobé sledování pacientů po prodělané chronické hepatitidě C (CHC) se setrvalou virologickou odpovědí (SVR) ukázalo minimální riziko recidivy, nízký výskyt hepatologických komplikací a velmi nízkou mortalitu.

Eradikace viru u chronické hepatitidy C znamená pro pacienty velmi dobrou dlouhodobou prognózu

Dlouhodobé sledování pacientů po prodělané chronické hepatitidě C (CHC) se setrvalou virologickou odpovědí (SVR) ukázalo minimální riziko recidivy, nízký výskyt hepatologických komplikací a velmi nízkou mortalitu. Jde o výsledky italské studie se 150 pacienty včetně 13 cirhotiků s průměrnou délkou sledování 8,6 roku.

Do studie byli zařazeni pacienti s CHC z univerzitního pracoviště v Neapoli, kteří dosáhli SVR v období 1989 až 2008. Diagnóza CHC byla stanovena podle pozitivity protilátek proti viru hepatitidy C (HCV), detekce RNA HCV, výsledků zobrazovacích metod a/nebo jaterní biopsie. SVR bylo dosaženo při léčbě běžným nebo pegylovaným interferonem, případně v kombinaci s ribavirinem. Po dosažení SVR byli pacienti sledováni podle naplánovaného schématu pomocí klinických, biochemických, virologických a ultrasonografických vyšetření.

Délka sledování se pohybovala od 2 do 19,9 roku. U všech pacientů zůstala po tuto dobu hladina RNA HCV nedetekovatelná. U 3 pacientů došlo k hepatologickým komplikacím (incidence 0,23 %/pacient/rok): ve 2 případech se jednalo o hepatocelulární karcinom a v 1 případě o krvácení z jícnových varixů. Vždy šlo o pacienty s jaterní cirhózou přítomnou při vstupu do studie. U sledovaných pacientů došlo pouze k 1 úmrtí souvisejícímu s onemocněním jater (mortalita 0,077 %/pacient/rok).

Tato studie ukázala, že dosažení SVR je kýženým cílem při léčbě CHC. Přežití po 8,6 roku činilo v této studii 99,33 %, výskyt komplikací byl nízký a omezil se na pacienty s cirhózou jater a eradikace viru přetrvala až 20 let.

(zza)

Zdroj: Morisco F., et al. Sustained virological response: A milestone in the treatment of chronic hepatitis C. World J Gastroenterol. 2013 May 14; 19 (18): 2793–8; doi: 10.3748/wjg.v19.i18.2793

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Léčba akutní hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů infikovaných virem lidské imunodeficience

Léčba akutní hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů infikovaných virem lidské imunodeficience

Metabolické poruchy u pacientů s chronickou hepatitídou C – vliv genotypu a etnika

Metabolické poruchy u pacientů s chronickou hepatitídou C – vliv genotypu a etnika

Souhrn publikovaných výsledků s boceprevirem v léčbě chronické hepatitidy C

Souhrn publikovaných výsledků s boceprevirem v léčbě chronické hepatitidy C

Podle von Wilebrandova faktoru lze stanovit stadium jaterní fibrózy u chronické hepatitidy C

Podle von Wilebrandova faktoru lze stanovit stadium jaterní fibrózy u chronické hepatitidy C

Úspěšná terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem v kombinaci s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Úspěšná terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem v kombinaci s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Alkohol a chronická hepatitida C

Alkohol a chronická hepatitida C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci