Přeskočit navigaci

Může ghrelin ovlivňovat jaterní fibrózu?

Pro pacienty s jaterním onemocněním není dosud k dispozici žádná antifibrotická terapie. Montserrat Moreno a jeho kolegové ze Španělska však provedli experimentální a translační studii, jejímž cílem bylo zhodnotit, jestli může orexigenní hormon ghrelin ovlivnit fibrogenezi v játrech.

Může ghrelin ovlivňovat jaterní fibrózu?

Účinky ghrelinu byly sledovány jak na zvířecích modelech s akutním nebo chronickým poškozením jater, tak in vitro na jaterních hvězdicových buňkách, které produkují složky extracelulární matrix podílející se na fibrogenezi. Genová exprese ghrelinu v játrech a jeho sérové hladiny byly pak hodnoceny u pacientů s chronickým jaterním onemocněním (včetně chronické hepatitidy C a alkoholické hepatitidy) a ve skupině zdravých kontrol.

Výsledky

  • U potkanů s chronickým jaterním poškozením snížila terapie rekombinantním ghrelinem fibrogenezi jaterních hvězdicových buněk, akumulaci myofibroblastů, alterovanou genovou expresi i následné poškození jater.
  • Ghrelin rovněž chránil potkany před akutním jaterním poškozením a snižoval oxidační stres i zánět.
  • U ghrelindeficientních myší s chronickým poškozením jater došlo k rozvoji závažnější fibrózy než u normálních myší.
  • U pacientů s pokročilou fibrózou byla prokázána snížená hladina ghrelinu.
  • Genová exprese ghrelinu v játrech korelovala s expresí genů pro fibrogenezi.
  • U pacientů s chronickou hepatitidou C polymorfismy genu pro ghrelin (−994CT a −604GA) ovlivňovaly progresi jaterní fibrózy.

Na základě těchto zjištění je zřejmé, že ghrelin má antifibrózní účinky a mohl by být představitelem nové antifibrózní terapie. V budoucnu však bude zapotřebí dalších studií, které by potvrdily bezpečnost a účinnost ghrelinu v léčbě jaterní fibrózy.

(mik)

Zdroj: Hepatology, Vol. 51, No. 3, 2010; 51: 974–985

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Boceprevir přidaný ke standardní léčbě je účinný v terapii hepatitidy typu C genotypu 1 u pacientů současně infikovaných HIV

Boceprevir přidaný ke standardní léčbě je účinný v terapii hepatitidy typu C genotypu 1 u pacientů současně infikovaných HIV

"Jaterní skóre" v predikci jaterní fibrózy a aktivity nemoci u chronické hepatitidy C

Léčba anémie u kombinované terapie chronické virové hepatitidy C: snížené dávky ribavirinu vs. erytropoetin

Léčba anémie u kombinované terapie chronické virové hepatitidy C: snížené dávky ribavirinu vs. erytropoetin

Účinnost pegylovaného interferonu alfa-2b v porovnání s pegylovaným interferonem alfa-2a spolu s ribavirinem v léčbě pacientů infikovaných virem hepatitidy C

Účinnost pegylovaného interferonu alfa-2b v porovnání s pegylovaným interferonem alfa-2a spolu s ribavirinem v léčbě pacientů infikovaných virem hepatitidy C

Srovnání 14týdenní a 24týdenní terapie u pacientů s HCV genotypem 2/3

Srovnání 14týdenní a 24týdenní terapie u pacientů s HCV genotypem 2/3

Body mass index je u HCV pozitivních pacientů spojen s věkem manifestace hepatocelulárního karcinomu

Body mass index je u HCV pozitivních pacientů spojen s věkem manifestace hepatocelulárního karcinomu

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Arabské trhy aneb Skrytá rizika číhající na turisty