Přeskočit navigaci

Chronická HCV infekce je spojena s časným rozvojem aterosklerózy

U jedinců s chronickou hepatitidou C se setkáváme s vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění než u zdravé populace. I když bývá HCV infekce spojována s inzulinovou rezistencí či s diabetem, typicky u těchto pacientů nacházíme i příznivé hodnoty krevních lipidů.

Chronická HCV infekce je spojena s časným rozvojem aterosklerózy

U jedinců s chronickou hepatitidou C se setkáváme s vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění než u zdravé populace. I když bývá HCV infekce spojována s inzulinovou rezistencí či s diabetem, typicky u těchto pacientů nacházíme i příznivé hodnoty krevních lipidů. Právě riziko rozvoje aterosklerózy u pacientů s HCV se stalo předmětem nedávno publikované práce egyptských autorů.

Do zmiňované studie bylo zařazeno celkem 1200 jedinců ve věku 35 let a starších. Sledovanou skupinu tvořilo 329 pacientů s chronickou infekcí HCV, 173 pacientů s již eliminovanou HCV infekcí a 795 dosud neinfikovaných jedinců. Autoři hodnotili přítomnost diabetu, glykemii nalačno, hladiny lipidů a depozici tuku při ultrasonografickém vyšetření. Přítomnost aterosklerózy pak byla hodnocena měřením šířky komplexu intima-media v karotidách (IMT).

Prevalence diabetu byla vyšší ve skupině s chronickou (10,1 %; p = 0,04) a eliminovanou (10,1 %; p = 0,08) HCV infekcí ve srovnání s 6,6 % jedinců, kteří dosud nebyli nakaženi. Množství viscerálního tuku bylo zvýšeno u pacientů s chronickou (36,4 mm; p = 0,004) a eliminovanou (37,8 mm; p <0,0001) HCV infekcí oproti dosud neinfikovaným osobám (32,7 mm). Hladiny LDL-cholesterolu byly nižší u pacientů s chronickou HCV (2,69 mmol/l, p <0,001), ve skupině s eliminovanou HCV (3,56 mmol/l; p = 0,4) však byly ve srovnání s dosud neinfikovanými osobami (3,45 mmol/l) podobné. IMT karotid se u všech tří skupin významně nelišila, i když po zohlednění klasických kardiovaskulárních rizikových faktorů byla IMT větší u pacientů s chronickou infekcí (0,76 mm) oproti dosud neinfikovaným osobám (0,70 mm; p = 0,02).

Autoři na základě výsledků předpokládají, že normalizace jaterních funkcí spojená s eliminací HCV infekce může být odpovědná za obrácení původně pozitivních hladin lipidů. Pro přímý vliv infekce na vznik aterosklerózy by mohl svědčit fakt, že pacienti s chronickou HCV infekcí vykazují vyšší hodnoty IMT.

(mik)

Zdroj: Gut 2010;59:1135-1140. doi: 10.1136/gut.2009.202317

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Adjuvantní terapie zvyšuje pravděpodobnost dosažení SVR u pacientů s HCV genotypem 1

Adjuvantní terapie zvyšuje pravděpodobnost dosažení SVR u pacientů s HCV genotypem 1

Výskyt náhodné aneuploidie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Výskyt náhodné aneuploidie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Úspěšná léčba chronické hepatitidy C může pacienty ochránit před rozvojem hepatocelulárního karcinomu

Úspěšná léčba chronické hepatitidy C může pacienty ochránit před rozvojem hepatocelulárního karcinomu

Kombinace neinvazivních testů má u pacientů s chronickou hepatitidou C větší prognostický význam než jaterní biopsie

Kombinace neinvazivních testů má u pacientů s chronickou hepatitidou C větší prognostický význam než jaterní biopsie

Navzdory komplikacím panuje ohledně vývoje nových léků k léčbě hepatitidy C spíše optimismus

Navzdory komplikacím panuje ohledně vývoje nových léků k léčbě hepatitidy C spíše optimismus

Podle hladiny protilátek antiE1E2 lze odhadnout odpověď na léčbu trojkombinací u pacientů s chronickou hepatitidou C a cirhózou

Podle hladiny protilátek antiE1E2 lze odhadnout odpověď na léčbu trojkombinací u pacientů s chronickou hepatitidou C a cirhózou

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba