Přeskočit navigaci

Akupunktura a riziko infekční nákazy

Autoři z Univerzity v Hongkongu se v úvodním článku pro březnové vydání British Medical Journal zabývají tématem rizika přenosu infekcí u akupunktury. Mnoho infekcí bývá značně poddiagnostikováno a opatrnost je u této nejvíce rozšířené alternativní metody více než na místě

Akupunktura a riziko infekční nákazy

Autoři z Univerzity v Hongkongu se v úvodním článku pro březnové vydání British Medical Journal zabývají tématem rizika přenosu infekcí u akupunktury. Mnoho infekcí bývá značně poddiagnostikováno a opatrnost je u této nejvíce rozšířené alternativní metody více než na místě.

Akupunktura je založena na teorii harmonického proudění čchi (Qi podle angl. transkripce) pomocí vpichování jemných jehliček do specifických akupunkturních bodů rozmístěných v systému meridiánů. Jehličky se vpichují několik centimetrů subkutánně. Zvyšuje se tedy riziko šíření infekce patogenními mikroorganismy z vnějšího prostředí na pacienta a mezi pacienty. Globálně bylo zaznamenáno více než pět desítek případů kožní a muskuloskeletální infekce pyogenními bakteriemi v místě vpichu. Nejčastěji se jednalo o nákazu z důvodů nedostatečné dezinfekce kůže před vpichem jehel. Akupunkturní vpichy způsobují nejen lokální, ale i systémové infekce jako například život ohrožující endokarditidu či meningitidu. Nejméně 10 % případů končí s vážnými komplikacemi a míra mortality čítá 5–10 %.

Další běžně se vyskytující infekcí v důsledku akupunktury je hepatitida B. Od roku 1970 došlo k rozšíření této virové infekce u více než 80 pacientů, celkově v pěti rychle se šířících vlnách nákazy. Přenos mezi infikovaným pacientem a zdravým jedincem nastal většinou kvůli nedostatečné sterilizaci akupunkturních jehel. V jednom případě byl zdrojem nákazy personál provádějící proceduru. Akupunktura je jedním z nezávislých rizikových faktorů infekce virem hepatitidy C. Dosud neexistuje jasný důkaz pro přenos infekce virem HIV.

"Akupunkturní mykobakterióza" je nový klinický syndrom 21. století, píší autoři. Je způsobena rychle rostoucími mykobakteriemi, které jsou přenášené kontaminovanými nástroji. Tato obtížně diagnostikovatelná infekce s dlouhou inkubační dobou je zřejmě příčinou již dvou rychle se šířících nákaz posledních let. Objevily se také první zprávy o MRSA šířených akupunkturou. Autoři uzavírají, že zdravotnická zařízení poskytující akupunkturu mají být pro tento účel akreditována a je nezbytně nutná kontrola protiinfekčních opatření, jakými jsou například používání jednorázových jehel či aseptická a dezinfekční technika v průběhu procedury.

(Thom)

Zdroj: Woo PCY, Lin AWC, et al. Acupuncture transmitted infections. BMJ 2010;340:c1268. Publikováno dne 19. 03. 2010.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 1

Čtěte také

HCV/HIV koinfekce v evropských městech

HCV/HIV koinfekce v evropských městech

Mechanismus účinku ribavirinu

Mechanismus účinku ribavirinu

Jak vybírat pacienty, u kterých bude léčba chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem úspěšná?

Jak vybírat pacienty, u kterých bude léčba chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem úspěšná?

Boceprevir prokázal účinnost a bezpečnost v léčbě virové hepatitidy C v reálné praxi

Boceprevir prokázal účinnost a bezpečnost v léčbě virové hepatitidy C v reálné praxi

Trvalá i dočasná eliminace viru hepatitidy C snižuje riziko vzniku hepatocelulárního karcinomu

Trvalá i dočasná eliminace viru hepatitidy C snižuje riziko vzniku hepatocelulárního karcinomu

Kombinace neinvazivních testů má u pacientů s chronickou hepatitidou C větší prognostický význam než jaterní biopsie

Kombinace neinvazivních testů má u pacientů s chronickou hepatitidou C větší prognostický význam než jaterní biopsie

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Odvykání kouření