Přeskočit navigaci

Infekce virem hepatitidy C způsobuje hypolipidemii bez ohledu na míru jaterního poškození či nutriční status

Infekce virem hepatitidy C (HCV) je hlavní příčinou jaterní cirhózy, která vede následně k rozvoji hepatocelulárního karcinomu.

Infekce virem hepatitidy C způsobuje hypolipidemii bez ohledu na míru jaterního poškození či nutriční status

Infekce virem hepatitidy C (HCV) je hlavní příčinou jaterní cirhózy, která vede následně k rozvoji hepatocelulárního karcinomu. Dřívější studie prokázaly in vitro, že lipidy v hepatocytech sehrávají rozhodující úlohu v procesu proliferace a následného uvolnění HCV viru. Na druhou stranu byly u pacientů s HCV zaznamenány nízké sérové hladiny celkového cholesterolu a LDL (low-density lipoprotein) cholesterolu. Japonští vědci proto provedli epidemiologickou studii na velké kohortě pacientů, přičemž sledovali, zda jsou nízké hladiny lipidů přímým, nebo druhotným důsledkem HCV infekce (tj. v důsledku jaterního poškození, nebo nutriční poruchy).

V kohortě 146 857 pacientů (34 % mužů, 66 % žen) vyšetřených v období od roku 2002 do roku 2007 v prefektuře Ibaraki v Japonsku bylo za HCV pozitivní označeno 1,37 % mužů a 0,67 % žen. Diagnostickým kritériem byla pozitivita anti-HCV protilátek nebo HCV antigenu a/nebo pozitivita HCV RNA.

Kromě hladin celkového cholesterolu a LDL cholesterolu byly u HCV pozitivních jedinců ve srovnání s HCV negativními signifikantně nižší i hladiny HDL cholesterolu a triglyceridů, a to bez ohledu na pohlaví, věk či nutriční status. Multivariační analýzou bylo prokázáno, že HCV infekce byla nevýznamnějším faktorem signifikantně spojeným s nízkou hladinou těchto lipidů. Hypolipidemie byla rovněž prokázána u HCV pozitivních jedinců s normálními hodnotami aminotransferáz.

Tato epidemiologická studie za účasti velké kohorty pacientů tedy podporuje předpoklad, že samotná HCV infekce jako taková způsobuje hypolipidemii, a to bez ohledu na faktory, jako jsou věk, jaterní poškození či nutriční status.

(mik)

Zdroj: Miyazaki T. et al.: Hepatitis C virus infection causes hypolipidemia regardless of hepatic damage or nutritional state: An epidemiological survey of a large Japanese cohort. Hepatol Res. 2011 Apr 19; doi: 10.1111/j.1872-034X.2011.00803.x

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Identifikace pacientů s chronickou hepatitidou C vyžadujících léčbu trojkombinací

Identifikace pacientů s chronickou hepatitidou C vyžadujících léčbu trojkombinací

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Predikce virologické odpovědi na kombinovanou léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Predikce virologické odpovědi na kombinovanou léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Sledování pacientů s chronickou VHC a jejich odpověď na antivirovou terapii

Sledování pacientů s chronickou VHC a jejich odpověď na antivirovou terapii

Postexpoziční profylaxe hepatitidy A – porovnání účinnosti vakcíny a imunoglobulinů

Postexpoziční profylaxe hepatitidy A – porovnání účinnosti vakcíny a imunoglobulinů

Standardní léčba chronické infekce virem hepatitidy C

Standardní léčba chronické infekce virem hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci