Přeskočit navigaci

Infekce virem hepatitidy C způsobuje hypolipidemii bez ohledu na míru jaterního poškození či nutriční status

Infekce virem hepatitidy C (HCV) je hlavní příčinou jaterní cirhózy, která vede následně k rozvoji hepatocelulárního karcinomu.

Infekce virem hepatitidy C způsobuje hypolipidemii bez ohledu na míru jaterního poškození či nutriční status

Infekce virem hepatitidy C (HCV) je hlavní příčinou jaterní cirhózy, která vede následně k rozvoji hepatocelulárního karcinomu. Dřívější studie prokázaly in vitro, že lipidy v hepatocytech sehrávají rozhodující úlohu v procesu proliferace a následného uvolnění HCV viru. Na druhou stranu byly u pacientů s HCV zaznamenány nízké sérové hladiny celkového cholesterolu a LDL (low-density lipoprotein) cholesterolu. Japonští vědci proto provedli epidemiologickou studii na velké kohortě pacientů, přičemž sledovali, zda jsou nízké hladiny lipidů přímým, nebo druhotným důsledkem HCV infekce (tj. v důsledku jaterního poškození, nebo nutriční poruchy).

V kohortě 146 857 pacientů (34 % mužů, 66 % žen) vyšetřených v období od roku 2002 do roku 2007 v prefektuře Ibaraki v Japonsku bylo za HCV pozitivní označeno 1,37 % mužů a 0,67 % žen. Diagnostickým kritériem byla pozitivita anti-HCV protilátek nebo HCV antigenu a/nebo pozitivita HCV RNA.

Kromě hladin celkového cholesterolu a LDL cholesterolu byly u HCV pozitivních jedinců ve srovnání s HCV negativními signifikantně nižší i hladiny HDL cholesterolu a triglyceridů, a to bez ohledu na pohlaví, věk či nutriční status. Multivariační analýzou bylo prokázáno, že HCV infekce byla nevýznamnějším faktorem signifikantně spojeným s nízkou hladinou těchto lipidů. Hypolipidemie byla rovněž prokázána u HCV pozitivních jedinců s normálními hodnotami aminotransferáz.

Tato epidemiologická studie za účasti velké kohorty pacientů tedy podporuje předpoklad, že samotná HCV infekce jako taková způsobuje hypolipidemii, a to bez ohledu na faktory, jako jsou věk, jaterní poškození či nutriční status.

(mik)

Zdroj: Miyazaki T. et al.: Hepatitis C virus infection causes hypolipidemia regardless of hepatic damage or nutritional state: An epidemiological survey of a large Japanese cohort. Hepatol Res. 2011 Apr 19; doi: 10.1111/j.1872-034X.2011.00803.x

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě chronické hepatitidy C genotypu 6

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě chronické hepatitidy C genotypu 6

Podle von Wilebrandova faktoru lze stanovit stadium jaterní fibrózy u chronické hepatitidy C

Podle von Wilebrandova faktoru lze stanovit stadium jaterní fibrózy u chronické hepatitidy C

Vliv terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem na kardiovaskulární riziko u pacientů s hepatitidou C

Vliv terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem na kardiovaskulární riziko u pacientů s hepatitidou C

Setrvalá virologická odpověď snižuje u pacientů s hepatitidou C riziko mortality

Setrvalá virologická odpověď snižuje u pacientů s hepatitidou C riziko mortality

Terapie na podkladě interferonu snižuje riziko hepatocelulárního karcinomu a komplikací vyplývajících z cirhózy u pacientů s hepatitidou C

Terapie na podkladě interferonu snižuje riziko hepatocelulárního karcinomu a komplikací vyplývajících z cirhózy u pacientů s hepatitidou C

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida