Přeskočit navigaci

Hodnocení aktuálního stavu výživy u pacientů s HCV asociovanou jaterní cirhózou v kompenzovaném stadiu

Nutriční stav jednotlivých pacientů s cirhózou jater se může významně lišit. U některých pacientů se setkáváme s proteinovou malnutricí, u jiných naopak s obezitou.

Hodnocení aktuálního stavu výživy u pacientů s HCV asociovanou jaterní cirhózou v kompenzovaném stadiu

Nutriční stav jednotlivých pacientů s cirhózou jater se může významně lišit. U některých pacientů se setkáváme s proteinovou malnutricí, u jiných naopak s obezitou. Proto se jeví jako důležité stanovit adekvátní doporučení týkající se nutriční terapie, stejně tak jako znát aktuální nutriční stav konkrétního pacienta.

Japonští gastroenterologové hodnotili nutriční příjem svých pacientů s cirhózou a pokusili se určit jejich výživové problémy. Sledovanou skupinu tvořili nehospitalizovaní pacienti s HCV asociovanou cirhózou v kompenzovaném stadiu (n = 47), pak jedinci s chronickou hepatitidou C (n = 46) a nakonec také zdraví dobrovolníci (n = 32). Za asistence nutričního terapeuta vyplnili všichni účastníci studie stručný dotazník týkající se jejich nutričních návyků.

Autoři následně rozčlenili pacienty s cirhózou podle denního příjmu energie a bílkovin, přičemž 10,6 % jedinců mělo příjem energie a bílkovin v normálním rozmezí, zatímco u 72,4 % byl prokázán nadměrný příjem a u 17,0 % naopak nedostatečný příjem energie nebo bílkovin. U cirhotických pacientů s diabetickými komplikacemi byl příjem energie, bílkovin, tuků a sacharidů signifikantně vyšší než u pacientů bez diabetu. Navíc měli pacienti s cirhózou významně vyšší příjem energie, bílkovin a tuků, než tomu bylo u pacientů s chronickou hepatitidou C a u zdravých dobrovolníků. U několika pacientů s HCV asociovanou jaterní cirhózou byl prokázán nedostatečný příjem energie a bílkovin, zatímco u většiny, a to zejména u jedinců s diabetem, byl prokázán nadměrný příjem.

Za účelem správného nutričního managementu u cirhotických pacientů je tedy zapotřebí náležitě hodnotit příjem jednotlivých živin a zajistit efektivní výživové poradenství.

(mik)

Zdroj: Yasutake K. et al.Assessing current nutritional status of patients with HCV-related liver cirrhosis in the compensated stage. Asia Pac J Clin Nutr. 2012; 21 (3): 400–5.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Pegylovaný interferon v. standardní interferon u koinfekce chronické hepatitidy C a HIV

Pegylovaný interferon v. standardní interferon u koinfekce chronické hepatitidy C a HIV

Akutní hepatitida indukovaná buprenorfinem usnadnila eliminaci viru

Akutní hepatitida indukovaná buprenorfinem usnadnila eliminaci viru

Monoterapie boceprevirem u zatím neléčených pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 2/3 a jeho antivirová aktivita

Monoterapie boceprevirem u zatím neléčených pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 2/3 a jeho antivirová aktivita

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Úspěšná léčba chronické hepatitidy C může pacienty ochránit před rozvojem hepatocelulárního karcinomu

Úspěšná léčba chronické hepatitidy C může pacienty ochránit před rozvojem hepatocelulárního karcinomu

Hladina RNA viru hepatitidy C po dvou týdnech léčby telaprevirem/boceprevirem dobře predikuje výslednou virologickou odpověď

Hladina RNA viru hepatitidy C po dvou týdnech léčby telaprevirem/boceprevirem dobře predikuje výslednou virologickou odpověď

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci