Přeskočit navigaci

Genetické varianty interleukinu 28B a HCV infekce

Genetické faktory hostitele mohou měnit průběh virové hepatitidy C (HCV). Teprve nedávno byly publikovány výsledky genomového skenování, které prokázalo asociaci lokusu pro interleukin 28B (IL28B) s odpovědí na léčbu HCV infekce.

Genetické varianty interleukinu 28B a HCV infekce

Genetické faktory hostitele mohou měnit průběh virové hepatitidy C (HCV). Teprve nedávno byly publikovány výsledky genomového skenování, které prokázalo asociaci lokusu pro interleukin 28B (IL28B) s odpovědí na léčbu HCV infekce. Touto problematikou se zabývá také zajímavá práce publikovaná v červencovém čísle časopisu Hepatology.

Imunologové ze španělské Sevilly svou pozornost zaměřili na vztah tohoto lokusu a výsledky léčby HCV infekce v kohortě 731 jedinců. U 284 z nich byly v době zařazení do studie známky přetrvávající infekce, 69 z nich HCV virus spontánně eliminovalo a 378 z nich nebylo dosud infikováno.

Genotypizace rs12979860 (C > T) lokusu IL28B byla provedena pomocí metody polymerázové řetězové reakce (PCR) s použitím polymerázy TaqMan. Genotyp CC byl nadměrně zastoupen mezi pacienty s HCV infekcí genotypů non-1 (66,7 % oproti 39,1 % u pacientů infikovaných HCV genotypem 1), dále u pacientů se spontánní eliminací HCV infekce (72,5 % oproti 45,6 % u jedinců s perzistující infekcí) a nakonec u pacientů se setrvalou virologickou odpovědí (60,2 % oproti 32,1 % u nemocných, kteří setrvalé virologické odpovědi nedosáhli).

Autoři touto studií tedy prokázali různé zastoupení jednotlivých genotypů HCV infekce v závislosti na variantě IL28B, stejně tak jako i asociaci tohoto lokusu se spontánní eliminací viru či odpovědí na antivirovou terapii.

(mik)

Zdroj: Montes-Cano MA, García-Lozano JR, Abad-Molina C, Romero-Gómez M, Barroso N, Aguilar-Reina J, Núńez-Roldán A and González-Escribano MF. Interleukin-28B genetic variants and hepatitis virus infection by different viral genotypes. Hepatology 2010;52:33–37. doi: 10.1002/hep.23624.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Hepatitida C postihuje překvapivé množství orgánů a tkání

 Hepatitida C postihuje překvapivé množství orgánů a tkání

Chronická hepatitida C reaguje špatně na kombinovanou léčbu u chronické hepatitidy B

Chronická hepatitida C reaguje špatně na kombinovanou léčbu u chronické hepatitidy B

Sérová hladina osteopontinu jako biomarker stupně fibrózy jater u pacientů s hepatitidou C

Sérová hladina osteopontinu jako biomarker stupně fibrózy jater u pacientů s hepatitidou C

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Výhody setrvalé virologické odpovědi při léčbě pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů koinfikovaných HIV/HCV s kompenzovanou cirhózou

Výhody setrvalé virologické odpovědi při léčbě pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů koinfikovaných HIV/HCV s kompenzovanou cirhózou

Pacienti se setrvalou virologickou odpovědí mají nižší výskyt hepatocelulárního karcinomu a cirhózy

Pacienti se setrvalou virologickou odpovědí mají nižší výskyt hepatocelulárního karcinomu a cirhózy

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba