Přeskočit navigaci

Genetické varianty interleukinu 28B a HCV infekce

Genetické faktory hostitele mohou měnit průběh virové hepatitidy C (HCV). Teprve nedávno byly publikovány výsledky genomového skenování, které prokázalo asociaci lokusu pro interleukin 28B (IL28B) s odpovědí na léčbu HCV infekce.

Genetické varianty interleukinu 28B a HCV infekce

Genetické faktory hostitele mohou měnit průběh virové hepatitidy C (HCV). Teprve nedávno byly publikovány výsledky genomového skenování, které prokázalo asociaci lokusu pro interleukin 28B (IL28B) s odpovědí na léčbu HCV infekce. Touto problematikou se zabývá také zajímavá práce publikovaná v červencovém čísle časopisu Hepatology.

Imunologové ze španělské Sevilly svou pozornost zaměřili na vztah tohoto lokusu a výsledky léčby HCV infekce v kohortě 731 jedinců. U 284 z nich byly v době zařazení do studie známky přetrvávající infekce, 69 z nich HCV virus spontánně eliminovalo a 378 z nich nebylo dosud infikováno.

Genotypizace rs12979860 (C > T) lokusu IL28B byla provedena pomocí metody polymerázové řetězové reakce (PCR) s použitím polymerázy TaqMan. Genotyp CC byl nadměrně zastoupen mezi pacienty s HCV infekcí genotypů non-1 (66,7 % oproti 39,1 % u pacientů infikovaných HCV genotypem 1), dále u pacientů se spontánní eliminací HCV infekce (72,5 % oproti 45,6 % u jedinců s perzistující infekcí) a nakonec u pacientů se setrvalou virologickou odpovědí (60,2 % oproti 32,1 % u nemocných, kteří setrvalé virologické odpovědi nedosáhli).

Autoři touto studií tedy prokázali různé zastoupení jednotlivých genotypů HCV infekce v závislosti na variantě IL28B, stejně tak jako i asociaci tohoto lokusu se spontánní eliminací viru či odpovědí na antivirovou terapii.

(mik)

Zdroj: Montes-Cano MA, García-Lozano JR, Abad-Molina C, Romero-Gómez M, Barroso N, Aguilar-Reina J, Núńez-Roldán A and González-Escribano MF. Interleukin-28B genetic variants and hepatitis virus infection by different viral genotypes. Hepatology 2010;52:33–37. doi: 10.1002/hep.23624.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Léčba anémie u kombinované terapie chronické virové hepatitidy C: snížené dávky ribavirinu vs. erytropoetin

Léčba anémie u kombinované terapie chronické virové hepatitidy C: snížené dávky ribavirinu vs. erytropoetin

Faktory ovlivňující terapeutickou odpověď na pegylovaný interferon a ribavirin u různých genotypů chronické hepatitidy C

Faktory ovlivňující terapeutickou odpověď na pegylovaný interferon a ribavirin u různých genotypů chronické hepatitidy C

Kombinace neinvazivních testů má u pacientů s chronickou hepatitidou C větší prognostický význam než jaterní biopsie

Kombinace neinvazivních testů má u pacientů s chronickou hepatitidou C větší prognostický význam než jaterní biopsie

Účinnost terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Účinnost terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Pegylovaný interferon s ribavirinem jsou účinné v terapii pacientů s koinfekcí HBV a HCV

Pegylovaný interferon s ribavirinem jsou účinné v terapii pacientů s koinfekcí HBV a HCV

Antivirová léčba chronické hepatitidy C u pacientů s cirhózou

Antivirová léčba chronické hepatitidy C u pacientů s cirhózou

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba