Přeskočit navigaci

Pacienti s hepatitidou C a transplantace ledvin

Prevalence hepatitidy C mezi pacienty v terminálním stadiu selhávání ledvin (ESRD) je přibližně 12 %. Co může HCV pacientům s ESRD přinést transplantace? Jaké jsou výsledky v případě použití HCV(+) a HCV(−) ledvin? Je transplantace pro pacienty výhodnější než dialyzační léčba?

Pacienti s hepatitidou C a transplantace ledvin

HCV pozitivní pacienti transplantací získají

Prevalence viru hepatitidy C mezi zemřelými dárci ledvin pro transplantaci je 4,2 %. HCV pozitivní kandidáti pro transplantaci ledvin z této operace velmi těží. Oproti pacientům HCV negativním sice vykazují horší výsledky včetně vyššího rizika úmrtí, odmítnutí štěpu či zvýšené incidence posttransplantačního diabetu. Přes toto vše je transplantace u těchto pacientů považována za bezpečnou alternativu k dialyzační léčbě. Některé ze studií ukazují, že transplantovaní HCV pozitivní pacienti mají vyšší šanci na přežití než ti, kteří zůstávají na dialýze.

HCV(+) či HCV(−) ledviny pro HCV pozitivní pacienty

Důkazy svědčí pro to, že HCV pozitivní pacienti více těží z transplantace HCV(−) ledvin. Rozdíly oproti pacientům, kteří obdrželi HCV(+) ledviny, však byly pouze mírné. Rozhodnutí, zda transplantovat HCV(+), či HCV(−) ledviny, by v případě možnosti výběru bylo jednoduché. Možnost volby však pacient nemá víceméně nikdy. Otázka je, zda transplantovat dostupné HCV(+) ledviny, či vyčkat na dialýze do doby, než bude možné použít HCV(−) ledviny.

Výsledky studie na toto téma

Článek zabývající se tematikou transplantace ledvin u HCV pozitivních pacientů byl uveřejněn v americkém časopise American Journal of Transplantation. Z výsledků vyplývá, že HCV pozitivní pacienti čekali na čekací listině v průměru o rok déle, aby obdrželi HCV(−) ledviny. Transplantační centra s dlouhými čekacími listy odtransplantovali významně více HCV(+) ledvin. Existují obrovské rozdíly mezi praxemi v jednotlivých centrech. Obecně jsou HCV(+) ledviny nedostatečně využívány. A to i přesto, že oproti setrvávání na dialýze vykazuje transplantace očividně příznivější výsledky.

(tek)

Zdroj: L. M. Kucirka; A. L. Singer; R. L. Ros; R. A. Montgomery; N. N. Dagher; D. L. Segev. Underutilization of Hepatitis C-positive Kidneys for Hepatitis C-positive Recipients. American Journal of Transplantation, publikováno 26. 8. 2010.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Triple terapie u infekce virem hepatitidy C se smíšenou kryoglobulinémií/bez ní

Triple terapie u infekce virem hepatitidy C se smíšenou kryoglobulinémií/bez ní

Účinnost terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Účinnost terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Evropa vyzývá k odvrácení "virové časované bomby"

Evropa vyzývá k odvrácení

Mechanismus účinku ribavirinu

Mechanismus účinku ribavirinu

Setrvalá virologická odpověď snižuje u pacientů s hepatitidou C riziko mortality

Setrvalá virologická odpověď snižuje u pacientů s hepatitidou C riziko mortality

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Hojení ran a diabetická noha