Přeskočit navigaci

Pacienti s hepatitidou C a transplantace ledvin

Prevalence hepatitidy C mezi pacienty v terminálním stadiu selhávání ledvin (ESRD) je přibližně 12 %. Co může HCV pacientům s ESRD přinést transplantace? Jaké jsou výsledky v případě použití HCV(+) a HCV(−) ledvin? Je transplantace pro pacienty výhodnější než dialyzační léčba?

Pacienti s hepatitidou C a transplantace ledvin

HCV pozitivní pacienti transplantací získají

Prevalence viru hepatitidy C mezi zemřelými dárci ledvin pro transplantaci je 4,2 %. HCV pozitivní kandidáti pro transplantaci ledvin z této operace velmi těží. Oproti pacientům HCV negativním sice vykazují horší výsledky včetně vyššího rizika úmrtí, odmítnutí štěpu či zvýšené incidence posttransplantačního diabetu. Přes toto vše je transplantace u těchto pacientů považována za bezpečnou alternativu k dialyzační léčbě. Některé ze studií ukazují, že transplantovaní HCV pozitivní pacienti mají vyšší šanci na přežití než ti, kteří zůstávají na dialýze.

HCV(+) či HCV(−) ledviny pro HCV pozitivní pacienty

Důkazy svědčí pro to, že HCV pozitivní pacienti více těží z transplantace HCV(−) ledvin. Rozdíly oproti pacientům, kteří obdrželi HCV(+) ledviny, však byly pouze mírné. Rozhodnutí, zda transplantovat HCV(+), či HCV(−) ledviny, by v případě možnosti výběru bylo jednoduché. Možnost volby však pacient nemá víceméně nikdy. Otázka je, zda transplantovat dostupné HCV(+) ledviny, či vyčkat na dialýze do doby, než bude možné použít HCV(−) ledviny.

Výsledky studie na toto téma

Článek zabývající se tematikou transplantace ledvin u HCV pozitivních pacientů byl uveřejněn v americkém časopise American Journal of Transplantation. Z výsledků vyplývá, že HCV pozitivní pacienti čekali na čekací listině v průměru o rok déle, aby obdrželi HCV(−) ledviny. Transplantační centra s dlouhými čekacími listy odtransplantovali významně více HCV(+) ledvin. Existují obrovské rozdíly mezi praxemi v jednotlivých centrech. Obecně jsou HCV(+) ledviny nedostatečně využívány. A to i přesto, že oproti setrvávání na dialýze vykazuje transplantace očividně příznivější výsledky.

(tek)

Zdroj: L. M. Kucirka; A. L. Singer; R. L. Ros; R. A. Montgomery; N. N. Dagher; D. L. Segev. Underutilization of Hepatitis C-positive Kidneys for Hepatitis C-positive Recipients. American Journal of Transplantation, publikováno 26. 8. 2010.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Primární, s hepatitidou C asociovaný hepatocelulární karcinom u pacientů bez cirhózy

Primární, s hepatitidou C asociovaný hepatocelulární karcinom u pacientů bez cirhózy

Léčba PEG-interferonem a ribavirinem u rekurence hepatitidy C genotypu 2 nebo 3 po jaterní transplantaci

Léčba PEG-interferonem a ribavirinem u rekurence hepatitidy C genotypu 2 nebo 3 po jaterní transplantaci

Délka trvání setrvalé virologické odpovědi u dětských pacientů s chronickou hepatitidou C léčených interferonem alfa-2b s ribavirinem

Délka trvání setrvalé virologické odpovědi u dětských pacientů s chronickou hepatitidou C léčených interferonem alfa-2b s ribavirinem

Výsledky léčby HCV genotypu 1 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu u pacientů s nekonzistentním vývojem odpovědi na léčbu mezi týdny 4 a 12

Výsledky léčby HCV genotypu 1 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu u pacientů s nekonzistentním vývojem odpovědi na léčbu mezi týdny 4 a 12

Pegylovaný interferon v. standardní interferon u koinfekce chronické hepatitidy C a HIV

Pegylovaný interferon v. standardní interferon u koinfekce chronické hepatitidy C a HIV

Prospektivní hodnocení progrese jaterní fibrózy pomocí jaterní biopsie

Prospektivní hodnocení progrese jaterní fibrózy pomocí jaterní biopsie

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida