Přeskočit navigaci

Vliv faktorů na straně pacienta i viru na výsledek léčby chronické hepatitidy C genotypu 4 pegylovaným interferonem a ribavirinem

Virus hepatitidy C (HCV) genotypu 4 se vyskytuje hlavně v Africe a východním Středomoří. Předchozí studie odhadovaly u HCV genotypu 4 horší míru dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR), a to v rozmezí mezi 20 a 70 %. Většina těchto studií byla nicméně značně limitována použitými metodami analýzy a malými soubory pacientů. Autoři předkládané práce se proto rozhodli zhodnotit faktory na straně pacienta i viru, které určují léčebnou odpověď a míru dosažení SVR u pacientů s HCV genotypu 4 léčených pegylovaným interferonem a ribavirinem (PEG-IFN/RBV), a to systematickým a kvantitativním způsobem.

Vliv faktorů na straně pacienta i viru na výsledek léčby chronické hepatitidy C genotypu 4 pegylovaným interferonem a ribavirinem

Virus hepatitidy C (HCV) genotypu 4 se vyskytuje hlavně v Africe a východním Středomoří. Předchozí studie odhadovaly u HCV genotypu 4 horší míru dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR), a to v rozmezí mezi 20 a 70 %. Většina těchto studií byla nicméně značně limitována použitými metodami analýzy a malými soubory pacientů. Autoři předkládané práce se proto rozhodli zhodnotit faktory na straně pacienta i viru, které určují léčebnou odpověď a míru dosažení SVR u pacientů s HCV genotypu 4 léčených pegylovaným interferonem a ribavirinem (PEG-IFN/RBV), a to systematickým a kvantitativním způsobem.

V listopadu 2013 autoři provedli rešerši databází MEDLINE a EMBASE podle klíčového slova „genotyp 4“. Následně prošli i abstrakta z akcí odborných společností v Americe, Asii i Evropě (American Association for the Study of Liver Diseases, Asian Pacific Study of the Liver, Digestive Disease Week a European Association for the Study of the Liver). Do výsledné analýzy autoři zařadili originální studie s alespoň 25 pacienty s HCV genotypu 4 léčenými PEG-IFN/RBV. Pokud se studie týkala pacientů s koinfekcí HIV, hepatitidou B či HCV jiného genotypu, nebyla do analýzy zahrnuta.

Do primární analýzy bylo nakonec zahrnuto 51 studií s celkem 11 102 pacienty s HCV genotypu 4. Celková míra dosažení SVR byla 53 % (95% CI 50–55 %; p < 0,05). V analýze jednotlivých podskupin byla lepší míra dosažení SVR spojena s nižší virovou náloží, mírnou fibrózou a polymorfizmy genu pro IL28B rs12979860 CC a rs8099917 TT.

Pacienti s HCV genotypu 4 léčení PEG-IFN/RBV dosahují SVR průměrně v 50 %. S dosažením SVR je pozitivně asociována nižší virová nálož, mírná fibróza a určité typy polymorfizmů v genu pro IL28B (rs12979860 CC a rs8099917 TT).

(epa)

Zdroj: Yee B. E., Nguyen N. H., Zhang B., et al. Meta-analysis: influence of host and viral factors in patients with chronic hepatitis C genotype 4 treated with pegylated interferon and ribavirin. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2014 Aug 28. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Pacienti s hepatitidou C, kteří se nakazili při užívání injekčních drog, mají větší šanci na dosažení trvalé virologické odpovědi na léčbu pegINF a ribavirinem

Pacienti s hepatitidou C, kteří se nakazili při užívání injekčních drog, mají větší šanci na dosažení trvalé virologické odpovědi na léčbu pegINF a ribavirinem

Prediktory rizika anémie a setrvalé virologické odpovědi při léčbě chronické hepatitidy C

Prediktory rizika anémie a setrvalé virologické odpovědi při léčbě chronické hepatitidy C

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Boceprevir – šance pro HIV a HCV pozitivní pacienty

Boceprevir – šance pro HIV a HCV pozitivní pacienty

Kombinace neinvazivních testů má u pacientů s chronickou hepatitidou C větší prognostický význam než jaterní biopsie

Kombinace neinvazivních testů má u pacientů s chronickou hepatitidou C větší prognostický význam než jaterní biopsie

Interferon a léčba hepatitidy C u hemodialyzovaných

Interferon a léčba hepatitidy C u hemodialyzovaných

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci