Přeskočit navigaci

Predikce výsledků v 8. týdnu léčby a dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů léčených kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem

Setrvalé virologické odpovědi (SVR) dosáhne při léčbě kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem (BOC/PEG-IFN/RBV) až 68 % pacientů. Část pacientů dosáhne nedetekovatelné hladiny HCV RNA již v 8. týdnu léčby, u těchto pacientů pak je možné celkovou délku léčby zkrátit. Autoři z australského Melbourne se pokusili vyvinout model, který by umožnil odhadnout výsledek léčby v 8. týdnu a konečnou míru dosažení SVR.

Predikce výsledků v 8. týdnu léčby a dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů léčených kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem

Setrvalé virologické odpovědi (SVR) dosáhne při léčbě kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem (BOC/PEG-IFN/RBV) až 68 % pacientů. Část pacientů dosáhne nedetekovatelné hladiny HCV RNA již v 8. týdnu léčby, u těchto pacientů pak je možné celkovou délku léčby zkrátit. Autoři z australského Melbourne se pokusili vyvinout model, který by umožnil odhadnout výsledek léčby v 8. týdnu a konečnou míru dosažení SVR.

K vývoji modelů byla použita data z klinických studií s boceprevirem. Autoři využili regresní analytické metody k prostudování celých souborů klinických studií, některé modely pak využívaly pouze vstupní data z klinických studií a výsledky léčby ve 4. týdnu. Všechny vyvinuté modely byly následně testovány na nezávislých souborech pacientů. Na základě výsledků byly sestaveny nomogramy, které by měly pomoci klinikům v rozhodování o léčbě.

Nejlepších výsledků v přesnosti predikce dosáhly modely založené na odpovědi v týdnu 4. Kromě tohoto faktoru byly pro odpověď v týdnu 8 rozhodující rasa, vstupní počet destiček a hodnota ALT. Pro dosažení SVR pak byla rozhodující odpověď v týdnu 4, HCV genotyp, pohlaví, BMI, dávka RBV a vstupní počet destiček. Modely založené pouze na vstupních datech byly v přesnosti predikce odpovědi v týdnu 8 slabší.

Modely zahrnující vstupní data a výsledky léčby v týdnu 4 dosahují excelentní přesnosti v predikci výsledku léčby v týdnu 8 a dosažení SVR. Autory vytvořené nomogramy jsou vhodné k použití při rozhodování o individualizované léčbě pacientů s HCV.

(epa)

Zdroj: Thompson A., Devine S., Kattan M., Muir A. Prediction of treatment week eight response & sustained virologic response in patients treated with boceprevir plus peginterferon alfa and ribavirin. PLoS One. 2014 Aug 1; 9 (8): e103370; doi: 10.1371/journal.pone.0103370. eCollection 2014.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Neinvazivní sérové markery fibrózy pro skrínink a staging chronické virové hepatitidy C

Neinvazivní sérové markery fibrózy pro skrínink a staging chronické virové hepatitidy C

Funkce štítné žlázy po terapii pegylovaným interferonem-alfa s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Funkce štítné žlázy po terapii pegylovaným interferonem-alfa s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Účinnost pegylovaného interferonu alfa-2a nebo alfa-2b v kombinaci s ribavirinem v léčbě chronické hepatitidy C u pacientů s genotypem 1b

Účinnost pegylovaného interferonu alfa-2a nebo alfa-2b v kombinaci s ribavirinem v léčbě chronické hepatitidy C u pacientů s genotypem 1b

Genový profil a charakteristika s virovou hepatitidou asociovaného hepatocelulárního karcinomu

Genový profil a charakteristika s virovou hepatitidou asociovaného hepatocelulárního karcinomu

Nízké hladiny 25-hydroxyvitamínu D mohou ovlivnit odpověď na léčbu u pacientů koinfikovaných HIV a HCV

Nízké hladiny 25-hydroxyvitamínu D mohou ovlivnit odpověď na léčbu u pacientů koinfikovaných HIV a HCV

Podle von Wilebrandova faktoru lze stanovit stadium jaterní fibrózy u chronické hepatitidy C

Podle von Wilebrandova faktoru lze stanovit stadium jaterní fibrózy u chronické hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Křečové žíly