Přeskočit navigaci

Predikce výsledků v 8. týdnu léčby a dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů léčených kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem

Setrvalé virologické odpovědi (SVR) dosáhne při léčbě kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem (BOC/PEG-IFN/RBV) až 68 % pacientů. Část pacientů dosáhne nedetekovatelné hladiny HCV RNA již v 8. týdnu léčby, u těchto pacientů pak je možné celkovou délku léčby zkrátit. Autoři z australského Melbourne se pokusili vyvinout model, který by umožnil odhadnout výsledek léčby v 8. týdnu a konečnou míru dosažení SVR.

Predikce výsledků v 8. týdnu léčby a dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů léčených kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem

Setrvalé virologické odpovědi (SVR) dosáhne při léčbě kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem (BOC/PEG-IFN/RBV) až 68 % pacientů. Část pacientů dosáhne nedetekovatelné hladiny HCV RNA již v 8. týdnu léčby, u těchto pacientů pak je možné celkovou délku léčby zkrátit. Autoři z australského Melbourne se pokusili vyvinout model, který by umožnil odhadnout výsledek léčby v 8. týdnu a konečnou míru dosažení SVR.

K vývoji modelů byla použita data z klinických studií s boceprevirem. Autoři využili regresní analytické metody k prostudování celých souborů klinických studií, některé modely pak využívaly pouze vstupní data z klinických studií a výsledky léčby ve 4. týdnu. Všechny vyvinuté modely byly následně testovány na nezávislých souborech pacientů. Na základě výsledků byly sestaveny nomogramy, které by měly pomoci klinikům v rozhodování o léčbě.

Nejlepších výsledků v přesnosti predikce dosáhly modely založené na odpovědi v týdnu 4. Kromě tohoto faktoru byly pro odpověď v týdnu 8 rozhodující rasa, vstupní počet destiček a hodnota ALT. Pro dosažení SVR pak byla rozhodující odpověď v týdnu 4, HCV genotyp, pohlaví, BMI, dávka RBV a vstupní počet destiček. Modely založené pouze na vstupních datech byly v přesnosti predikce odpovědi v týdnu 8 slabší.

Modely zahrnující vstupní data a výsledky léčby v týdnu 4 dosahují excelentní přesnosti v predikci výsledku léčby v týdnu 8 a dosažení SVR. Autory vytvořené nomogramy jsou vhodné k použití při rozhodování o individualizované léčbě pacientů s HCV.

(epa)

Zdroj: Thompson A., Devine S., Kattan M., Muir A. Prediction of treatment week eight response & sustained virologic response in patients treated with boceprevir plus peginterferon alfa and ribavirin. PLoS One. 2014 Aug 1; 9 (8): e103370; doi: 10.1371/journal.pone.0103370. eCollection 2014.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Užívání bocepreviru významně neovlivňuje farmakokinetiku preparátů užívaných v udržovací substituční léčbě při závislosti na opioidech

Užívání bocepreviru významně neovlivňuje farmakokinetiku preparátů užívaných v udržovací substituční léčbě při závislosti na opioidech

Dosažení setrvalé virologické odpovědi je spojeno se zlepšením inzulinové rezistence

Dosažení setrvalé virologické odpovědi je spojeno se zlepšením inzulinové rezistence

HCV pozitivita jako rizikový faktor adenokarcinomu ledvin

HCV pozitivita jako rizikový faktor adenokarcinomu ledvin

Virologická odpověď na léčbu inhibitory NS3/4A u pacientů koinfikovaných virem hepatitidy C a HIV

Virologická odpověď na léčbu inhibitory NS3/4A u pacientů koinfikovaných virem hepatitidy C a HIV

Zvýšený únik Ca2+ ze zásob endoplazmatického retikula je indukován proteinem NS5A

Zvýšený únik Ca2+ ze zásob endoplazmatického retikula je indukován proteinem NS5A

Protivirová léčba u pacientů po transplantaci jater

Protivirová léčba u pacientů po transplantaci jater

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Růst dětí