Přeskočit navigaci

Predikce výsledků v 8. týdnu léčby a dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů léčených kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem

Setrvalé virologické odpovědi (SVR) dosáhne při léčbě kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem (BOC/PEG-IFN/RBV) až 68 % pacientů. Část pacientů dosáhne nedetekovatelné hladiny HCV RNA již v 8. týdnu léčby, u těchto pacientů pak je možné celkovou délku léčby zkrátit. Autoři z australského Melbourne se pokusili vyvinout model, který by umožnil odhadnout výsledek léčby v 8. týdnu a konečnou míru dosažení SVR.

Predikce výsledků v 8. týdnu léčby a dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů léčených kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem

Setrvalé virologické odpovědi (SVR) dosáhne při léčbě kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem (BOC/PEG-IFN/RBV) až 68 % pacientů. Část pacientů dosáhne nedetekovatelné hladiny HCV RNA již v 8. týdnu léčby, u těchto pacientů pak je možné celkovou délku léčby zkrátit. Autoři z australského Melbourne se pokusili vyvinout model, který by umožnil odhadnout výsledek léčby v 8. týdnu a konečnou míru dosažení SVR.

K vývoji modelů byla použita data z klinických studií s boceprevirem. Autoři využili regresní analytické metody k prostudování celých souborů klinických studií, některé modely pak využívaly pouze vstupní data z klinických studií a výsledky léčby ve 4. týdnu. Všechny vyvinuté modely byly následně testovány na nezávislých souborech pacientů. Na základě výsledků byly sestaveny nomogramy, které by měly pomoci klinikům v rozhodování o léčbě.

Nejlepších výsledků v přesnosti predikce dosáhly modely založené na odpovědi v týdnu 4. Kromě tohoto faktoru byly pro odpověď v týdnu 8 rozhodující rasa, vstupní počet destiček a hodnota ALT. Pro dosažení SVR pak byla rozhodující odpověď v týdnu 4, HCV genotyp, pohlaví, BMI, dávka RBV a vstupní počet destiček. Modely založené pouze na vstupních datech byly v přesnosti predikce odpovědi v týdnu 8 slabší.

Modely zahrnující vstupní data a výsledky léčby v týdnu 4 dosahují excelentní přesnosti v predikci výsledku léčby v týdnu 8 a dosažení SVR. Autory vytvořené nomogramy jsou vhodné k použití při rozhodování o individualizované léčbě pacientů s HCV.

(epa)

Zdroj: Thompson A., Devine S., Kattan M., Muir A. Prediction of treatment week eight response & sustained virologic response in patients treated with boceprevir plus peginterferon alfa and ribavirin. PLoS One. 2014 Aug 1; 9 (8): e103370; doi: 10.1371/journal.pone.0103370. eCollection 2014.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů s rekurentní hepatitidou C po transplantaci jater

Dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů s rekurentní hepatitidou C po transplantaci jater

Odpověď na léčbu pegintronem u asijské a bělošské populace

Odpověď na léčbu pegintronem u asijské a bělošské populace

Pegylovaný interferon alpha-2b s ribavirinem v léčbě pacientů s HCV genotypem 4 s normální sérovou hodnotou ALT

Pegylovaný interferon alpha-2b s ribavirinem v léčbě pacientů s HCV genotypem 4 s normální sérovou hodnotou ALT

HCV pozitivní pacienti s genotypem 1 s nízkou virovou náloží mohou dosáhnout SVR již v průběhu 24týdenní terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem

HCV pozitivní pacienti s genotypem 1 s nízkou virovou náloží mohou dosáhnout SVR již v průběhu 24týdenní terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem

Pegylovaný interferon α-2b a ribavirin v nižších dávkách u starších a/nebo cirhotických pacientů s HCV genotypu 2

Pegylovaný interferon α-2b a ribavirin v nižších dávkách u starších a/nebo cirhotických pacientů s HCV genotypu 2

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci