Přeskočit navigaci

Ribavirin s interferonem beta chrání před rozvojem hepatocelulárního karcinomu

Léčba nemocných s chronickou hepatitidou C se opírá především o moderní farmakologické kombinace s tím, že cílem je co nejdůslednější eliminace viru HCV z organismu. Kromě toho jsou na léčbu kladeny nároky ve smyslu zpomalení progrese jaterní cirhózy, snížení rizika vzniku hepatocelulárního karcinomu (HCC) a omezení dalších komplikací. Určitou metou je potom dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) ve 12. týdnu od ukončení léčby.

Ribavirin s interferonem beta chrání před rozvojem hepatocelulárního karcinomu

Použití kombinace syntetického nukleosidového analogu ribavirinu s interferonem beta sledovala recentní retrospektivní multicentrická studie japonských autorů, uveřejněná letos v časopise Hepatology Research. Tento režim byl v jejím rámci podáván 124 nemocným s chronickou hepatitidou C, hodnocen byl především vliv na snížení rizika HCC. 61 pacientů ze souboru bylo ve fázi pokročilé fibrózy, 5 nemocných potom mělo HCC již před zahájením léčby. Medián sledovaného období od ukončení léčby byl 2,8 roku. Ukázalo se, že nemocní, u kterých bylo dosaženo SVR, měli signifikantně nižší riziko rozvoje HCC než ti, kteří SVR nedosáhli (2,9 % vs. 15,9 %). Tento fakt je o to zajímavější, že pokud nemocní s pokročilou jaterní fibrózou zaznamenali SVR, tak vykázali srovnatelné riziko vzniku HCC jako ostatní pacienti. Dosažení SVR na kombinaci ribavirinu a interferonu beta tak působí protektivně proti rozvoji hepatocelulárního karcinomu.

Ribavirin je guanosinový analog, který blokuje syntézu virové RNA. Kromě léčby hepatitidy C se používá také u nemocných infikovaných RSV, viry hemoragických horeček a dalšími RNA-viry. Zajímavé je, že látka má účinnost i proti některým DNA-virům, jejíž mechanismus nebyl dosud plně objasněn. Díky svému širokému použití a vysoké incidenci hepatitidy C byl ribavirin zařazen na seznam základních farmak Světové zdravotnické organizace WHO.

(ond)

Zdroj:
Ikezaky H. et al. Efficacy of interferon-beta plus ribavirin combination treatment on the development of hepatocellular carcinoma by Japanese patients with chronic hepatitis C. Hepatol Res.– publikováno online 17. července 2015; doi: 10.1111/hepr.12555.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Prediktory rizika anémie a setrvalé virologické odpovědi při léčbě chronické hepatitidy C

Prediktory rizika anémie a setrvalé virologické odpovědi při léčbě chronické hepatitidy C

Pegylovaný interferon alfa-2b a ribavirin v terapii chronické hepatitidy C u pacientů s rychlou virologickou odpovědí

Pegylovaný interferon alfa-2b a ribavirin v terapii chronické hepatitidy C u pacientů s rychlou virologickou odpovědí

Menopauza a obezita jsou spojeny s relapsem chronické hepatitidy C u pacientů léčených pegylovaným interferonem s ribavirinem

Menopauza a obezita jsou spojeny s relapsem chronické hepatitidy C u pacientů léčených pegylovaným interferonem s ribavirinem

Zvládnutí neuropsychiatrických nežádoucích účinků antivirové léčby hepatitidy C umožňuje dosáhnout trvalé virologické odpovědi

Zvládnutí neuropsychiatrických nežádoucích účinků antivirové léčby hepatitidy C umožňuje dosáhnout trvalé virologické odpovědi

Výsledky léčby HCV genotypu 1 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu u pacientů s nekonzistentním vývojem odpovědi na léčbu mezi týdny 4 a 12

Výsledky léčby HCV genotypu 1 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu u pacientů s nekonzistentním vývojem odpovědi na léčbu mezi týdny 4 a 12

Poruchy nálady při léčbě hepatitidy C: Víte, jak se cítí váš pacient?

Poruchy nálady při léčbě hepatitidy C: Víte, jak se cítí váš pacient?

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Odvykání kouření