Přeskočit navigaci

Ribavirin s interferonem beta chrání před rozvojem hepatocelulárního karcinomu

Léčba nemocných s chronickou hepatitidou C se opírá především o moderní farmakologické kombinace s tím, že cílem je co nejdůslednější eliminace viru HCV z organismu. Kromě toho jsou na léčbu kladeny nároky ve smyslu zpomalení progrese jaterní cirhózy, snížení rizika vzniku hepatocelulárního karcinomu (HCC) a omezení dalších komplikací. Určitou metou je potom dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) ve 12. týdnu od ukončení léčby.

Ribavirin s interferonem beta chrání před rozvojem hepatocelulárního karcinomu

Použití kombinace syntetického nukleosidového analogu ribavirinu s interferonem beta sledovala recentní retrospektivní multicentrická studie japonských autorů, uveřejněná letos v časopise Hepatology Research. Tento režim byl v jejím rámci podáván 124 nemocným s chronickou hepatitidou C, hodnocen byl především vliv na snížení rizika HCC. 61 pacientů ze souboru bylo ve fázi pokročilé fibrózy, 5 nemocných potom mělo HCC již před zahájením léčby. Medián sledovaného období od ukončení léčby byl 2,8 roku. Ukázalo se, že nemocní, u kterých bylo dosaženo SVR, měli signifikantně nižší riziko rozvoje HCC než ti, kteří SVR nedosáhli (2,9 % vs. 15,9 %). Tento fakt je o to zajímavější, že pokud nemocní s pokročilou jaterní fibrózou zaznamenali SVR, tak vykázali srovnatelné riziko vzniku HCC jako ostatní pacienti. Dosažení SVR na kombinaci ribavirinu a interferonu beta tak působí protektivně proti rozvoji hepatocelulárního karcinomu.

Ribavirin je guanosinový analog, který blokuje syntézu virové RNA. Kromě léčby hepatitidy C se používá také u nemocných infikovaných RSV, viry hemoragických horeček a dalšími RNA-viry. Zajímavé je, že látka má účinnost i proti některým DNA-virům, jejíž mechanismus nebyl dosud plně objasněn. Díky svému širokému použití a vysoké incidenci hepatitidy C byl ribavirin zařazen na seznam základních farmak Světové zdravotnické organizace WHO.

(ond)

Zdroj:
Ikezaky H. et al. Efficacy of interferon-beta plus ribavirin combination treatment on the development of hepatocellular carcinoma by Japanese patients with chronic hepatitis C. Hepatol Res.– publikováno online 17. července 2015; doi: 10.1111/hepr.12555.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Antivirová terapie chronické hepatitidy C zlepšuje neurokognitivní funkce

Antivirová terapie chronické hepatitidy C zlepšuje neurokognitivní funkce

Virus hepatitidy C ve spojení s alkoholem mění prezentaci antigenu jaterními buňkami

Virus hepatitidy C ve spojení s alkoholem mění prezentaci antigenu jaterními buňkami

Hepatitida C zvyšuje riziko karcinomu jater

Hepatitida C zvyšuje riziko karcinomu jater

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Diabetes mellitus je spojen se zhoršenou odpovědí na antivirovou terapii u infekce chronickou hepatitidou C

Diabetes mellitus je spojen se zhoršenou odpovědí na antivirovou terapii u infekce chronickou hepatitidou C

Terapie chronické hepatitidy C a myelodysplastického syndromu kombinací peginterferonu s ribavirinem

Terapie chronické hepatitidy C a myelodysplastického syndromu kombinací peginterferonu s ribavirinem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Láká vás vyzkoušet vodní dýmku? Pak pozor nejen na infekce!