Přeskočit navigaci

Léčba pegylovaným interferonem alfa a ribavirinem u dětí s chronickou hepatitidou C

Chronická hepatitida C (CHC) je v pediatrické praxi celkem vzácná, i když se odhaduje, že v celé Evropě žije asi 65 000 dětí trpících tímto onemocněním.

Léčba pegylovaným interferonem alfa a ribavirinem u dětí s chronickou hepatitidou C

Chronická hepatitida C (CHC) je v pediatrické praxi celkem vzácná, i když se odhaduje, že v celé Evropě žije asi 65 000 dětí trpících tímto onemocněním. Léčba interferonem alfa a ribavirinem je, podobně jako u dospělých, velmi úspěšná.

Úvod studie

V největším riziku infekce jsou děti matek trpících hepatitidou C a chronicky nemocné děti, které se mohou nakazit krevními deriváty. Vertikální přenos je dominantním zdrojem pediatrických HCV infekcí, přičemž k přenosu dochází asi ve 2–5 % případů u těhotných s prokazatelnou viremií během těhotenství. CHC se vyvine u 55–80 % nakažených dětí, prevalence ve vyspělých zemích je 0,1–0,4 %. Kvůli obavám o bezpečnost dětí je léčba kontraindikována do 3 let věku, do té doby také existuje možnost spontánní clearance virové infekce. U starších dětí s CHC hrozí riziko rozvoje cirhózy ve 20 % případů a hepatocelulárního karcinomu ve 2–5 % případů.

Metody studie

Výzkum retrospektivně porovnával výsledky léčby u 30 dětských pacientů (13 dívek a 17 chlapců) léčených v letech 2003–2010. Deset pacientů bylo léčeno pegylovaným IFN-α 2a (180 mg/m2 jednou týdně) a ribavirinem (15 mg/kg jednou denně), 20 pacientů bylo léčeno IFN-α 2b (1,5 mg/kg jednou týdně) a ribavirinem (15 mg/kg jednou denně). Použití interferonu 2a nebo 2b záviselo na druhu pacientova pojištění. Pro pacienty s genotypem 2 nebo 3 trvala léčba 24 týdnů (celkem 7 pacientů) a 48 týdnů trvala pro pacienty s genotypem 1 (23 pacientů).

Výsledky studie

Celkem 20 pacientů (67 %) dosáhlo trvalé virologické odpovědi, přičemž úspěšnost léčby u pegylovaného IFN-α 2a byla 90 % a u IFN-α 2b byla 55 %. Na první pohled se zdá, že úspěšnost v léčbě interferony se výrazně lišila, ale mezi skupinami nebyl po statistickém přepočtu významnější rozdíl. U pacientů s genotypem 1 byla úspěšnost léčby 56,5 %, u ostatních typů 100 %. Rozdílná pohlaví nehrála při léčbě žádnou roli, stejně tak byl bezvýznamný i věkový rozdíl jednotlivých pacientů. 25 pacientů (83 %) trpělo alespoň jedním z vedlejších účinků léčby. Všichni pacienti až na jednoho trpěli leukopenií, 6 z nich bylo také anemických a 1 měl trombocytopenii.

Kombinovaná terapie pegylovaným interferonem alfa a ribavirinem se u dětí zdá být stejně úspěšná jako u dospělých pacientů. Léčba IFN-α 2a bude mít nejspíše určité benefity oproti léčbě IFN-α 2b.

(holi)

Zdroj: Irit Rosen, Michal Kori, et al. Pegylated Interferon Alfa And Ribavirin For Children With Chronic Hepatitis C. World J Gastroenterol 2013 February 21; 19 (7): 1098–1103; doi: 10.3748/wjg.v19.i7.1098

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Zvýšený únik Ca2+ ze zásob endoplazmatického retikula je indukován proteinem NS5A

Zvýšený únik Ca2+ ze zásob endoplazmatického retikula je indukován proteinem NS5A

Výchozí hodnota MELD skóre v souvislosti s dekompenzací jaterní cirhózy během terapie HCV

Výchozí hodnota MELD skóre v souvislosti s dekompenzací jaterní cirhózy během terapie HCV

Kontrola anémie spojené s terapií chronické infekce HCV

Kontrola anémie spojené s terapií chronické infekce HCV

Odpovídavost na terapii pegylovaným interferonem s ribavirinem a s ní spjatá délka terapie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Odpovídavost na terapii pegylovaným interferonem s ribavirinem a s ní spjatá délka terapie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Terapie chronické hepatitidy C interferonem alfa-2b u pacientů s thalasemií major

Terapie chronické hepatitidy C interferonem alfa-2b u pacientů s thalasemií major

Hepatocelulární karcinom u pacientů s nealkoholickou steatohepatitidou

Hepatocelulární karcinom u pacientů s nealkoholickou steatohepatitidou

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Nemoci srdce