Přeskočit navigaci

Odpověď na léčbu interferonem a incidence abnormálních hladin glukózy

V letos publikovaném článku zveřejňují autoři výsledky týkající se souvislosti mezi poruchou metabolismu glukózy a dosažením odpovědi na léčbu.

Odpověď na léčbu interferonem a incidence abnormálních hladin glukózy

V letos publikovaném článku zveřejňují autoři výsledky týkající se souvislosti mezi poruchou metabolismu glukózy a dosažením odpovědi na léčbu. Je zvýšený výskyt diabetu u pacientů s chronickou hepatitidou typu C příčinou špatné odpovědi na léčbu, nebo jejím důsledkem?

Chronická hepatitida C a diabetes mellitus

Prevalence inzulinové rezistence je vyšší u osob s chronickou hepatitidou typu C než u pacientů s jinými jaterními chorobami. Ví se také, že clearance viru po úspěšné léčbě závisí na přítomnosti inzulinové rezistence u léčených osob. Co však nebylo dosud tak pečlivě zkoumáno, je souvislost přímo mezi změnami hladin glukózy a odpovědí na léčbu.

Cílem nového výzkumu proto bylo:

  1. Určení vlivu dosažení dostatečné odpovědi na léčbu na výskyt poruchy glukózové tolerance či přímo výskyt diabetu typu 2.
  2. Určení možného vlivu abnormalit hladiny glukózy na dosažení dostatečného snížení virové nálože.

Velký soubor pacientů

Vědci zkoumali 1059 pacientů s chronickou hepatitidou typu C. Celkem 734 z nich mělo normální hladinu glukózy, 218 mělo poruchu glukózové tolerance a 107 mělo diabetes mellitus typu 2. Léčba interferonem v kombinaci s ribavirinem probíhala po dobu minimálně 24 nebo 48 týdnů, podle genotypu viru.

Souvislost mezi odpovědí na léčbu a hladinou glukózy se potvrdila:

  • Dosažení odpovědi na léčbu bylo významně častější ve skupině osob s normální hladinou glukózy.
  • Abnormální hladiny glukózy se vyskytovaly u 24 % nonresponderů a u 11 % lidí se stálou odpovědí na léčbu.
  • Výskyt poruchy glukózové tolerance či cukrovky 2. typu a stupeň fibrózy jater negativně ovlivňovaly šanci na dosažení léčebného účinku.

Léčebná opatření

Dosažení stálé odpovědi na léčbu snižuje riziko rozvoje poruchy glukózové tolerance a diabetu 2 typu u nemocných s chronickou hepatitidou typu C. Alterovaný metabolismus glukózy negativně ovlivňuje odpověď organismu na léčbu a snižuje pravděpodobnost dosažení stálé redukce virové nálože. Je proto nezbytné všímat si pozorně v léčbě chronické hepatitidy hladin glukózy v krvi a předcházet režimovými opatřeními zhoršení glukózového metabolismu. Před zahájením léčby je zřejmě vhodné nejprve pacienta zajistit stran stabilizace koncentrace glukózy na hladinách blížících se normě.

(hul)

Zdroj: M. Romero-Gómez, et al. Effect of sustained virological response to treatment on the incidence of abnormal glucose values in chronic hepatitis. J Hepatology 2008;48:721–727.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Hladina RNA viru hepatitidy C po dvou týdnech léčby telaprevirem/boceprevirem dobře predikuje výslednou virologickou odpověď

Hladina RNA viru hepatitidy C po dvou týdnech léčby telaprevirem/boceprevirem dobře predikuje výslednou virologickou odpověď

Kontrola anémie spojené s terapií chronické infekce HCV

Kontrola anémie spojené s terapií chronické infekce HCV

Účinnost a bezpečnost terapie pegylovaným interferonem u dětí a dospívajících – výsledky metaanalýzy

Účinnost a bezpečnost terapie pegylovaným interferonem u dětí a dospívajících – výsledky metaanalýzy

Terapie chronické hepatitidy C u hemodialyzovaných pacientů

Terapie chronické hepatitidy C u hemodialyzovaných pacientů

Léčba rekurentní infekce virové hepatitidy C boceprevirem a telaprevirem u sedmi pacientů s koinfekcí HIV a HCV po transplantaci jater

Léčba rekurentní infekce virové hepatitidy C boceprevirem a telaprevirem u sedmi pacientů s koinfekcí HIV a HCV po transplantaci jater

Rizikové faktory vzniku infekce při terapii Pegintronem

Rizikové faktory vzniku infekce při terapii Pegintronem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta