Přeskočit navigaci

Nízké dávky pegylovaného interferonu α-2b v kombinaci se zvyšujícími se dávkami ribavirinu u starších pacientů s chronickou hepatitidou C

Starší pacienti s chronickou hepatitidou C (HCV) nemohou být léčeni standardní kombinací pegylovaného interferonu (PEG-IFN) a ribavirinu (RBV). Japonská studie hodnotila bezpečnost a účinnost léčby nízkými dávkami PEG-IFN α-2b v kombinaci s nízkými a zvyšujícími se dávkami RBV u starších pacientů s vysokou náloží HCV genotypu 1.

Nízké dávky pegylovaného interferonu α-2b v kombinaci se zvyšujícími se dávkami ribavirinu u starších pacientů s chronickou hepatitidou C

Jednalo se o randomizovanou kontrolovanou studii, která se týkala 32 pacientů ve věku ≥ 60 let. Pacienti byli randomizováni do skupiny užívající standardní dávky PEG-IFN (skupina 1) nebo do skupiny léčené nízkými dávkami PEG-IFN (skupina 2), obojí v kombinaci s nízkými a postupně se zvyšujícími dávkami ribavirinu.

Lepší virologické odpovědi bylo dosaženo u 1. skupiny. V této skupině lepší odpovědi na léčbu dosahovali muži než ženy, a to v časné fázi léčby i 24 týdnů po léčbě (p = 0,008). Mezi oběma skupinami nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl ve virologické odpovědi u mužů a u žen. Léčbu dokončilo více pacientů ve skupině 2 (31 % ve skupině 2 vs. 13 % ve skupině 1, p = 0,200). Změna dávky ribavirinu byla častěji nutná u skupiny 2 než u skupiny 1 (69 % ve druhé skupině vs. 88 % ve skupině první, p = 0,200).

Tato data naznačují, že kombinační terapie nízkodávkovým PEG-IFN s nízkými či zvyšujícími se dávkami RBV může být u starších pacientů lepší a bezpečnější než standardní terapie. A to bez negativního vlivu na výsledek léčby.

(epa)

Zdroj:
Iwasaki Y., Okamoto R. I., Ishii Y., et al. Randomized trial of low-dose peginterferon α-2b plus low and escalating doses of ribavirin in older patients with chronic hepatitis C with high viral load genotype 1. J Med Virol. 2015 May 22; doi: 10.1002/jmv.24276. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Zvýšení snášenlivosti protivirové léčby při recidivě hepatitidy C po transplantaci jater

Zvýšení snášenlivosti protivirové léčby při recidivě hepatitidy C po transplantaci jater

3-nitrotyrosin jako biomarker minimální jaterní encefalopatie u pacientů s jaterní cirhózou

3-nitrotyrosin jako biomarker minimální jaterní encefalopatie u pacientů s jaterní cirhózou

Výsledky studie SPRINT-2 a RESPOND 2

Výsledky studie SPRINT-2 a RESPOND 2

Koinfekce HCV a HIV je terapeutický oříšek vyžadující spolupráci hepatologa

Koinfekce HCV a HIV je terapeutický oříšek vyžadující spolupráci hepatologa

Rizikové faktory vertikálního přenosu viru hepatitidy C

Rizikové faktory vertikálního přenosu viru hepatitidy C

Vliv genového polymorfismu IL-1β na trvalou odpověď u protivirové léčby chronické hepatitidy B u Číňanů

Vliv genového polymorfismu IL-1β na trvalou odpověď u protivirové léčby chronické hepatitidy B u Číňanů

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR