Přeskočit navigaci

Boceprevir – novinka v léčbě chronické hepatitidy C

V časopise Therapeutic Advances in Gastroenterology byl v květnu 2012 publikován volně přístupný článek o novém nestrukturálním inhibitoru proteázy viru hepatitidy C.

Boceprevir – novinka v léčbě chronické hepatitidy C

V časopise Therapeutic Advances in Gastroenterology byl v květnu 2012 publikován volně přístupný článek o novém nestrukturálním inhibitoru proteázy viru hepatitidy C (HCV), který v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem znamená velký krok kupředu v léčbě pacientů s infekcí HCV genotypu 1.

Chronická hepatitida C (CHC) je významnou příčinou morbidity i mortality na celém světě, přičemž cirhóza jater související s touto infekcí je nejčastější indikací k transplantaci jater a hlavní příčinou narůstající incidence hepatocelulárního karcinomu. V léčbě CHC se používají nespecifické imunomodulační léky, které stimulují imunitní systém a inhibují replikaci viru. Standardní léčbou je dvojkombinace pegylovaného interferonu a ribavirinu, která vede k trvalé odpovědi na léčbu u 40–50 % pacientů s infekcí genotypem 1 a u 80 % pacientů s genotypy 2 a 3.

Nedávno byla prokázána účinnost nových léků působících přímo proti viru. Patří mezi ně i boceprevir, nový nestrukturální 3 (NS3) inhibitor proteázy HCV, který prokázal silnou účinnost proti replikaci tohoto viru. V klinických studiích II. a III. fáze vedl boceprevir v dávce 800 mg třikrát denně v kombinaci s interferonem a ribavirinem k vyššímu podílu pacientů s infekcí HCV genotypu 1, u nichž bylo dosaženo trvalé odpovědi na léčbu. Tento vyšší podíl odpovědi na léčbu byl zjištěn u nově léčených pacientů, u pacientů s relapsem i u pacientů s částečnou a nulovou odpovědí na předchozí léčbu. Vedlejší účinky bocepreviru přidaného do kombinace s interferonem a ribavirinem byly podobné jako při podávání standardní dvojkombinace až na vyšší výskyt anémie.

Boceprevir byl nedávno schválen k léčbě CHC genotypu 1 v kombinaci s peginterferonem alfa a ribavirinem u dospělých pacientů s kompenzovaným onemocněním jater, kteří nebyli dříve léčeni nebo u kterých selhala předchozí léčba.

(zza)

Zdroj: Kwo P. Y. Boceprevir: a novel nonstructural 3 (NS3) protease inhibitor for the treatment of chronic hepatitis C infection. Therap Adv Gastroenterol. 2012 May; 5 (3): 179–88.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Vliv polymorfizmů genu pro interleukin 28B na účinnost léčby interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 3

Vliv polymorfizmů genu pro interleukin 28B na účinnost léčby interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 3

Důležitost podávání interferonu u starších osob

Důležitost podávání interferonu u starších osob

Klasický terapeutický postup léčby hepatitidy C u pacientů s HIV?

Klasický terapeutický postup léčby hepatitidy C u pacientů s HIV?

Přímo působící antivirotika v léčbě chronické hepatitidy C – problémy a budoucnost

Přímo působící antivirotika v léčbě chronické hepatitidy C – problémy a budoucnost

Proteázové inhibitory v léčbě chronické hepatitidy C genotypu 1

Proteázové inhibitory v léčbě chronické hepatitidy C genotypu 1

Vývoj a validace metody pro stanovení ribavirinu v suché kapce krve

Vývoj a validace metody pro stanovení ribavirinu v suché kapce krve

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta