Přeskočit navigaci

Sérová hladina ALT u pacientů s chronickou hepatitidou C

Ačkoli je sérová aktivita alaninaminotransferázy  důležitým ukazatelem léčby chronické hepatitidy C , faktory ovlivňující její sérovou hladinu nejsou v současnosti plně objasněny.

Sérová hladina ALT u pacientů s chronickou hepatitidou C

Ačkoli je sérová aktivita alaninaminotransferázy (ALT) důležitým ukazatelem léčby chronické hepatitidy C (CHC), faktory ovlivňující její sérovou hladinu nejsou v současnosti plně objasněny. Spojitostí a vzájemnou souvislostí mezi hladinami ALT a klinickými, histologickými a virologickými faktory u pacientů s CHC se zabývala studie japonských autorů publikovaná v aktuálním čísle časopisu Journal of Gastroenterology.

Autoři retrospektivně hodnotili 256 pacientů s CHC, kterým byla provedena jaterní biopsie. Pacienti byli následně rozděleni podle sérových hladin ALT do tří skupin: normální nebo minimální elevace ALT (< 40 IU/l), mírná (40–80 IU/l) a střední až závažná elevace ALT (≥ 80 IU/l). V době provedení biopsie byly také zaznamenány demografické a laboratorní údaje.

Ve všech bioptických vzorcích jater byly hodnoceny známky fibrózy, zánětu a steatózy. Glukózový metabolismus byl hodnocen pomocí různých ukazatelů včetně orálního testu glukózové tolerance či homeostatického modelu inzulínové rezistence (HOMA-IR). U 180 pacientů bylo navíc měřeno množství viscerálního tuku pomocí CT vyšetření břicha.

Logistická regresní analýza prokázala, že vyšší hladiny ALT v séru byly významně spojeny s mužským pohlavím, nižší hodnotou HDL cholesterolu, vyšším HOMA-IR a vyšším stupněm histologických známek zánětu a steatózy. Navíc byly HOMA-IR, HDL cholesterol a jaterní cirhóza spojeny s akumulací viscerálního tuku.

Metabolické faktory, stejně jako pohlaví a zánětlivé postižení jater, jsou u pacientů s chronickou hepatitidou C nezávislými rizikovými faktory elevace sérové hladiny ALT. Ke snížení hladiny ALT by tedy mohlo vést právě ovlivnění zmiňovaných metabolických faktorů.

(mik)

Zdroj: Kobayashi Y., Kawaguchi Y., Mizuta T., Kuwashiro T., Oeda S., Oza N., Takahashi H., Iwane S., Eguchi Y., Anzai K., Ozaki I., Fujimoto K.: Metabolic factors are associated with serum alanine aminotransferase levels in patients with chronic hepatitis C. J Gastroenterol. Publikováno on-line 3. listopadu 2010.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Léčba peginterferonem a ribavirinem u pacientů koinfikovaných virem hepatitidy C a HIV – výsledky studie OPERA

Léčba peginterferonem a ribavirinem u pacientů koinfikovaných virem hepatitidy C a HIV – výsledky studie OPERA

Terapie chronické hepatitidy C a myelodysplastického syndromu kombinací peginterferonu s ribavirinem

Terapie chronické hepatitidy C a myelodysplastického syndromu kombinací peginterferonu s ribavirinem

Novinky ve strategii léčby pegylovaným interferonem

Novinky ve strategii léčby pegylovaným interferonem

Prospektivní hodnocení progrese jaterní fibrózy pomocí jaterní biopsie

Prospektivní hodnocení progrese jaterní fibrózy pomocí jaterní biopsie

Nestrukturální protein A5 viru hepatitidy C zvyšuje upregulací expresi genu NS5ATP9

 Nestrukturální protein A5 viru hepatitidy C zvyšuje upregulací expresi genu NS5ATP9

Může steatóza a steatohepatitida ovlivnit dosažení setrvalé virologické odpovědi?

Může steatóza a steatohepatitida ovlivnit dosažení setrvalé virologické odpovědi?

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Kam za teplem? Nejoblíbenější destinace českých cestovatelů