Přeskočit navigaci

Sérová hladina ALT u pacientů s chronickou hepatitidou C

Ačkoli je sérová aktivita alaninaminotransferázy  důležitým ukazatelem léčby chronické hepatitidy C , faktory ovlivňující její sérovou hladinu nejsou v současnosti plně objasněny.

Sérová hladina ALT u pacientů s chronickou hepatitidou C

Ačkoli je sérová aktivita alaninaminotransferázy (ALT) důležitým ukazatelem léčby chronické hepatitidy C (CHC), faktory ovlivňující její sérovou hladinu nejsou v současnosti plně objasněny. Spojitostí a vzájemnou souvislostí mezi hladinami ALT a klinickými, histologickými a virologickými faktory u pacientů s CHC se zabývala studie japonských autorů publikovaná v aktuálním čísle časopisu Journal of Gastroenterology.

Autoři retrospektivně hodnotili 256 pacientů s CHC, kterým byla provedena jaterní biopsie. Pacienti byli následně rozděleni podle sérových hladin ALT do tří skupin: normální nebo minimální elevace ALT (< 40 IU/l), mírná (40–80 IU/l) a střední až závažná elevace ALT (≥ 80 IU/l). V době provedení biopsie byly také zaznamenány demografické a laboratorní údaje.

Ve všech bioptických vzorcích jater byly hodnoceny známky fibrózy, zánětu a steatózy. Glukózový metabolismus byl hodnocen pomocí různých ukazatelů včetně orálního testu glukózové tolerance či homeostatického modelu inzulínové rezistence (HOMA-IR). U 180 pacientů bylo navíc měřeno množství viscerálního tuku pomocí CT vyšetření břicha.

Logistická regresní analýza prokázala, že vyšší hladiny ALT v séru byly významně spojeny s mužským pohlavím, nižší hodnotou HDL cholesterolu, vyšším HOMA-IR a vyšším stupněm histologických známek zánětu a steatózy. Navíc byly HOMA-IR, HDL cholesterol a jaterní cirhóza spojeny s akumulací viscerálního tuku.

Metabolické faktory, stejně jako pohlaví a zánětlivé postižení jater, jsou u pacientů s chronickou hepatitidou C nezávislými rizikovými faktory elevace sérové hladiny ALT. Ke snížení hladiny ALT by tedy mohlo vést právě ovlivnění zmiňovaných metabolických faktorů.

(mik)

Zdroj: Kobayashi Y., Kawaguchi Y., Mizuta T., Kuwashiro T., Oeda S., Oza N., Takahashi H., Iwane S., Eguchi Y., Anzai K., Ozaki I., Fujimoto K.: Metabolic factors are associated with serum alanine aminotransferase levels in patients with chronic hepatitis C. J Gastroenterol. Publikováno on-line 3. listopadu 2010.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Navzdory komplikacím panuje ohledně vývoje nových léků k léčbě hepatitidy C spíše optimismus

Navzdory komplikacím panuje ohledně vývoje nových léků k léčbě hepatitidy C spíše optimismus

Exprese genů v jaterní tkáni jako prediktor odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Exprese genů v jaterní tkáni jako prediktor odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Nestrukturální protein A5 viru hepatitidy C zvyšuje upregulací expresi genu NS5ATP9

 Nestrukturální protein A5 viru hepatitidy C zvyšuje upregulací expresi genu NS5ATP9

Faktory ovlivňující odpověď pacientů s HCV na boceprevir – výsledky studií SPRINT-2 a RESPOND-2

Faktory ovlivňující odpověď pacientů s HCV na boceprevir – výsledky studií SPRINT-2 a RESPOND-2

Antivirová terapie rekurentní HCV infekce po transplantaci jater

Antivirová terapie rekurentní HCV infekce po transplantaci jater

Míra zánětlivého postižení jater v předvídání odpovědi na léčbu interferonem alfa a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Míra zánětlivého postižení jater v předvídání odpovědi na léčbu interferonem alfa a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Křečové žíly