Přeskočit navigaci

Antivirová léčba chronické hepatitidy C u pacientů s cirhózou

Pacienti s chronickou hepatitidou C (HCV) a pokročilou fibrózou nebo cirhózou jsou obtížně léčitelní kombinací pegylovaného interferonu (PEG-IFN) a ribavirinu (RBV). I u těchto pacientů je ovšem léčba jedinou možností, jak zabránit rozvoji komplikací (dekompenzaci cirhózy, hepatocelulárnímu karcinomu). Naději těmto pacientům poskytují přímo působící antivirotika (DAAs).

Antivirová léčba chronické hepatitidy C u pacientů s cirhózou

Do první generace DAAs patří boceprevir a telaprevir, které inhibují proteázu HCV NS3/4A. V kombinaci s PEG-IFN/RBV zlepšily ve srovnání s režimy obsahujícími pouze IFN/RBV dosažení setrvalé virologické odpovědi a byly pacienty s HCV genotypu 1 bez cirhózy či s cirhózou kompenzovanou dobře tolerovány. U předchozích nonrespondérů byla však jejich účinnost nižší a limitované je i jejich použití u pacientů s cirhózou.

Druhá generace DAAs zahrnuje inhibitory proteázy HCV NS3/4A, inhibitory HCV NS5A a inhibitory HCV NS5B. Tyto léky jsou používány i v alternativních režimech s IFN či bez něj a s RBV či bez něj. Režimy založené na IFN jsou dobře tolerované a velmi efektivní zvláště u pacientů dříve neléčených či pacientů po relapsu, u nonrespondérů a pacientů s cirhózou je i zde účinnost nižší.

IFN je kontraindikován u pacientů s dekompenzovanou cirhózou, v současnosti se tedy hledá optimální léčebná strategie i pro tyto pacienty. Naději přinášejí režimy bez IFN, tedy kombinace RBV a jednoho nebo více DAAs, které by mohly být použity i u dříve neléčitelných pacientů. Některé probíhající klinické studie přinášejí dobré výsledky stran bezpečnosti i účinnosti u pacientů s cirhózou i bez ní.

Léčebná doporučení pro pacienty s chronickou HCV se neustále vyvíjejí, zvláště u pacientů s pokročilým jaterním onemocněním. V budoucnu se očekává, že pro tyto pacienty budou k dispozici režimy bez IFN a RBV založené na DAAs.

(epa)

Zdroj:
Nakamoto S., Kanda T., Shirasawa H., Yokosuka O. Antiviral therapies for chronic hepatitis C virus infection with cirrhosis. World J Hepatol. 2015 May 18; 7 (8): 1133–41; doi: 10.4254/wjh.v7.i8.1133.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Peginterferon alfa-2b, boceprevir a ribavirin v terapii koinfekce HCV a HIV

Peginterferon alfa-2b, boceprevir a ribavirin v terapii koinfekce HCV a HIV

Souhrn publikovaných výsledků s boceprevirem v léčbě chronické hepatitidy C

Souhrn publikovaných výsledků s boceprevirem v léčbě chronické hepatitidy C

Léčba anémie u kombinované terapie chronické virové hepatitidy C: snížené dávky ribavirinu vs. erytropoetin

Léčba anémie u kombinované terapie chronické virové hepatitidy C: snížené dávky ribavirinu vs. erytropoetin

Odpovídavost na terapii pegylovaným interferonem s ribavirinem a s ní spjatá délka terapie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Odpovídavost na terapii pegylovaným interferonem s ribavirinem a s ní spjatá délka terapie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Dentální obtíže oddalují zahájení terapie interferonem u pacientů s VHC

Dentální obtíže oddalují zahájení terapie interferonem u pacientů s VHC

Léčba PEG-interferonem a ribavirinem u rekurence hepatitidy C genotypu 2 nebo 3 po jaterní transplantaci

Léčba PEG-interferonem a ribavirinem u rekurence hepatitidy C genotypu 2 nebo 3 po jaterní transplantaci

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Láká vás vyzkoušet vodní dýmku? Pak pozor nejen na infekce!