Přeskočit navigaci

Antivirová léčba chronické hepatitidy C u pacientů s cirhózou

Pacienti s chronickou hepatitidou C (HCV) a pokročilou fibrózou nebo cirhózou jsou obtížně léčitelní kombinací pegylovaného interferonu (PEG-IFN) a ribavirinu (RBV). I u těchto pacientů je ovšem léčba jedinou možností, jak zabránit rozvoji komplikací (dekompenzaci cirhózy, hepatocelulárnímu karcinomu). Naději těmto pacientům poskytují přímo působící antivirotika (DAAs).

Antivirová léčba chronické hepatitidy C u pacientů s cirhózou

Do první generace DAAs patří boceprevir a telaprevir, které inhibují proteázu HCV NS3/4A. V kombinaci s PEG-IFN/RBV zlepšily ve srovnání s režimy obsahujícími pouze IFN/RBV dosažení setrvalé virologické odpovědi a byly pacienty s HCV genotypu 1 bez cirhózy či s cirhózou kompenzovanou dobře tolerovány. U předchozích nonrespondérů byla však jejich účinnost nižší a limitované je i jejich použití u pacientů s cirhózou.

Druhá generace DAAs zahrnuje inhibitory proteázy HCV NS3/4A, inhibitory HCV NS5A a inhibitory HCV NS5B. Tyto léky jsou používány i v alternativních režimech s IFN či bez něj a s RBV či bez něj. Režimy založené na IFN jsou dobře tolerované a velmi efektivní zvláště u pacientů dříve neléčených či pacientů po relapsu, u nonrespondérů a pacientů s cirhózou je i zde účinnost nižší.

IFN je kontraindikován u pacientů s dekompenzovanou cirhózou, v současnosti se tedy hledá optimální léčebná strategie i pro tyto pacienty. Naději přinášejí režimy bez IFN, tedy kombinace RBV a jednoho nebo více DAAs, které by mohly být použity i u dříve neléčitelných pacientů. Některé probíhající klinické studie přinášejí dobré výsledky stran bezpečnosti i účinnosti u pacientů s cirhózou i bez ní.

Léčebná doporučení pro pacienty s chronickou HCV se neustále vyvíjejí, zvláště u pacientů s pokročilým jaterním onemocněním. V budoucnu se očekává, že pro tyto pacienty budou k dispozici režimy bez IFN a RBV založené na DAAs.

(epa)

Zdroj:
Nakamoto S., Kanda T., Shirasawa H., Yokosuka O. Antiviral therapies for chronic hepatitis C virus infection with cirrhosis. World J Hepatol. 2015 May 18; 7 (8): 1133–41; doi: 10.4254/wjh.v7.i8.1133.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Výsledky screeningu hepatitidy C u rizikové skupiny pacientů po kardiální operaci

Výsledky screeningu hepatitidy C u rizikové skupiny pacientů po kardiální operaci

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Identifikace pacientů s chronickou hepatitidou C vyžadujících léčbu trojkombinací

Identifikace pacientů s chronickou hepatitidou C vyžadujících léčbu trojkombinací

Depresivní symptomy u pacientů s chronickou hepatitidou typu C

 Depresivní symptomy u pacientů s chronickou hepatitidou typu C

Polyarteritis nodosa asociovaná s hepatitidou C

Polyarteritis nodosa asociovaná s hepatitidou C

Diabetes zdvojnásobuje riziko hepatocelulárního karcinomu u pacientů s rozvinutou hepatitidou

Diabetes zdvojnásobuje riziko hepatocelulárního karcinomu u pacientů s rozvinutou hepatitidou

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci