Přeskočit navigaci

Také narkomani profitují z moderních kombinací v léčbě hepatitidy C

Virová hepatitida C je chronické onemocnění, které signifikantně snižuje kvalitu života nakažených. Přenáší se především krevní cestou a skupinou, která je tak ve zvýšeném ohrožení, jsou uživatelé intravenózně aplikovaných návykových látek. Použití trojité kombinace s boceprevirem nebo telaprevirem v této populaci se věnovala studie uveřejněná letos v časopise Journal of Medical Virology.

Také narkomani profitují z moderních kombinací v léčbě hepatitidy C

Boceprevir je proteázový inhibitor, který reverzibilně blokuje enzym NS3/4A viru hepatitidy C (HCV) a tím zabraňuje proteolytickému štěpení virového polyproteinu. Důsledkem je omezení replikace viru a snížení jeho kopií v hostitelském organismu. Látka je většinou užívána v kombinačním režimu s peginterferonem alfa a ribavirinem. Účinek bocepreviru byl popsán například v sériích klinických studií SPRINT a RESPOND.

Intravenózní uživatelé drog představují rizikové nemocné. Do klinických studií jsou zařazováni jen omezeně, a to jak ze zdravotních, tak ze sociálních důvodů. Přitom právě oni mají zvýšené bezpečnostní nároky. Data pro použití nových kombinačních režimů v této skupině jsou tak nedostatečná. V tomto smyslu unikátní práce belgických autorů sledovala narkomany infikované HCV genotypu 1, kteří byli léčeni standardním režimem s pegylovaným interferonem a ribavirinem doplněným právě o boceprevir nebo telaprevir. Jejich výsledky byly srovnány s výsledky získanými od nemocných, kteří drogy neužívali. Studie zahrnovala celkem 179 pacientů s HCV, z toho 78 si pravidelně intravenózně aplikovalo návykové látky. 30 % nemocných už dosáhlo pokročilé fáze onemocnění (F3 a F4 dle hodnocení fibrózy) a 44 % již dostávalo antivirovou terapii v minulosti bez signifikantního rozdílu s ohledem na status užívání drog. Narkomani byli častěji infikováni genotypem 1a (67 % vs. 21 %), byli mladší a častěji se jednalo o muže.

Ukázalo se, že míra dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) byla srovnatelná mezi oběma skupinami (71 % vs. 72 %). Také selhání terapie z jiných důvodů než z nedosažení SVR bylo v obou skupinách podobné (70 % vs. 64 %). Z hlediska bezpečnosti se ve skupině narkomanů častěji objevily psychiatrické potíže (24 % vs. 11 %). I narkomani tak byli schopni trojitý terapeutický režim užívat a měli z něho srovnatelný prospěch jako nemocní, kteří drogy nebrali. Tato skupina pacientů by tak neměla být z použití moderních kombinací exkludovaná, ačkoliv se to v praxi může široce dít.

(ond)

Zdroj:
Arain A. et al Belgian experience with triple therapy with boceprevir and telaprevir in genotype 1 infected patients who inject drugs. J Med Virol. 2015 Jun 29; doi: 10.1002/jmv.24308.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Infekce virem hepatitidy C po transplantaci ledvin

Infekce virem hepatitidy C po transplantaci ledvin

Ribavirin a peginterferon jako prevence recidiv hepatocelulárního karcinomu u chronické hepatitidy C

Ribavirin a peginterferon jako prevence recidiv hepatocelulárního karcinomu u chronické hepatitidy C

Pacienti s hepatitidou C a transplantace ledvin

Pacienti s hepatitidou C a transplantace ledvin

Zkušenosti s použitím bocepreviru nebo telapreviru v léčbě rekurencí hepatitidy C po jaterní transplantaci

Zkušenosti s použitím bocepreviru nebo telapreviru v léčbě rekurencí hepatitidy C po jaterní transplantaci

Alogenní transplantace hematopoetických buněk u pacientů s hepatitidou C

Alogenní transplantace hematopoetických buněk u pacientů s hepatitidou C

Trvání setrvalé virologické odpovědi u pacientů s chronickou virovou hepatitidou C

Trvání setrvalé virologické odpovědi u pacientů s chronickou virovou hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cílená biologická léčba