Přeskočit navigaci

Diabetes mellitus je spojen se zhoršenou odpovědí na antivirovou terapii u infekce chronickou hepatitidou C

Inzulinová rezistence může podporovat vznik fibrózy u chronické hepatitidy C (HCV).

Diabetes mellitus je spojen se zhoršenou odpovědí na antivirovou terapii u infekce chronickou hepatitidou C

Inzulinová rezistence může podporovat vznik fibrózy u chronické hepatitidy C (HCV), a ukazuje se také, že v případě, kdy se nepodaří dosáhnout trvalé virologické odpovědi (SVR- sustained viral response), se inzulinová rezistence uplatňuje jako kofaktor.

Cílem popisované studie bylo především zhodnotit vliv diabetu u pacientů infikovaných HCV na tíži jaterní fibrózy a také na odpověď na antivirovou léčbu. Současně byla sledována bezpečnost léčby pegylovaným interferonem a ribavirinem v kombinované terapii (Peg IFN/RBV) u těchto pacientů.

Ve studii bylo zahrnuto 61 diabetiků, k určení nezávislých faktorů jak pokročilé fibrózy, tak selhání léčby byla stanovena kontrolní skupina v poměru 2:1.

Výsledky ukázaly, že diabetici infikovaní HCV měli častěji nejen steatózu, ale i pokročilou fibrózu. S pokročilou fibrózou souvisely nezávisle tyto faktory: věk pacienta, bělošská populace, obezita a index histologické aktivity. HCV pozitivní diabetici dosáhli SVR jen ve 23 %, zatímco HCV pozitivní nediabetici dosáhli SVR ve 46 %.

Nezávislá spojitost s nižším počtem SVR byla prokázána u diabetu genotypu 1, u vysokého výchozího virového zatížení (viral load) a u afroamerické populace. Také signifikantní nežádoucí účinky byly častější u HCV pozitivních diabetiků. Nežádoucí účinky se ve zvýšené míře nevyskytovaly u pacientů léčených Peg INF/RBV a inzulinovými senzitizéry.

Závěrem lze konstatovat, že diabetes mellitus je spojený se zhoršenou virologickou odpovědí na kombinovanou léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů infikovaných HCV. Nežádoucí vedlejší účinky byly v průběhu léčby mnohem četnější u diabetiků ve srovnání s nediabetiky.

(jos)

Zdroj: Elgouhari HM, Zein CO, Hanouneh I, Feldstein AE, Zein NN. Diabetes Mellitus Is Associated with Impaired Response to Antiviral Therapy in Chronic Hepatitis C Infection. Dig Dis Sci. Publikováno on-line před tiskem dne 16. 1. 2009.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Účinnost terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Účinnost terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Vliv genového polymorfismu IL-1β na trvalou odpověď u protivirové léčby chronické hepatitidy B u Číňanů

Vliv genového polymorfismu IL-1β na trvalou odpověď u protivirové léčby chronické hepatitidy B u Číňanů

Genetické predispozice ke vzniku hepatocelulárního karcinomu u pacientů infikovaných virem hepatitidy C

Genetické predispozice ke vzniku hepatocelulárního karcinomu u pacientů infikovaných virem hepatitidy C

Klinická účinnost a bezpečnost léčby peginterferonem alfa a ribavirinem u cirhotických pacientů s virovou hepatitidou C

Klinická účinnost a bezpečnost léčby peginterferonem alfa a ribavirinem u cirhotických pacientů s virovou hepatitidou C

Aktivace imunitního systému mozku při hepatitidě C souvisí s postižením kognitivních funkcí nemocných

Aktivace imunitního systému mozku při hepatitidě C souvisí s postižením kognitivních funkcí nemocných

Pegylovaný interferon alfa v léčbě pacientů koinfikovaných hepatitidou B a C – pilotní studie zaměřená na komplikovanou skupinu pacientů

Pegylovaný interferon alfa v léčbě pacientů koinfikovaných hepatitidou B a C – pilotní studie zaměřená na komplikovanou skupinu pacientů

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Láká vás vyzkoušet vodní dýmku? Pak pozor nejen na infekce!