Přeskočit navigaci

Účinnost a bezpečnost telapreviru a bocepreviru u pacientů s hepatitidou C genotypu 1 – metaanalýza

Standardem léčby hepatitidy C je dvojkombinace s peg-interferonem a ribavirinem, množí se ale informace o větší účinnosti léčby trojkombinací s proteázovými inhibitory. Předkládaná studie hodnotila účinnost a efektivitu trojkombinace s proteázovými inhibitory telaprevirem a boceprevirem.

Účinnost a bezpečnost telapreviru a bocepreviru u pacientů s hepatitidou C genotypu 1 – metaanalýza

Primárním cílem předkládané studie bylo porovnat účinnost a efektivitu terapie chronické hepatitidy C genotypu 1 trojkombinací (telaprevir nebo boceprevir s peg-interferonem/ribavirinem) oproti léčbě dvojkombinací (peg-interferon/ribavirin); sekundárním cílem byla analýza účinnosti podle rasy pacienta.

Do metaanalýzy byly zahrnuty publikované i nepublikované randomizované kontrolované studie, pokud se týkaly pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 1, porovnávaly trojkombinaci s dvojkombinací a účinek hodnotily na základě setrvalé virologické odpovědi (SVR).

Celkem bylo do metaanalýzy zahrnuto 4 421 pacientů z 10 studií. Léčba trojkombinací byla asociována se signifikantně vyšší mírou SVR než dvojkombinace (srovnání s vyjádřením relativního rizika, RR). Trojkombinace s telaprevirem měla u pacientů, kteří předtím nebyli léčeni, RR 1,62 (95% confidence interval [CI] = 1,47–1,78), a u pacientů, kteří již dříve léčeni byli, RR 3,85 (95% CI = 3,03–4,90). Trojkombinace založená na bocepreviru měla u pacientů dříve neléčených RR 1,70 (95% CI = 1,56–1,86) a u pacientů dříve léčených RR 2,98 (95% CI = 2,29–3,87). Příslušníci všech ras dosáhli SVR častěji při užívání trojkombinace než při užívání dvojkombinace, nicméně mezi příslušníky černošské rasy bylo dosažení SVR o něco méně časté než u nečernošských účastníků. U pacientů léčených trojkombinací bylo ve srovnání s dvojkombinací častější ukončení léčby z důvodu nežádoucích účinků, hlavně u již dříve léčených pacientů.

Trojkombinace byla v dosahování SVR účinnější než dvojkombinace, a to jak u pacientů, kteří již dříve nějakou léčbu dostávali, tak u těch, kteří byli léčeni poprvé.

(epa)

Zdroj: Park C., Jiang S., Lawson K. A. Efficacy and safety of telaprevir and boceprevir in patients with hepatitis C genotype 1: a meta-analysis. J Clin Pharm Ther. 2014 Feb; 39 (1): 14–24; doi: 10.1111/jcpt.12106

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Infekce virem hepatitidy C může zvýšit riziko úmrtí na cerebrovaskulární onemocnění

Infekce virem hepatitidy C může zvýšit riziko úmrtí na cerebrovaskulární onemocnění

Terapeutická trojkombinace BI201335, BI207127 a RBV u dosud neléčených pacientů s HCV genotypu 1 – výsledky studie SOUND-C2

Terapeutická trojkombinace BI201335, BI207127 a RBV u dosud neléčených pacientů s HCV genotypu 1 – výsledky studie SOUND-C2

Pegylovaný interferon α-2b a ribavirin v nižších dávkách u starších a/nebo cirhotických pacientů s HCV genotypu 2

Pegylovaný interferon α-2b a ribavirin v nižších dávkách u starších a/nebo cirhotických pacientů s HCV genotypu 2

Podání kombinace bocepreviru a imunosupresiv je pro pacienty po transplantaci jater bezpečné

Podání kombinace bocepreviru a imunosupresiv je pro pacienty po transplantaci jater bezpečné

Účinnost a bezpečnost léčby HCV-pozitivní smíšené kryoglobulinémie kombinací peginterferonu alfa-2b a ribavirinu

Účinnost a bezpečnost léčby HCV-pozitivní smíšené kryoglobulinémie kombinací peginterferonu alfa-2b a ribavirinu

U reinfikovaných HCV pacientů dochází s větší pravděpodobností ke spontánnímu vymizení infekce

U reinfikovaných HCV pacientů dochází s větší pravděpodobností ke spontánnímu vymizení infekce

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Žloutenka a její léčba