Přeskočit navigaci

Účinnost a bezpečnost telapreviru a bocepreviru u pacientů s hepatitidou C genotypu 1 – metaanalýza

Standardem léčby hepatitidy C je dvojkombinace s peg-interferonem a ribavirinem, množí se ale informace o větší účinnosti léčby trojkombinací s proteázovými inhibitory. Předkládaná studie hodnotila účinnost a efektivitu trojkombinace s proteázovými inhibitory telaprevirem a boceprevirem.

Účinnost a bezpečnost telapreviru a bocepreviru u pacientů s hepatitidou C genotypu 1 – metaanalýza

Primárním cílem předkládané studie bylo porovnat účinnost a efektivitu terapie chronické hepatitidy C genotypu 1 trojkombinací (telaprevir nebo boceprevir s peg-interferonem/ribavirinem) oproti léčbě dvojkombinací (peg-interferon/ribavirin); sekundárním cílem byla analýza účinnosti podle rasy pacienta.

Do metaanalýzy byly zahrnuty publikované i nepublikované randomizované kontrolované studie, pokud se týkaly pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 1, porovnávaly trojkombinaci s dvojkombinací a účinek hodnotily na základě setrvalé virologické odpovědi (SVR).

Celkem bylo do metaanalýzy zahrnuto 4 421 pacientů z 10 studií. Léčba trojkombinací byla asociována se signifikantně vyšší mírou SVR než dvojkombinace (srovnání s vyjádřením relativního rizika, RR). Trojkombinace s telaprevirem měla u pacientů, kteří předtím nebyli léčeni, RR 1,62 (95% confidence interval [CI] = 1,47–1,78), a u pacientů, kteří již dříve léčeni byli, RR 3,85 (95% CI = 3,03–4,90). Trojkombinace založená na bocepreviru měla u pacientů dříve neléčených RR 1,70 (95% CI = 1,56–1,86) a u pacientů dříve léčených RR 2,98 (95% CI = 2,29–3,87). Příslušníci všech ras dosáhli SVR častěji při užívání trojkombinace než při užívání dvojkombinace, nicméně mezi příslušníky černošské rasy bylo dosažení SVR o něco méně časté než u nečernošských účastníků. U pacientů léčených trojkombinací bylo ve srovnání s dvojkombinací častější ukončení léčby z důvodu nežádoucích účinků, hlavně u již dříve léčených pacientů.

Trojkombinace byla v dosahování SVR účinnější než dvojkombinace, a to jak u pacientů, kteří již dříve nějakou léčbu dostávali, tak u těch, kteří byli léčeni poprvé.

(epa)

Zdroj: Park C., Jiang S., Lawson K. A. Efficacy and safety of telaprevir and boceprevir in patients with hepatitis C genotype 1: a meta-analysis. J Clin Pharm Ther. 2014 Feb; 39 (1): 14–24; doi: 10.1111/jcpt.12106

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Závislost virové kinetiky HCV na výchozí hodnotě CD4+ T-buněk v průběhu terapie pegIFN-alpha-2b u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Závislost virové kinetiky HCV na výchozí hodnotě CD4+ T-buněk v průběhu terapie pegIFN-alpha-2b u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Znovuvzplanutí infekce HCV u britských mužů majících sex s muži je ve skutečnosti reinfekcí, a nikoli pozdním relapsem

Znovuvzplanutí infekce HCV u britských mužů majících sex s muži je ve skutečnosti reinfekcí, a nikoli pozdním relapsem

Terapie chronické hepatitidy C u hemodialyzovaných pacientů

Terapie chronické hepatitidy C u hemodialyzovaných pacientů

Chronická hepatitida C reaguje špatně na kombinovanou léčbu u chronické hepatitidy B

Chronická hepatitida C reaguje špatně na kombinovanou léčbu u chronické hepatitidy B

Pegylovaný interferon v. standardní interferon u koinfekce chronické hepatitidy C a HIV

Pegylovaný interferon v. standardní interferon u koinfekce chronické hepatitidy C a HIV

Screening hepatitidy C na základě roku narození, ne rizikových faktorů

Screening hepatitidy C na základě roku narození, ne rizikových faktorů

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Arabské trhy aneb Skrytá rizika číhající na turisty