Přeskočit navigaci

Účinnost a bezpečnost telapreviru a bocepreviru u pacientů s hepatitidou C genotypu 1 – metaanalýza

Standardem léčby hepatitidy C je dvojkombinace s peg-interferonem a ribavirinem, množí se ale informace o větší účinnosti léčby trojkombinací s proteázovými inhibitory. Předkládaná studie hodnotila účinnost a efektivitu trojkombinace s proteázovými inhibitory telaprevirem a boceprevirem.

Účinnost a bezpečnost telapreviru a bocepreviru u pacientů s hepatitidou C genotypu 1 – metaanalýza

Primárním cílem předkládané studie bylo porovnat účinnost a efektivitu terapie chronické hepatitidy C genotypu 1 trojkombinací (telaprevir nebo boceprevir s peg-interferonem/ribavirinem) oproti léčbě dvojkombinací (peg-interferon/ribavirin); sekundárním cílem byla analýza účinnosti podle rasy pacienta.

Do metaanalýzy byly zahrnuty publikované i nepublikované randomizované kontrolované studie, pokud se týkaly pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 1, porovnávaly trojkombinaci s dvojkombinací a účinek hodnotily na základě setrvalé virologické odpovědi (SVR).

Celkem bylo do metaanalýzy zahrnuto 4 421 pacientů z 10 studií. Léčba trojkombinací byla asociována se signifikantně vyšší mírou SVR než dvojkombinace (srovnání s vyjádřením relativního rizika, RR). Trojkombinace s telaprevirem měla u pacientů, kteří předtím nebyli léčeni, RR 1,62 (95% confidence interval [CI] = 1,47–1,78), a u pacientů, kteří již dříve léčeni byli, RR 3,85 (95% CI = 3,03–4,90). Trojkombinace založená na bocepreviru měla u pacientů dříve neléčených RR 1,70 (95% CI = 1,56–1,86) a u pacientů dříve léčených RR 2,98 (95% CI = 2,29–3,87). Příslušníci všech ras dosáhli SVR častěji při užívání trojkombinace než při užívání dvojkombinace, nicméně mezi příslušníky černošské rasy bylo dosažení SVR o něco méně časté než u nečernošských účastníků. U pacientů léčených trojkombinací bylo ve srovnání s dvojkombinací častější ukončení léčby z důvodu nežádoucích účinků, hlavně u již dříve léčených pacientů.

Trojkombinace byla v dosahování SVR účinnější než dvojkombinace, a to jak u pacientů, kteří již dříve nějakou léčbu dostávali, tak u těch, kteří byli léčeni poprvé.

(epa)

Zdroj: Park C., Jiang S., Lawson K. A. Efficacy and safety of telaprevir and boceprevir in patients with hepatitis C genotype 1: a meta-analysis. J Clin Pharm Ther. 2014 Feb; 39 (1): 14–24; doi: 10.1111/jcpt.12106

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Účinnost a bezpečnost léčby HCV-pozitivní smíšené kryoglobulinémie kombinací peginterferonu alfa-2b a ribavirinu

Účinnost a bezpečnost léčby HCV-pozitivní smíšené kryoglobulinémie kombinací peginterferonu alfa-2b a ribavirinu

Diabetičtí pacienti reagují hůře na léčbu chronické VHC

Diabetičtí pacienti reagují hůře na léčbu chronické VHC

Genetické vlohy ovlivňující riziko rozvoje deprese po léčbě interferonem alfa

Genetické vlohy ovlivňující riziko rozvoje deprese po léčbě interferonem alfa

Nízké dávky interferonu v monoterapii hemodialyzovaných pacientů s HCV infekcí

Nízké dávky interferonu v monoterapii hemodialyzovaných pacientů s HCV infekcí

Okamžitá virologická odpověď predikuje úspěšnost krátkodobé terapie PEG-IFN

Okamžitá virologická odpověď predikuje úspěšnost krátkodobé terapie PEG-IFN

Boceprevir lze užívat i při opiátové substituční terapii

Boceprevir lze užívat i při opiátové substituční terapii

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Turistický průvodce aneb Co zabalit na cestu do Asie