Přeskočit navigaci

Znovuvzplanutí infekce HCV u britských mužů majících sex s muži je ve skutečnosti reinfekcí, a nikoli pozdním relapsem

Několik vzplanutí případů zjevně sexuálně přenesené akutní hepatitidy typu C bylo v poslední době hlášeno ve městech ve Velké Británii, Evropě a v Austrálii.

Znovuvzplanutí infekce HCV u britských mužů majících sex s muži je ve skutečnosti reinfekcí, a nikoli pozdním relapsem

Několik vzplanutí případů zjevně sexuálně přenesené akutní hepatitidy typu C (HCV) bylo v poslední době hlášeno ve městech ve Velké Británii, na evropském kontinentě a v Austrálii. Postiženi byli většinou HIV pozitivní homosexuální nebo bisexuální muži.

V mnoha případech byli tito muži úspěšně léčeni, ale později se u nich opět objevila infekce HCV. V nedávné prezentaci na 15. konferenci o retrovirech a oportunních infekcích v Bostonu popsali vědci výsledky analýzy, jejímž cílem bylo určit, zda tito muži byli postiženi relapsem, nebo byli nově infikováni.

Všichni postižení muži byli léčeni během své první epizody akutní infekce HCV pegylovaným interferonem a ribavirinem, a dosáhli trvalé virologické odpovědi (sustained viral response – SVR) 6 měsíců po ukončení léčby. SVR se považuje za vyléčení a relaps po SVR je vzácný.

Vědci analyzovali E1/E2 sekvence párových HCV vzorků z první a z druhé epizody HCV viremie u 8 mužů a vytvořili fylogenetické stromy, aby určili, jak blízké jsou si tyto dva vzorky. U šesti mužů však vzorky jevily odlišnosti, což ukazovalo na reinfekci novým HCV virem. Většina analyzovaných vzorků napovídala, že se jedná o reinfekci v malé populaci HIV pozitivních mužů, kteří měli sex se zástupci stejného pohlaví.

Další pozorování ukázalo, že 2 muži zaznamenali třetí výskyt HCV infekce po druhé léčbě interferonem. Reinfekce byly vztaženy velmi pravděpodobně k pokračující vysoce rizikové sexuální aktivitě. Genetické vyšetření ukazuje na to, že k přenosu infekce dochází v relativně malé skupině zkoumaných mužů.

Ve dvou zbývajících případech byly HCV viry velmi podobné, což naznačuje, že se jednalo buď o pozdní relaps, nebo o možnou reinfekci ze společného zdroje. Bylo proto poznamenáno, že bude nutné důsledněji informovat širokou veřejnost a zavést screeningové programy zaměřené na hepatitidu C, zvláště u HIV pozitivních mužů sexuálně žijících též s muži.

(jos)

Zdroj: Re-emergence of HCV in British Gay Men Appears to Be Reinfection, Not Late Relapse. Prezentováno na 15th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections. Boston, MA. February 3–6, 2008. Abstract 61LB.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Odpověď na léčbu interferonem a incidence abnormálních hladin glukózy

Odpověď na léčbu interferonem a incidence abnormálních hladin glukózy

Účinnost a bezpečnost telapreviru a bocepreviru u pacientů s hepatitidou C genotypu 1 – metaanalýza

Účinnost a bezpečnost telapreviru a bocepreviru u pacientů s hepatitidou C genotypu 1 – metaanalýza

Interferon a léčba hepatitidy C u hemodialyzovaných

Interferon a léčba hepatitidy C u hemodialyzovaných

Vývoj biodegradabilních nanočástic k cílenému transportu ribavirinu

Vývoj biodegradabilních nanočástic k cílenému transportu ribavirinu

Boceprevir prokázal účinnost a bezpečnost v léčbě virové hepatitidy C v reálné praxi

Boceprevir prokázal účinnost a bezpečnost v léčbě virové hepatitidy C v reálné praxi

Aktivace mikroglie u pacientů s hepatitidou C

Aktivace mikroglie u pacientů s hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci