Přeskočit navigaci

Role HCV genotypu 3 v progresi jaterní fibrózy – systematická review a metaanalýza

Progrese jaterní fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C byla dlouho považována za nezávislou na virovém genotypu.

Role HCV genotypu 3 v progresi jaterní fibrózy – systematická review a metaanalýza

Švýcarští vědci proto provedli systematickou review a metanalýzu studií hodnotících asociaci HCV genotypu a progresi fibrózy. V databázích Pubmed, Embase a ISI Web of Knowlegde autoři vyhledávali kohortové a průřezové studie a studie případů a kontrol zaměřené na terapii dosud neléčených HCV pozitivních dospělých jedinců. Jednalo se o pacienty, u kterých byla míra progrese jaterní fibrózy (FPR) vypočtena pomocí poměru stadia fibrózy dle biopsie vzhledem k době trvání nemoci (tzv. single-biopsy studie) nebo pomocí změny stadia fibrózy při provedení dvou biopsií (studie párových biopsií). K odvození FPR u různých HCV genotypů byl použit model náhodných efektů.

Vybraná kritéria splňovalo celkem osm studií s provedením pouze jedné biopsie a osm studií s párovými biopsiemi. Pravděpodobnost asociace HCV genotypu 3 s urychlenou progresí jaterní fibrózy byla vyšší při hodnocení "single-biopsy" studií (OR 1,52; 95% CI 1,12–2,07; P= 0,007), než tomu bylo u studií s párovými biopsiemi (OR 1,37; 95% CI 0,87–2,17; P=0,17).

Závěrem lze shrnout, že v případě „single-biopsy“ studií byl HCV genotyp 3 spojen s rychlejší progresí jaterní fibrózy. Tato zjištění by mohla významným způsobem ovlivnit přístup k péči o pacienty infikované HCV genotypem 3. Zmiňovaná asociace sice nebyla signifikantní v případě studií s párovými biopsiemi, nicméně výsledky mohly být zkresleny krátkou dobou sledování a malým vzorkem pacientů.

(mik)

Zdroj: Probst A. et al. Role of Hepatitis C virus genotype 3 in liver fibrosis progression – a systematic review and meta-analysis. J Viral Hepat. 2011; 18 (11): 745–759; doi: 10.1111/j.1365-2893.2011.01481.x

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Také narkomani profitují z moderních kombinací v léčbě hepatitidy C

Také narkomani profitují z moderních kombinací v léčbě hepatitidy C

Genetické predispozice ke vzniku hepatocelulárního karcinomu u pacientů infikovaných virem hepatitidy C

Genetické predispozice ke vzniku hepatocelulárního karcinomu u pacientů infikovaných virem hepatitidy C

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Závislost virové kinetiky HCV na výchozí hodnotě CD4+ T-buněk v průběhu terapie pegIFN-alpha-2b u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Závislost virové kinetiky HCV na výchozí hodnotě CD4+ T-buněk v průběhu terapie pegIFN-alpha-2b u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Vliv antivirové terapie na trombocytopenii spojenou s infekcí virem hepatitidy C – kazuistika

Vliv antivirové terapie na trombocytopenii spojenou s infekcí virem hepatitidy C – kazuistika

Léčba virové hepatitidy C genotypu 4

Léčba virové hepatitidy C genotypu 4

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Polévka s vůní orientu: jak si připravit domácí Pho Bo