Přeskočit navigaci

Role HCV genotypu 3 v progresi jaterní fibrózy – systematická review a metaanalýza

Progrese jaterní fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C byla dlouho považována za nezávislou na virovém genotypu.

Role HCV genotypu 3 v progresi jaterní fibrózy – systematická review a metaanalýza

Progrese jaterní fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C byla dlouho považována za nezávislou na virovém genotypu. Nedávno publikované studie nicméně naznačují, že by mezi genotypem viru hepatitidy C (HCV) a urychlenou progresí jaterního onemocnění mohla existovat jistá asociace.

Švýcarští vědci proto provedli systematickou review a metanalýzu studií hodnotících asociaci HCV genotypu a progresi fibrózy. V databázích Pubmed, Embase a ISI Web of Knowlegde autoři vyhledávali kohortové a průřezové studie a studie případů a kontrol zaměřené na terapii dosud neléčených HCV pozitivních dospělých jedinců. Jednalo se o pacienty, u kterých byla míra progrese jaterní fibrózy (FPR) vypočtena pomocí poměru stadia fibrózy dle biopsie vzhledem k době trvání nemoci (tzv. single-biopsy studie) nebo pomocí změny stadia fibrózy při provedení dvou biopsií (studie párových biopsií). K odvození FPR u různých HCV genotypů byl použit model náhodných efektů.

Vybraná kritéria splňovalo celkem osm studií s provedením pouze jedné biopsie a osm studií s párovými biopsiemi. Pravděpodobnost asociace HCV genotypu 3 s urychlenou progresí jaterní fibrózy byla vyšší při hodnocení "single-biopsy" studií (OR 1,52; 95% CI 1,12–2,07; P= 0,007), než tomu bylo u studií s párovými biopsiemi (OR 1,37; 95% CI 0,87–2,17; P=0,17).

Závěrem lze shrnout, že v případě „single-biopsy“ studií byl HCV genotyp 3 spojen s rychlejší progresí jaterní fibrózy. Tato zjištění by mohla významným způsobem ovlivnit přístup k péči o pacienty infikované HCV genotypem 3. Zmiňovaná asociace sice nebyla signifikantní v případě studií s párovými biopsiemi, nicméně výsledky mohly být zkresleny krátkou dobou sledování a malým vzorkem pacientů.

(mik)

Zdroj: Probst A. et al. Role of Hepatitis C virus genotype 3 in liver fibrosis progression – a systematic review and meta-analysis. J Viral Hepat. 2011; 18 (11): 745–759; doi: 10.1111/j.1365-2893.2011.01481.x

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

HCV infekce genotypu 3 – terapeutická výzva

HCV infekce genotypu 3 – terapeutická výzva

Přetrvávající infekce a vysoká virová nálož u virové hepatitidy B a C zvyšuje riziko hepatocelulárního karcinomu

Přetrvávající infekce a vysoká virová nálož u virové hepatitidy B a C zvyšuje riziko hepatocelulárního karcinomu

Může ghrelin ovlivňovat jaterní fibrózu?

Může ghrelin ovlivňovat jaterní fibrózu?

Rizikové faktory vzniku infekce při terapii Pegintronem

Rizikové faktory vzniku infekce při terapii Pegintronem

Úspěšnost léčby chronické hepatitidy typu C je u uživatelů intravenózních drog stejná jako u ostatních pacientů

Úspěšnost léčby chronické hepatitidy typu C je u uživatelů intravenózních drog stejná jako u ostatních pacientů

Boceprevir přidaný ke standardní léčbě je účinný v terapii hepatitidy typu C genotypu 1 u pacientů současně infikovaných HIV

Boceprevir přidaný ke standardní léčbě je účinný v terapii hepatitidy typu C genotypu 1 u pacientů současně infikovaných HIV

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta