Přeskočit navigaci

Standardní léčba chronické hepatitidy C snižuje progresi jaterního poškození, i pokud nedojde k úplné eradikaci viru

Jaterní biopsie je důležitým nástrojem pro hodnocení závažnosti chronických onemocnění jater. Využívá se i pro stanovení odpovědi na léčbu. Standardní terapií chronické hepatitidy typu C je kombinace interferonu-α (IFN-α) a ribavirinu. Její účinnost, hodnocená primárně pomocí setrvalé virologické odpovědi, je podle dostupných údajů u Asiatů 70–90 % a u kavkazské populace 50–80 %.

Standardní léčba chronické hepatitidy C snižuje progresi jaterního poškození, i pokud nedojde k úplné eradikaci viru

Jaterní biopsie je důležitým nástrojem pro hodnocení závažnosti chronických onemocnění jater. Využívá se i pro stanovení odpovědi na léčbu. Standardní terapií chronické hepatitidy typu C je kombinace interferonu-α (IFN-α) a ribavirinu. Její účinnost, hodnocená primárně pomocí setrvalé virologické odpovědi, je podle dostupných údajů u Asiatů 70–90 % a u kavkazské populace 50–80 %.

Cílem předkládané práce pákistánských autorů bylo zhodnotit výsledky jaterní histologie u pacientů s chronickou hepatitidou typu C nereagujících na konvenční terapii nebo těch, u nichž došlo k relapsu.

Do studie bylo zahrnuto celkem 109 pacientů hepatologického oddělení nemocnice v Karáčí. Pacienti byli standardně léčeni 3 miliony jednotek IFN-α 3× týdně a 800–1 200 mg ribavirinu denně po dobu minimálně 24 týdnů. Ze studie byly vyloučeny subjekty s konkomitantní infekcí HIV, virem hepatitidy B nebo D, dekompenzovanou jaterní cirhózou, nádorovým či autoimunitním onemocněním a závislostí na alkoholu nebo intravenózních drogách. Všichni pacienti zahrnutí do hodnocení podstoupili biopsii jater. Zánětlivá aktivita a stupeň fibrózy byly hodnoceny pomocí Battsovy–Ludwigovy klasifikace.

Celkem 52,3 % pacientů tvořily ženy s genotypem viru hepatitidy C (HCV) typu 3. Průměrný věk pacientů byl 38,9 ± 8,8 roku. Z celkového souboru nereagovalo na terapii 91,7 % pacientů; u 8,3 % došlo k relapsu onemocnění. U nonrespondérů byly elevované hladiny sérových aminotransferáz. Podle Battsovy–Ludwigovy klasifikace vykazovalo 46,8 % pacientů v oblasti zánětu stupeň 1; 43,1 % stupeň 2; 9,2 % stupeň 3 a 0,9 % stupeň 4. V oblasti fibrózy se stupeň 0 vyskytl u 9,2 % pacientů; stupeň 1 u 31,2 %; stupeň 2 u 33,0 %; stupeň 3 u 11,9 % a stupeň 4 u 14,7 %.

Výsledky studie ukázaly, že i přesto, že standardní léčba chronické hepatitidy typu C IFN-α a ribavirinem není vždy dostatečně účinná v eradikaci HCV, může zastavit progresi zánětlivých a fibrotických změn v játrech a tím i rozvoj hepatocelulárního karcinomu. Pro malý počet zahrnutých subjektů je třeba výsledky potvrdit ještě dalšími pracemi.

(the)

Zdroj: Abbasi A., Butt N., Bhutto A. R., et al. Liver histology of chronic hepatitis C patients who relapsed or not responded to conventional interferon and ribavirin therapy. J Pak Med Assoc 2013; 63: 231–233.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Bezpečnost a účinnost terapie hepatitidy C inhibitory proteáz u pacientů po transplantaci jater

Bezpečnost a účinnost terapie hepatitidy C inhibitory proteáz u pacientů po transplantaci jater

Prospektivní hodnocení progrese jaterní fibrózy pomocí jaterní biopsie

Prospektivní hodnocení progrese jaterní fibrózy pomocí jaterní biopsie

Anémie vznikající v důsledku antiHCV terapie je spojena s vyšší mírou dosažení setrvalé virologické odpovědi

Anémie vznikající v důsledku antiHCV terapie je spojena s vyšší mírou dosažení setrvalé virologické odpovědi

Protivirová léčba u pacientů po transplantaci jater

Protivirová léčba u pacientů po transplantaci jater

Genetická variance v genu IL28B predikuje účinnost léčby virové hepatitidy C

Genetická variance v genu IL28B predikuje účinnost léčby virové hepatitidy C

Neinvazivní sérové markery fibrózy pro skrínink a staging chronické virové hepatitidy C

Neinvazivní sérové markery fibrózy pro skrínink a staging chronické virové hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Růst dětí