Přeskočit navigaci

Stanovení HCVAg při monitorování léčebné odpovědi u pacientů s hepatitidou C

Nedávno publikovaná německá studie potvrdila použitelnost kvantitativního stanovení hladiny HCV core antigenu (HCVAg) při monitorování virologické odpovědi na léčbu u pacientů s infekcí virem hepatitidy C (HCV) genotypu 1.

Stanovení HCVAg při monitorování léčebné odpovědi u pacientů s hepatitidou C

HCV core antigen je strukturální složka viru hepatitidy C. Jeho přítomnost v séru/plazmě je ukazatelem aktivní infekce, a to v časných fázích, kdy ještě nejsou přítomny protilátky proti HCV. Cílem autorů této studie bylo posoudit možnost využití stanovení HCVAg při sledování odpovědi na léčbu jako doplňku určení RNA HCV, které je nákladné, časově náročné a vyžaduje zkušené laboranty.

Analyzovali sérum 160 pacientů s infekcí HCV genotypu 1, kteří byli léčeni pegylovaným interferonem alfa 2b a ribavirinem. Určovali hladinu HCVAg a porovnávali ji s výsledkem vyšetření RNA HCV pomocí 3 různých komerčních stanovení, a to při vstupu do studie a po 1, 2, 4 a 12 týdnech. Rychlá virologická odpověď na léčbu byla definována jako nedetekovatelná RNA HCV po 4 týdnech léčby a absence virologické odpovědi jako pokles RNA HCV mezi vstupní hodnotou a hodnotou zjištěnou po 12 týdnech léčby < 2 log(x).

Vstupní hladina HCVAg korelovala s výsledky 2 stanovení RNA HCV (r = 0,91, p ≤ 0,0001, resp. r = 0,92, p ≤ 0,0001). Pravděpodobnost rychlé virologické odpovědi (pozitivní prediktivní hodnota) byla u pacientů, kteří měli po 1 týdnu léčby nedetekovatelnou hladinu HCVAg, 90,9 %, resp. 86,4 % (podle metody stanovení RNA HCV). Při poklesu hladiny HCVAg mezi vstupní hodnotou a výsledkem vyšetření po 12 týdnech léčby < 2 log(x) byla pravděpodobnost, že u pacienta nebude dosaženo virologické odpovědi na léčbu, 90 %, resp. 100 % (podle metody  stanovení RNA HCV).
Podle výsledků této studie je u pacientů s infekcí HCV genotypu 1 možné při monitorování léčebné odpovědi využít stanovení HCVAg.

(zza)

Zdroj: Vermehren J. et al. Clinical utility of the ARCHITECT HCV Ag assay for early treatment monitoring in patients with chronic hepatitis C genotype 1 infection. J Clin Virol. 2012 Jun 12. [Epub ahead of print]; doi: 10.1016/j.jcv.2012.05.008

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Schering bude zkoušet nový lék proti hepatitidě C dříve, akcie Vertexu klesly

Schering bude zkoušet nový lék proti hepatitidě C dříve, akcie Vertexu klesly

Délka trvání setrvalé virologické odpovědi u dětských pacientů s chronickou hepatitidou C léčených interferonem alfa-2b s ribavirinem

Délka trvání setrvalé virologické odpovědi u dětských pacientů s chronickou hepatitidou C léčených interferonem alfa-2b s ribavirinem

Peginterferon alfa-2b, boceprevir a ribavirin v terapii koinfekce HCV a HIV

Peginterferon alfa-2b, boceprevir a ribavirin v terapii koinfekce HCV a HIV

Léčba PEG-interferonem a ribavirinem u rekurence hepatitidy C genotypu 2 nebo 3 po jaterní transplantaci

Léčba PEG-interferonem a ribavirinem u rekurence hepatitidy C genotypu 2 nebo 3 po jaterní transplantaci

Boceprevir – nový účinný lék v léčbě HCV

Boceprevir – nový účinný lék v léčbě HCV

Alkalická fosfatáza může u pacientů s chronickou hepatitidou C predikovat relaps onemocnění

Alkalická fosfatáza může u pacientů s chronickou hepatitidou C predikovat relaps onemocnění

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Žloutenka a její léčba