Přeskočit navigaci

Vliv ribavirinu v kombinaci s pegylovaným interferonem alfa2b na léčbu chronické hepatitidy C u starších pacientů

Clearance virové hepatitidy C (HCV) při léčbě interferonem významně snižuje incidenci hepatocelulárního karcinomu a úmrtí u starších pacientů s chronickou hepatitidou.

Vliv ribavirinu v kombinaci s pegylovaným interferonem alfa2b na léčbu chronické hepatitidy C u starších pacientů

Clearance virové hepatitidy C (HCV) při léčbě interferonem významně snižuje incidenci hepatocelulárního karcinomu a úmrtí u starších pacientů s chronickou hepatitidou. Přesto existuje několik zpráv zabývajících se účinkem a bezpečností pegylovaného interferonu-alfa2b v kombinaci s ribavirinem u starších pacientů. Cílem japonských vědců z Osaky bylo prozkoumat bezpečnost a účinek této léčby u 427 pacientů s chronickou hepatitidou C. Za tímto účelem porovnávali počet setrvalých virologických odpovědí (definovaných jako nepřítomnost detekovatelného množství viru HCV v séru 24 týdnů po ukončení léčby) s počtem přerušení léčby u 319 pacientů mladších 65 let a 108 pacientů ve věku nad 65 let. Kromě toho byly oblastí jejich zájmu také faktory přispívající k setrvalé virologické odpovědi.

Výsledky:

Nebyl nalezen žádný významný rozdíl mezi počty setrvalých virologických odpovědí u mladších a starších pacientů podle genotypu HCV (pro genotyp 1: 41,5 % (100/241) a 40,7 % (35/86), p = 0,899; pro genotyp 2: 89,7 % (70/78) a 86,4 % (19/22), p = 0,703). V obou skupinách nebyl nalezen ani žádný významný rozdíl mezi počty přerušení léčby (10,3 % (33/319) a 13,9 % (15/108), p = 0,378). Nevyskytly se žádné závažné nežádoucí události vyžadující hospitalizaci. Mezi faktory, jež významně přispěly k setrvalé virové odpovědi u starších pacientů, patří pohlaví, genotyp virové hepatitidy C, počet trombocytů a přítomnost rychlé či časné virologické odpovědi (nedetekovatelný virus HCV v séru ve 4. či 12. týdnu po zahájení léčby). Ačkoli podle analýzy množství proměnných je přítomnost časné virologické odpovědi jediným významným faktorem.

Závěr:

Účinek a bezpečnost léčby pegylovaným interferonem alfa2b v kombinaci s ribavirinem u starších pacientů není vždy nižší než u mladších pacientů. Získání časné virologické odpovědi může být u starších pacientů s chronickou hepatitidou C klíčové pro dosažení setrvalé virologické odpovědi.

(dak)

Zdroj: Nishikawa et al.: The effect of pegylated interferonalpha2b and ribavirin combination therapy for chronic hepatitis C infection in elderly patients. BMC Research Notes 2012 Mar 10; 5: 135; doi: 10.1186/1756-0500-5-135

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Opakovaná léčba peginterferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Opakovaná léčba peginterferonem a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Účinnost a bezpečnost terapie pegylovaným interferonem u dětí a dospívajících – výsledky metaanalýzy

Účinnost a bezpečnost terapie pegylovaným interferonem u dětí a dospívajících – výsledky metaanalýzy

Hepatitida C v pediatrické populaci – přenos infekce, průběh, léčba a transplantace jater

Hepatitida C v pediatrické populaci – přenos infekce, průběh, léčba a transplantace jater

Výsledky jaterní transplantace u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Výsledky jaterní transplantace u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Standardní léčba chronické infekce virem hepatitidy C

Standardní léčba chronické infekce virem hepatitidy C

Využití bocepreviru při potřebě opakované terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem

Využití bocepreviru při potřebě opakované terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Růst dětí