Přeskočit navigaci

Úprava anémie u pacientů léčených trojkombinací s boceprevirem – snížení dávky ribavirinu versus použití erytropoetinu

Anémie bývá častým nežádoucím účinkem terapie peginterferonem s ribavirinem (PEG2b/RBV). Její závažnost se zpravidla zhoršuje, pokud je k zmiňované dvojkombinaci přidán inhibitor proteázy.

Úprava anémie u pacientů léčených trojkombinací s boceprevirem – snížení dávky ribavirinu versus použití erytropoetinu

Anémie bývá častým nežádoucím účinkem terapie peginterferonem s ribavirinem (PEG2b/RBV). Její závažnost se zpravidla zhoršuje, pokud je k zmiňované dvojkombinaci přidán inhibitor proteázy. V managementu anémie je pak vyžíván erytropoetin (EPO) nebo redukce dávky ribavirinu (RBV). Nedávno byla prezentována studie, která porovnávala tyto dva možné přístupy vedoucí k úpravě anémie.

Popisované mezinárodní nezaslepené studie se účastnili dosud neléčení pacienti s hepatitidou C (HCV) genotypu 1 (n = 687) se vstupní hodnotou hemoglobinu (Hb) 12–15 g/dl (ženy) nebo 13–15 g/dl (muži). Tito pacienti obdrželi terapii PEG2b/RBV (600 až 1 400 mg/d) po dobu 4 týdnů a poté trojkombinaci BOC (800 mg třikrát denně)/PEG2b/RBV po dobu 24 nebo 44 týdnů (v závislosti na hladině HCV-RNA v 8. týdnu léčby). Aby se zabránilo přerušení léčby, mohli autoři studie využít EPO, redukci dávky RBV nebo transfuze u pacientů s Hb ≤ 8,5 g/dl. Primárním cílem studie pak bylo porovnat míru dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) v jednotlivých skupinách.

Průměrný věk účastníků studie byl 49 let, v 77 % se jednalo o kavkazskou rasu, 63 % tvořily ženy a 76 % pacientů mělo HCV genotypu 1. K rozvoji anémie došlo u celkem 500 pacientů, kteří byli následně randomizováni buď k redukci dávky RBV (o 200–400 mg/d), nebo k terapii EPO (40 000 j. týdně subkutánně). Dosažení SVR i míra relapsů byly podobné v obou skupinách (71,5 % vs. 70,9 %; 9,7 % vs. 9,6 % v daném pořadí). Časná redukce dávky RBV (ve srovnání s časně podaným EPO) neovlivnila negativně dosažení SVR. V důsledku nežádoucích účinků došlo k vyřazení ze studie u 11 % pacientů ve skupině s redukcí dávky RBV a u 13 % pacientů ve skupině s EPO, z důvodu anémie tomu tak bylo pouze u 2,0 %, resp. 2,4 % pacientů. Výskyt příznaků podobných chřipce, únavy, deprese/úzkosti, dušnosti a kardiovaskulárních příhod byly podobné v obou skupinách.

U anemických pacientů užívajících kombinovanou terapii BOC/PEG2b/RBV s potřebou redukce dávky RBV či použití EPO bylo SVR dosaženo v 71 %. Na základě výsledků studie doporučují autoři k primární úpravě anémie redukci dávky RBV. Bezpečnostní profily byly podobné bez ohledu na strategii managementu anémie.

(mik)

Zdroj: Poordad F. F. et al. A RANDOMIZED TRIAL COMPARING RIBAVIRIN DOSE REDUCTION VERSUS ERYTHROPOIETIN FOR ANEMIA MANAGEMENT IN PREVIOUSLY UNTREATED PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C RECEIVING BOCEPREVIR PLUS PEGINTERFERON/RIBA. Prezentováno na EASL International Liver Congress 2012, Barcelona, Španělsko, 18.–22. dubna 2012.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Farmakokinetické lékové interakce v terapii CHC

Farmakokinetické lékové interakce v terapii CHC

Nízké hladiny 25-hydroxyvitamínu D mohou ovlivnit odpověď na léčbu u pacientů koinfikovaných HIV a HCV

Nízké hladiny 25-hydroxyvitamínu D mohou ovlivnit odpověď na léčbu u pacientů koinfikovaných HIV a HCV

Setrvalá virologická odpověď snižuje výskyt diabetu II. typu u pacientů infikovaných virem hepatitidy typu C

Setrvalá virologická odpověď snižuje výskyt diabetu II. typu u pacientů infikovaných virem hepatitidy typu C

Vysoké dávkování ribavirinu zvýší u pacientů s rezistencí na předchozí léčbu hepatitidy C časnou virologickou odpověď

Vysoké dávkování ribavirinu zvýší u pacientů s rezistencí na předchozí léčbu hepatitidy C časnou virologickou odpověď

Rizikové faktory vzniku infekce při terapii Pegintronem

Rizikové faktory vzniku infekce při terapii Pegintronem

3-nitrotyrosin jako biomarker minimální jaterní encefalopatie u pacientů s jaterní cirhózou

3-nitrotyrosin jako biomarker minimální jaterní encefalopatie u pacientů s jaterní cirhózou

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR