Přeskočit navigaci

Novinka v predikci fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C – index FI-PRO

Jaterní biopsie není úplně dokonalou standardní metodou při hodnocení rozsahu jaterní fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C.

Novinka v predikci fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C – index FI-PRO

Jaterní biopsie není úplně dokonalou standardní metodou při hodnocení rozsahu jaterní fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C. Problematikou jaterní fibrózy u pacientů s hepatitidou C se blíže zabývali belgičtí vědci, kteří ve své práci hodnotili diagnostickou úlohu proteinových markerů odvozených od proteomu a prospěšnost nového indexu založeného na proteinech.

Ve zmiňované studii byly u pacientů s chronickou hepatitidou C (n = 62) a u jedinců z kontrolní skupiny (n = 73) podle závažnosti fibrózy hodnoceny jednotlivé charakteristiky a biochemické parametry, včetně proteinů. Vícerozměrné modely byly vytvořeny pomocí lineární diskriminační analýzy pro predikci lehké fibrózy (F0–F1), středně závažné fibrózy (F2–F3) a cirhózy (F4). Nejlepší model byl pak ověřen a jeho diagnostická výtěžnost byla srovnávána s tzv. indexem APRI, zohledňujícím aktivitu aspartátaminotransferázy a počet trombocytů (poměr aktivity AST/počet destiček).

Statistická analýza prokázala signifikantní výsledky u klinických i proteinových markerů. Nejlepší multivariační model se opíral o čtyři základní proteinové markery: α-2-makroglobulin (A2M), haptoglobin, hemopexin a galectin-3 vázající protein. Dle tohoto modelu byly hlavními prediktory A2M a hemopexin. Nový index, vycházející z poměru A2M/hemopexin (tzv. fibrózo-proteinový index, FI-PRO), vykazoval v detekci signifikantní fibrózy (F2–F4) a pokročilé fibrózy (F3–F4) lepší výsledky než dosud používaný index APRI. Celková pozitivní prediktivní hodnota indexu FI-PRO byla 86 % pro signifikantní fibrózu a negativní prediktivní hodnota nejméně 90 % pro pokročilou fibrózu.

Tato práce dokladuje, že proteinové markery odvozené od proteomu séra byly úspěšně využity v klinické diagnostice HCV fibrózy, což vedlo k vytvoření indexu FI-PRO. Účinnost a použitelnost indexu FI-PRO by však měla být ověřena v rozsáhlých prospektivních studiích.

(mik)

Zdroj: Cheung K. J. et al.: Usefulness of a novel serum proteome-derived index FI-PRO (fibrosis-protein) in the prediction of fibrosis in chronic hepatitis C. Eur J Gastroenterol Hepatol. Publikováno on-line 26. května 2011.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Prediktivní faktory odpovědi na terapii pegylovaným interferonem u starších pacientů s chronickou hepatitidou C

Prediktivní faktory odpovědi na terapii pegylovaným interferonem u starších pacientů s chronickou hepatitidou C

Vyčerpání signální dráhy I. typu pro interferon jako hlavní příčina selhání léčby pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů infikovaných současně virem HIV a HCV

Vyčerpání signální dráhy I. typu pro interferon jako hlavní příčina selhání léčby pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů infikovaných současně virem HIV a HCV

Identifikace pacientů s chronickou hepatitidou C vyžadujících léčbu trojkombinací

Identifikace pacientů s chronickou hepatitidou C vyžadujících léčbu trojkombinací

Rozmanitost sekvencí aminokyselin v HCV E2 proteinu v PBMC a v séru

Rozmanitost sekvencí aminokyselin v HCV E2 proteinu v PBMC a v séru

Ribavirin a peginterferon jako prevence recidiv hepatocelulárního karcinomu u chronické hepatitidy C

Ribavirin a peginterferon jako prevence recidiv hepatocelulárního karcinomu u chronické hepatitidy C

Diabetičtí pacienti reagují hůře na léčbu chronické VHC

Diabetičtí pacienti reagují hůře na léčbu chronické VHC

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta