Přeskočit navigaci

Sofosbuvir a velpatasvir v léčbě HCV u pacientů s dekompenzovanou cirhózou

Nové preparáty určené k léčbě virové hepatitidy typu C (HCV) byly již testovány u pacientů se zachovalou jaterní funkcí. Nicméně jak populace infikovaná tímto virem stárne, stále častěji se lékaři setkávají s pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou. Otevřená studie fáze 3 (ASTRAL-4) se zaměřuje právě na tyto pacienty s dříve již léčenou či neléčenou HCV genotypu 1 až 6, kteří mají dekompenzovanou cirhózu (skóre dle Childa-Pugha-Turcotteho B).

Sofosbuvir a velpatasvir v léčbě HCV u pacientů s dekompenzovanou cirhózou

Pacienti byli náhodně rozděleni do tří skupin. První skupina byla léčena nukleotidovým inhibitorem polymerázy sofosbuvirem a NS5A inhibitorem velpatasvirem jednou denně po dobu 12 týdnů, další skupina k této kombinaci dostávala ještě ribavirin, taktéž po dobu 12 týdnů, a třetí skupina užívala kombinaci sofosbuvir-velpatasvir, a to po dobu 24 týdnů. Hlavním cílem této studie bylo porovnání dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) po 12 týdnech od konce terapie.

Celkem bylo léčeno 267 pacientů. 78 % z nich mělo HCV genotypu 1, 4 % měla genotyp 2, 15 % genotyp 3, 3 % genotyp 4 a méně než 1 % mělo genotyp 6. Genotyp 5 nebyl v této skupině vůbec zastoupen. Z první skupiny dosáhlo SVR 83 % pacientů. Ve druhé skupině, kde byl do léčby přidán ribavirin, bylo dosaženo SVR celkem v 94 % případů. Ve třetí skupině, která byla léčena dvojnásobnou dobu, dosáhlo SVR 86 % pacientů. V následné analýze se ukázalo, že v úspěšnosti léčby není mezi skupinami žádný zásadní rozdíl. Závažné nežádoucí účinky byly v první skupině zaznamenány u 19 % pacientů, ve druhé skupině u 16 % a ve třetí skupině u 18 % účastníků. Nejčastější vedlejší účinky byly únava (29 %), nauzea (23 %) a bolesti hlavy (22 %). Ve skupině pacientů léčených ribavirinem se k tomu přidávala ještě anémie (31 %).

Léčba HCV novými preparáty se ukazuje i ve skupině pacientů s dekompenzovanou jaterní cirhózou jako úspěšná, a to jak samostatně, tak v kombinaci s ribavirinem.

(boba)

Zdroj: Curry M. P., O’Leary J. G., Bzowej N., et al. Sofosbuvir and Velpatasvir for HCV in Patients with Decompensated Cirrhosis. New England Journal of Medicine. 2015 Dec 31; 373 (27): 2618–28. 

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Délka trvání setrvalé virologické odpovědi u dětských pacientů s chronickou hepatitidou C léčených interferonem alfa-2b s ribavirinem

Délka trvání setrvalé virologické odpovědi u dětských pacientů s chronickou hepatitidou C léčených interferonem alfa-2b s ribavirinem

Boceprevir

Boceprevir

Polymorfismus 1A7 genu pro UDP-glukuronosyltransferázu je asociován s jaterní cirhózou

 Polymorfismus 1A7 genu pro UDP-glukuronosyltransferázu je asociován s jaterní cirhózou

Pokles RNA HCV po 4 týdnech je prediktorem trvalé virologické odpovědi na léčbu pegylovaným interferonem α-2b a ribavirinem

Pokles RNA HCV po 4 týdnech je prediktorem trvalé virologické odpovědi na léčbu pegylovaným interferonem α-2b a ribavirinem

Odpovídavost na terapii pegylovaným interferonem s ribavirinem a s ní spjatá délka terapie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Odpovídavost na terapii pegylovaným interferonem s ribavirinem a s ní spjatá délka terapie u pacientů s chronickou hepatitidou C

Kazuistika hepatitidy C bez vytvoření protilátek při léčbě rituximabem

Kazuistika hepatitidy C bez vytvoření protilátek při léčbě rituximabem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci